Biden ehdottaa vuosisadan korkeinta veroa osakkeille ja kryptoille

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

Presidentti Biden on hiljattain esittänyt ehdotuksen, jossa ehdotetaan merkittävintä korotusta ylimpään pääomatulojen verokantaan yli vuosisataan.

Hänen suunnitelmansa mukaan pitkäaikaisten pääomavoittojen ja osinkojen korkein marginaalikanta nostettaisiin 44,6 prosenttiin. Tämä huomattava korotus voisi vaikuttaa merkittävästi niiden sijoittajien taloudellisiin tuloksiin, joilla on osuuksia sekä osakemarkkinoilla että kryptovaluutoissa.

pääomatulojen-verokanta

Monissa osavaltioissa tämä ehdotus nostaisi liittovaltion ja osavaltion yhteenlasketun myyntivoittoverokannan yli 50 prosenttiin.

Lisäksi ehdotetussa pääomavoittoveron korotuksessa ei oteta huomioon inflaatiokorjauksia, mikä tekee veropoliittisista muutoksista entistä monimutkaisempia.

Pääomavoittoverot johtavat usein kaksinkertaiseen verotukseen erityisesti silloin, kun on kyse sijoituksista osakkeisiin, osakkeita omistaviin sijoitusrahastoihin tai osakeindeksejä seuraaviin ETF-rahastoihin. Tämä johtuu siitä, että myyntivoittovero määrätään nykyisen liittovaltion yhtiöveron päälle, joka on tällä hetkellä 21 prosenttia.

Miten tämä vaikuttaa osakevoittoihin?

Tällä hetkellä pitkäaikaisten sijoitusten – yli vuoden ajan hallussa pidettyjen varojen – myyntivoittovero on 20 prosenttia. Pääomavoitot määritellään voitoiksi, jotka realisoituvat, kun omaisuuserä myydään tai sillä käydään kauppaa.

Näihin voittoihin sovellettavat erityiset verokannat voivat vaihdella eri tekijöiden mukaan, kuten omaisuuden luonteen, henkilön verotettavan tulon ja sen mukaan, kuinka kauan omaisuuserää pidettiin hallussa ennen sen myyntiä.

Presidentti Biden aikoo verovuoden 2025 talousarviossaan lähes kaksinkertaistaa nykyisen pitkäaikaisten myyntivoittojen verokannan 39,6 prosenttiin niiden sijoittajien osalta, joiden tulot ylittävät miljoona dollaria vuodessa.

Myös kryptoveroja tarkistetaan

“Yhdessä ehdotukset nostaisivat pitkäaikaisten pääomavoittojen ja hyväksyttyjen osinkojen ylimmän marginaalikannan 44,6 prosenttiin.”

Lisäksi vuoden 2025 talousarviossa pyritään poistamaan muun muassa kryptovaluuttatransaktioita koskeva erityinen veroetuus.

Tällä hetkellä kryptovaluuttasijoittajiin sovelletaan erilaisia säännöksiä kuin osakkeisiin tai vastaaviin arvopapereihin sijoittaviin, mikä saattaa johtaa suhteettoman suurten tappioiden ilmoittamiseen. Kryptovaluuttasijoittaja voi esimerkiksi myydä omaisuuseränsä tappiolla, hakea merkittävää verovähennystä kokonaisverorasituksen pienentämiseksi ja ostaa sitten saman kryptovaluuttavarallisuuden nopeasti takaisin.

Ehdotetussa talousarviossa kryptovaluuttojen verohelpotukset pyritään poistamaan muuttamalla verolain väärinkäytön vastaisia säännöksiä sen varmistamiseksi, että kryptovaroja säännellään osakkeiden ja muiden arvopapereiden tapaan.

Tämä mukautus merkitsisi sitä, että kryptovaluuttasijoittajat maksaisivat osakekaupassa toimivien kollegoidensa tavoin saman verokannan myyntivoittoveroa, mutta eivät myöskään enää hyötyisi aiemmin käytettävissä olleesta erityisestä verotuesta.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille