Dow-teoria on suosittu teknisen analyysin tekniikka

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

⚡️ Mikä on Dow Jones -teoria?

Mikä on Dow-teorian määritelmä? Dow-teoria on markkinateoria, jonka mukaan markkinat ovat noususuhdanteessa, jos yksi niiden keskiarvoista (kuten teollisuus- tai kuljetusindeksi) nousee edellisen suuren huippulukeman yläpuolelle ja sitä seuraa samanlainen nousu toisessa keskiarvossa.

⚡️ Mistä tunnistat väärän breakoutin?

Kun osakkeen hinta nousee ennennäkemättömän korkealle, sitä kutsutaan breakoutiksi. Esimerkiksi jos hinta nousee yli 100 dollarin, se tarkoittaa, että hinnoissa on tapahtunut onnistunut nousu ja sitä pidetään siten positiivisena merkkinä. Toisaalta, kun tapahtuu vääriä breakouteja – joissa huolimatta 100 dollarin rajan ylittämisestä aluksi – sen vauhti heikkenee ajan myötä, mikä johtaa arvon alenemiseen: tarvittiin lisää ostoja, mutta niitä ei syystä tai toisesta saatu.

⚡️ Kuinka monta periaatetta Dow-teoria sisältää?

Dow-teoria perustuu kuuteen keskeiseen periaatteeseen, ja se tarjoaa sijoittajille korvaamattoman arvokkaan resurssin, jonka avulla he voivat saada paremman käsityksen markkinakehityksestä.

⚡️ Kuinka tarkka Dow-teoria on?

Jos et ole vakuuttunut Dow-teorian tarkkuudesta, Bley osoitti, että sen perustamisesta vuonna 1953 lähtien se on ollut keskimäärin 0,42 prosenttia parempi kuin osta ja pidä -lähestymistapa, ja se on saavuttanut 11,22 prosentin vuotuisen parannuksen yli sadan vuoden aikana.

dow-teoria selitetty

Teknisen analyysin Dow-teoria perustuu Charles Henry Dow'n kirjoituksiin markkinateoriasta. Dow perusti ja toimitti Wall Street Journal -lehden ja oli myös maailman suurimman osakeindeksin, Dow Jones & Companyn, toinen perustaja.

Vaikka se alkoi hypoteesina, Dow-teoriaa ei suunniteltu sellaisenaan, vaan muut kirjoittajat kokosivat hänen ajatuksensa ja terävöittivät hänen näkemyksiään Dow-teoriaksi hänen kuolemansa jälkeen. Nyt yksi teknisen analyysin perusideoista, jota hyödynnetään rahoitusmarkkinoilla, erityisesti kryptovaluuttamarkkinoilla, on Dow-teoria.

Tässä esseessä analysoidaan Dow'n teoriaa ja eri markkinavaiheita Dow'n tutkimuksen pohjalta. Lisäksi keskustelemme joistakin Dow'n teorian innoittamista käytännöllisistä kaavioiden lukumenetelmistä, jotka voivat auttaa sijoittajia kaupankäynnissä millä tahansa kryptovaluutta-arvopaperilla.

Mitä Dow-teoria tarkalleen ottaen on?

Dow-teoria
Mikä on Dow Jonesin teoria?

Suosituin ja perustavanlaatuisin teknisen analyysin muoto kaupankäynnissä rahoitusvaroilla ja hyödykkeillä avoimilla markkinoilla on Dow-teoria. Charles Dow kehitti ajatuksensa artikkelisarjassa Wall Street Journal -lehdessä, jonka hän perusti vuonna 1889.

Dow Jones & Company, jonka perustivat kolme merkittävää taloustoimittajaa vuonna 1882 – Dow, Edward Jones ja Charles Bergstresser – on edelleen johtava talousuutisjulkaisu. Lehden päätavoitteena oli tarjota puolueetonta markkina-analyysiä. Lisäksi Dow ja hänen toimittajakollegansa halusivat luoda kaupankäynnin keskiarvon tietyille kuljetusalan osakkeille, ja näin syntyi Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Onko Dow Theory yhä ajankohtainen?
Miten kauppaa käydään Dow Theoryllä?

Dow Jones Transportation -indeksi puolestaan perustettiin vasta vuonna 1884. Näitä kahta indeksiä käytetään edelleen markkinoiden vertailuindekseinä, ja niitä tutkitaan usein niiden keskinäisen suhteen ja niiden kyvyn ennustaa markkinoiden vaiheita vuoksi.

Dow loi vuonna 1896 ensimmäisen teollisuusosakkeiden keskiarvon, joka tunnettiin nimellä Dow Jones Industrial Average (DJIA). Dow Jones -indeksi on luotettava indikaattori Yhdysvaltojen markkinaolosuhteista. Myöhemmin, vuonna 1889, kolme toimittajaa perusti “An afternoon customer letter” -lehden, josta tuli The Wall Street Journal ja joka teki osakemarkkinat tunnetuksi.

Ovatko kryptovaluuttamarkkinat sidoksissa osakemarkkinoihin?
Dow-teorian soveltaminen kryptokauppaan

Dow-teoria ennustaa trendin suunnan analysoimalla DJIA- ja DJTA-indeksien liikkeitä. Trendiä pidetään nousevana, jos nämä kaksi indeksiä liikkuvat samaan suuntaan ja muodostavat peräkkäin korkeampia matalia huippuja, joita seuraavat uudet huippuarvot.

Dow-teorian mukaan markkinat ovat laskusuunnassa, jos yksi keskiarvoista rikkoo aiemman tärkeän alarajan, minkä jälkeen muut keskiarvot laskevat samalla tavalla.

Mikä on Dow-teoria?
Ymmärtäminen kryptovaluuttaa kaupankäynnin signaaleja

Yleisesti ottaen nykyisin käytössä oleva Dow-teoria on rakentunut monien kauppiaiden toimesta sen pitkän, lähes 100-vuotisen historian aikana. Tätä ajatusta käytetään edelleen nykymaailmassa kryptovaluuttojen ja niiden johdannaisten kaupassa.

Mikä on Dow-teoria ja miten se toimii? Kuusi perustavaa laatua olevaa postulaattia

Dow-teoria: kuuden periaatteen strategia
Miksi Dow-teoria on tärkeä?

Dow-teoria on joukko kauppiaille tarkoitettuja ohjeita, jotka opastavat heitä markkinoiden rakentamisessa. Nämä kuusi Dow Jones Industrial Averagein perusperiaatetta voivat auttaa sijoittajia tekemään tarkempia kaupankäyntipäätöksiä sekä nousu- että laskumarkkinoilla.

Kuka keksi Dow-teorian?
Kuka keksi Dow-teorian?

Markkinoiden suuntaukset muuttuvat kolmella tavalla.

Dow jakaa markkinasuuntaukset niiden keston perusteella kolmeen luokkaan.

  • Yhden, kaksi tai useamman vuoden kestävän trendin alkua kutsutaan ensisijaiseksi trendiksi.
  • Toissijainen suuntaus: Osa ensisijaista trendiä, mutta liikkuu vastakkaiseen suuntaan. Tämä trendi voi kestää kolmesta viikosta kolmeen kuukauteen.
  • Lyhyt heilahtelu on alle kolmen viikon pituinen kurssimuutos.
Kuka keksi Dow-teorian?
Onko tekninen analyysi parempi kuin perusanalyysi?

BTC/USDT:n päiväkaavio paljastaa nousevan trendin, kuten yllä olevasta grafiikasta näkyy. Laskusuuntainen korjaus on havaittavissa pääsuuntauksen sisällä olevana toissijaisena trendinä.

Termi trendit sisältää kolme vaihetta.

Seuraavassa on esitetty suuntauksen päävaiheet:

Kuinka monta periaatetta Dow-teoria sisältää?
Toimiiko Dow-teoria?
  • Kasautuminen: Kun tunnelma on laskusuuntainen, omaisuuserän arvo laskee yleensä kasautumisvaiheessa. Älykkäät sijoittajat sijoittavat rahansa vähitellen hankkiakseen omaisuuserän tämän jakson aikana. Tämän seurauksena hinnat alkavat vähitellen nousta.
  • Kun trendi on vakiintunut, yleisö osallistuu siihen ja alkaa seurata sitä. He eivät kuitenkaan pysty tekemään samoja tuloja kuin uudet tulokkaat.
  • Jakautumisvaihe on se hetki, jolloin kauppias ymmärtää ensimmäisen kerran, että trendi on heikkenemässä ja että on aika myydä. Tämän seurauksena markkinat kääntyvät väistämättä ympäri, kun he saavat asemansa päätökseen.
Onko Dow-teoria edelleen ajankohtainen?
Mitkä ovat Dow-teorian rajoitukset?

Kolmea ensimmäistä vaihetta kutsutaan trendeiksi.

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin (Efficient Market Hypothesis, EMH) mukaan, jonka mukaan omaisuuserän tämänhetkinen hinta heijastaa kaikkea julkista tietoa, omaisuuserän tämänhetkinen hinta on oikea. Tämä merkitsee sitä, että vaikka markkinatietoja ei tutkittaisi, omaisuuserä seuraa viimeaikaisiin uutisiin perustuvaa trendiä. Näin ollen tulevaisuuden potentiaalia tai epäonnistumista olisi arvioitava sekä reaktiivisen että proaktiivisen Dow-teorian perusteella.

Dow-teoriaa on kahta tyyppiä: klassinen ja moderni.

Miten Dow-teoria määrittää osakemarkkinoiden suunnan?
Mitkä ovat Dow'n teorian hypoteesit?

Tehokkailla markkinoilla krypto-omaisuuden hinta reagoi välittömästi merkittäviin uutisiin, mikä osoittaa uutisten vaikutuksen markkinatunnelmiin.

Osakemarkkinat saavuttivat pohjalukeman lokakuun puolivälissä, ja ne romahtivat.

Indeksien pitäisi vahvistaa suuntauksia

Vastaavuusperiaatteen mukaan teollisuuden ja liikenteen keskimääräisten Dow-indeksien pitäisi olla samansuuntaisia.

Toimiiko Dow-teoria todella?
Dow-teoriasta on tulossa laskusuuntainen.

Tämä ajatus perustuu siihen, että tuotteiden tuotannosta ja myynnistä saadut indeksit liittyvät toisiinsa. Kuljetuksen on esimerkiksi kuljetettava valmistettuja tavaroita varastoista, jotta se voi täyttää tarkoituksensa. Jos kuljetusvarastot pienenevät, myös teollisuuden varastot pienenevät.

Ihannetapauksessa teollisuus- ja kuljetusindeksien pitäisi liikkua yhdessä, jotta markkinoiden optimismi olisi vakaata. Divergenssi syntyy, kun toinen indekseistä nousee ja toinen laskee, mikä on merkki mahdollisesta ennakkoon tapahtuvasta markkinasuuntauksen kääntymisestä.

Rautatietä sen sijaan yritykset eivät ole viime vuosina käyttäneet tuotteiden kuljettamiseen. Sen sijaan ne käyttävät lento-, meri- ja muita menetelmiä. Jopa Microsoftin, Applen ja Googlen kaltaiset teknologiayritykset eivät välttämättä tarvitse tällaisia toimituksia. Sijoittajat voivat hyödyntää vaihtoehtoisia indeksejä, kuten S&P 500:aa tai FTSE 100:aa, markkinoiden Dow-teorian ennustamiseen.

Miten Dow-teorian perusteella käydään kauppaa?
Miten Dow-teoria määrittää markkinasuuntaukset?

DJIA ja S&P 500 ovat positiivisesti yhteydessä toisiinsa yllä olevassa kuvassa. Ne etenevät rinnakkain, mikä tarkoittaa, että ne korreloivat positiivisesti keskenään.

Niteen olisi heijastettava nykyistä kehitystä.

Kun hinta on nousussa, kaupankäynnin volyymin pitäisi olla alusta alkaen suuri ja pienentyä, jos hinta kääntyy ylöspäin. Suurempi volyymi osoittaa, että useammat henkilöt ostavat trendiin, mikä tekee siitä kestävämmän.

Toisaalta alhainen volyymi vastoin pääsuuntausta osoittaa vähäisempää markkinaosallistumista ja vähäisempää kaupankäynnin mahdollisuutta.

Mitkä ovat Dow-teorian perusperiaatteet?
Kuinka tarkka Dow-teoria on?

Kaupankäynnin volyymi on merkittävä osa kryptovaluuttakaupankäyntiä.

Dow olettaa, että taustalla oleva trendi jatkuu, kunnes tapahtuu jokin merkittävä tapahtuma, joka kääntää markkinatunnelman toiseen suuntaan. Siitä huolimatta kannattaa aina luottaa päätrendiin mahdollisten lyhytaikaisten käänteiden aikana.

Vaikka 30-50 prosenttia myytäisiin pois, BTC/USDT-päiväkartan hinta nousee vakaassa nousutrendissä, kuten yllä olevasta kuvasta näkyy.

Mitkä ovat Dow-teorian perusperiaatteet?
Mikä on Dow-teorian tarkoitus?

Tämä on lisätodiste siitä, että on syytä tehdä pitkä kauppa pääsuuntauksessa ja jättää huomiotta kaikki mahdollisuudet ottaa kantaa sitä vastaan.

Kryptovaluuttamarkkinoiden ensisijaiset ja toissijaiset suuntaukset: Dow-teorian soveltaminen

Dow-teoria perustuu vuosisatoja vanhoihin ajatuksiin. Tämän vuoksi monet sijoittajat suhtautuvat varauksellisesti sen tehokkuuteen nykypäivän rahoitusmarkkinoilla, erityisesti kryptovaluuttojen osalta.

Nykypäivän rahoitusmarkkinoita hallitsevat korkean taajuuden kaupankäyntialgoritmit, mutta ihmismieli säilyttää edelleen loogisen perustan markkinoiden luomiselle. Tämän seurauksena Dow'n ajattelua voidaan edelleen hyödyntää kryptovaluuttamarkkinoilla; sijoittajien tulisi kuitenkin omaksua se eri tavalla.

Dow-teoria: Kuuden periaatteen strategia
Johdatus Dow-teoriaan

Nykypäivän markkinoilla, joilla teknologiaosakkeet ovat syrjäyttäneet DJTA:n NASDAQ 100 -listalla, laajemman trendin lukemisen käsite ei ole enää sovellettavissa. Emme siis voi käyttää DJTA:ta yhdessä DJIA:n kanssa, mutta käsite laajemman markkinatrendin tulkitsemisesta on edelleen voimassa.

Sovelletaan Dow'n teoriaa kryptovaluuttamarkkinoihin, jotta löydetään tuottoisa hintakehitys.

Dow-teorian perusperiaatteet
Teknisen analyysin olennainen osa

Sijoittajien on ensin löydettävä merkittävä trendi. Merkittävän trendin löytäminen kryptovaluuttamarkkinoilta ei ole vaikeaa. Tämä johtuu siitä, että kryptovaluuttamarkkinat ovat perinteisiin valuuttamarkkinoihin verrattuna melko nuoret, ja useimmat suuret kryptovaluutat aloittavat yleensä optimistisesti.

Kuten alla olevasta BTC/USDT-kaaviosta käy ilmi, yleiset ensimarkkinat ovat edelleen optimistiset ja tuottavat swing-huippuja alusta alkaen.

Mikä on Dow-teoria?
Dow-teoria sisältää joukon sääntöjä

Yllä olevassa kuvassa on BTC/USDT-päiväkaavio, jossa näkyy nouseva ensisijainen trendi ja negatiivinen toissijainen trendi.

Dow'n logiikan mukaan meidän pitäisi käydä kauppaa vain ensisijaisen trendin suuntaan. Tässä esimerkissä sijoittajien tulisi odottaa, että toissijainen trendi päättyy. Heti kun kurssi nousee swing highin yläpuolelle, laskeva toissijainen trendi päättyy (kuten alla olevassa kuvassa näkyy).

Miten Dow-teoria toimii: kuusi peruspostulaattia
Miten soveltaa Dow-teoriaa kryptomarkkinoihin: ensisijaiset ja toissijaiset trendit

Toisessa aallossa hinta laskee jälkipuoliskolla ennen kuin se toipuu nopeasti murrettuaan viimeisimmän nousun yläpuolelle. Tämän seurauksena hinta nousee impulsiivisella nousevalla vauhdilla.

Kuinka soveltaa Dow-teoriaa krypto-trendiin: Kertyminen ja jakautuminen

Sijoittajien tulisi ottaa huomioon osakkeen kurssikehityksen kasautumis- ja jakautumisvaiheet volyymitietojen avulla, jotta he saisivat tarkemman kaupankäynnin aloittamisen.

Miten Dow-teoriaa sovelletaan kryptomarkkinoihin: kasautuminen ja jakautuminen
Dow-teorian heikkoudet – ja miten ne voidaan voittaa?

1 päivän BTC/USDT-kaaviossa osto merkitään seuraavilla vahvistuksilla:

  • Suurin osa ajasta hintakehitys on nouseva.
  • Jakeluvaihe on päättynyt, ja kertymisvaihe on alkanut.
  • Kertymäalueella toissijainen trendi on laskeva, ja se on äskettäin saavuttanut uuden korkeimman heilahdusarvon.
  • Ostajat ovat tukeneet hintaa.
Dow-teorian ydin
Dow-teoria on teknisen analyysin järjestelmä.

Dow-teorian heikkoudet ja niiden voittaminen

Hintakehityksen ennustamiseen Dow-teoria tarvitsee vähintään kahden vuoden tiedot. Kryptovaluuttamarkkinoilta on yleensä vaikea saada luotettavaa dataa, jolla on yli kahden vuoden historia. Lisäksi vaikka tällaisia tietoja löytyisikin, niiden luotettavuus on kyseenalainen, koska kryptovaluuttamarkkinoilla on suuri volatiliteetti.

Dow on yksi teknisen analyysin pääkäsitteistä
Markkinoiden eri vaiheet Dow'n työn perusteella

Toinen näkökohta on se, että nykyisen markkinasuuntauksen pitkän aikavälin luotettavuuden määrittäminen on vaikeaa. Dow'n hypoteesi väittää, että noususuhdanne voi jatkua, vaikka se lähestyy swing-matalaa. Vastaavasti laskusuhdannetta pidetään aktiivisena, jos kurssi on lyhyellä aikavälillä swing-maksimilla. Aikanaan on mahdollista noudattaa Dow'n teoriaa, jos vain korkeampi

Sijoittajat pitävät tuki- ja vastustasoja yleisesti elintärkeinä: sonnit aloittavat ostotoimeksiannot tuesta ja karhut vastuksesta. Kun tuki- tai vastustaso rikotaan, tilanne kuitenkin kääntyy päinvastaiseksi: tuki muuttuu Dow'n teoriassa vastukseksi ja päinvastoin. Kun lyhyen aikavälin swing-taso rikotaan Dow-teoriassa, tuki-/vastustasot vaihtavat niiden

Dow-teoria sisältää joukon sääntöjä
Dow-indeksit

Tämän vuoksi sijoittajien on täydennettävä kaavioita muilla osatekijöillä parantaakseen kaupankäyntimahdollisuuksia. Jos käytät työkaluja, kuten liukuvan keskiarvon, MACD:n, stokastisen oskillaattorin tai jopa VWAP:n kaltaisia työkaluja tehokkaampaan kaupankäyntiin, Dow-teoria on edelleen sovellettavissa ja tehokas. Jos eri indikaattorit osoittavat samaa suuntausta, hinta todennäköisesti liikkuu siihen suuntaan.

Dow-teorian ydin

Miten Dow-teoriaa sovelletaan
Luotettava kaupankäyntisuunnitelma

Toivomme, että nämä tiedot auttavat sinua ymmärtämään, mitä Dow-teoria on ja miten se liittyy kryptovaluuttamarkkinoihin. Kun käytät Dow-teoriaa swing-kaupankäyntiin tai päivänsisäiseen kaupankäyntiin kryptovaluuttamarkkinoilla, suurin riski on korreloivat indeksit. Kryptovaluuttamarkkinat ovat vielä suhteellisen nuoret, ja ne käyttävät lohkoketjuteknologiaa seuratakseen puhdasta tarjontaa ja kysyntää.

Tuki- ja vastustustasot
Tuki- ja vastustustasot

Sijoittajat voivat lähettää rahansa suoraan lompakko-osoitteeseen ilman kolmansia osapuolia. Tämä on uusi idea, joka vaikeuttaa useiden indeksien vertailua. Sijoittajat voivat toisaalta yhdistää samankaltaisten omaisuuserien, kuten Bitcoinin ja Etheriumin, hintakehitystä määrittääkseen markkinoiden tämänhetkisen tunnelman.

Vaikka kryptovaluuttakauppiaat ymmärtäisivät soveltaa Dow-teoriaa, he tarvitsevat vankan kaupankäyntistrategian. Kryptovaluuttamarkkinat ovat epävakaat ja kamppailevat edelleen sääntelystandardien täyttämiseksi. Tämän vuoksi sijoittajien tulisi pysyä varovaisina, vaikka he sijoittaisivat tälle alueelle käyttäen järkeviä rahanhallintatekniikoita.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille