Tyypit kryptovaluuttaa tilaukset

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

⚡️ Onko kryptovaluutan myynnillä rajoja?

Jos haluat lunastaa kolikkosi, sinun on ensin myytävä ne kovaa valuuttaa vastaan ja siirrettävä rahat pankkiin tai hankittava lisää kryptovaluuttaa. Kryptovaluutan myyntiä käteisellä ei ole rajoitettu.

⚡️ Mikä on stop loss -määräys?

Stop-toimeksiannot ovat ohjeita ostaa tai myydä osake, kun kurssi saavuttaa tietyn tason, jota kutsutaan stop-hinnaksi. Kun stop-hinta saavutetaan, stop-toimeksianto muuttuu markkinatoimeksiannoksi. Ostopysäytystoimeksianto annetaan korkeammalla pysäytyshinnalla kuin nykyinen markkinakurssi. 13. heinäkuuta 2017 nSe raportoitiin, että kryptomarkkinoiden markkina-arvo on ensimmäistä kertaa ylittänyt 100 miljardia dollaria.

⚡️ Mikä on 1 prosentin sääntö kaupankäynnissä?

Päivänsisäisen kaupankäynnin 1 %:n sääntö rajoittaa minkä tahansa kaupan riskin enintään 1 %:iin kauppiaan koko tilin arvosta. Kauppiaat voivat sijoittaa enintään 1 % varoistaan suuriin vetoihin, joilla on lähellä olevat stop-lossit, tai pieniin vetoihin, joilla on kaukana olevat stop-lossit.

⚡️ Mikä on esimerkki stop limit orderista?

Stop-hinta on korkeampi osakkeen markkinahinta tai kauppiaan maksimihalukkuus, kun taas rajahinta on korkein hinta, jonka hän olisi valmis maksamaan osakkeesta. Jos John haluaa ostaa ABC Limitedin osakkeita 50 dollarin arvosta ja ennakoi arvonnousua tänään, hän voi asettaa stop-arvoksi 55 dollaria.

Tyypit kryptovaluuttaa tilaukset

Kryptopörssien välillä on kova kilpailu kauppiaiden huomiosta. Voittaakseen markkinaosuuttaan nämä pörssit tarjoavat työkaluja, jotka auttavat käyttäjiä tekemään parhaita mahdollisia kaupankäyntipäätöksiä ja samalla rajoittamaan tappioita. Kryptovaluuttakauppaa varten on olemassa erilaisia tilauksia, jotka auttavat kauppiaita tekemään tilauksen hyödykkeen ostamiseksi tai myymiseksi heille parhaaseen aikaan ja hintaan ja samalla minimoimaan kalliit virheet.

Kaupankäyntistrategiat: stop lossin merkitys
Kryptovaluuttakaupat stop loss

Kryptovaluuttamarkkinoiden tavalliset vähittäiskauppiaat voivat nyt harjoittaa osto- ja myyntitoimintaansa ilman kolmannen osapuolen osallistumista automatisoitujen järjestelmien avulla. He voivat myös käsitellä toimeksiantoja hyvin yksinkertaisesti Internetin ja automatisoitujen järjestelmien myötä.

Takana ovat ne ajat, jolloin kaupankäynti oli aikaa vievä sarja toimintoja ja menettelyjä, joiden suorittaminen saattoi viedä tunteja tai jopa päiviä.

Seuraavaksi tarkastelemme yksityiskohtaisesti tilauskirjoja, jotka määrittävät toimeksiannon altistumisen ja sen aseman markkinoilla.

kryptovaluuttakaupat stop loss
kryptovaluuttakaupat stop loss

Mikä on pörssitoimeksiantoluettelo?

Kaupankäyntipari on joukko omaisuuseriä tai hyödykkeitä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa, kuten Bitcoin ja Ethereum. Kaupankäyntiparin tilauskirja koostuu kahdesta luettelosta: toinen ostotoimeksiannoille (ostotoimeksiannot) ja toinen myyntitoimeksiannoille (tarjouspyynnöt). Kuka tahansa voi liittyä markkinoille tekemällä tarjouksen omaisuuserästä tai tarjoamalla myyntihinnan.

Avointa tilausta ei ole täytetty, ja se pysyy järjestelmässä, kunnes ostaja tai myyjä sulkee sen.

Miten markkinatoimeksianto toimii?
Millä kryptovaluutalla on eniten transaktioita?

Kullakin kaupankäyntiparilla, kuten BTC/USD tai BTC/Ether ( ETH ), on oma tilauskirjansa.

Mitkä ovat yleisimmät kryptovaluuttatransaktiotyypit?

Kauppiaat voivat tehdä erilaisia toimeksiantoja kryptovaluutan ostamiseksi tai myymiseksi, mikä antaa heille paljon joustovaraa tietyn myynti- tai ostohinnan sekä transaktion oikea-aikaisuuden suhteen.

Tilaukset voidaan tehdä spot-markkinoilla, joilla kryptovaluutat vaihdetaan välittömästi, tai futuurimarkkinoilla, joilla sopimuksissa voidaan määrätä, milloin tilaus toteutetaan.

Mitä tilaus tarkoittaa kryptossa?
Miten markkinatoimeksianto toimii?

Kauppiaat voivat käyttää stop-toimeksiantoja vähentääkseen tappioita, jos omaisuuserän hinta laskee huomattavasti. Useimmissa tapauksissa stop-toimeksiannot asetetaan minimoimaan stop-tappio.

Markkinatilauksen määritelmä

Markkinatilaus on kryptovaluuttakauppiaan tarjous ostaa tai myydä omaisuuserä parhaaseen markkinoilla saatavilla olevaan hintaan. Sitä pidetään suoraviivaisimpana kryptotilaustyyppinä. Mikä on markkinatoimeksianto

Plussat

✅Kaikki muut tilaukset riippuvat siitä, että hinta saavuttaa tavoitteen, mutta kryptovaluutan markkinaostot on suunniteltu kauppiaille, jotka eivät halua odottaa sellaista. Markkinaostot toteutetaan varmasti, toisin kuin kaikki muut toimeksiannot, jotka riippuvat ensisijaisesti siitä, että hinta saavuttaa tavoitteen.

✅ Markkinatoimeksianto vastaa toimeksiantokirjan parasta saatavilla olevaa rajatoimeksiantoa ja vie siltä likviditeettiä. Tämän seurauksena markkinoita kutsutaan ottotoimeksiannoiksi, ja niistä perittävät pörssimaksut ovat suuremmat. Markkinatoimeksiantoja ei voi peruuttaa, koska ne pannaan täytäntöön välittömästi, mutta limiittejä ja stoppeja ei voi.

Rajoitustoimeksiannot
Mitä tilaus tarkoittaa kryptossa?

Haitat

❌ Markkinatilauksiin liittyy paljon liukumia. Koska suuret markkinatoimeksiannot vastaavat usein monia toimeksiantoja tilauskirjassa, niihin voi vaikuttaa merkittäviä hinnanmuutoksia. Yksinkertaisesti määriteltynä, kun toimeksianto toteutetaan ennakoitua pienemmällä nopeudella, sitä kutsutaan liukumaksi.

❌Jos kauppias haluaa ostaa 6 miljoonan dollarin arvosta varoja 250 dollarilla osakkeelta, eikä markkinoilla ole tarpeeksi likviditeettiä tukemaan tätä pyyntöä, toimeksianto täytetään automaattisesti seuraavaksi alhaisempaan hintaan. Jos toimeksiannon arvo ei ole merkittävä, hintaero saattaa jäädä huomaamatta. Liukumisesta voi tulla suuri ongelma, kun tehdään suuria toimeksiantoja.

❌Joskus pörssin tarjoama likviditeetti saattaa olla riittämätön tukemaan kryptovaluutan kysyntää. Tämän seurauksena monet asiantuntijat ovat alkaneet uskoa, että tietyt ilmoitetut volyymit voivat olla vilpillisiä tai liioiteltuja.

Limit-toimeksiannot ovat hyvä vaihtoehto kauppiaille, jotka haluavat hallita kaupankäyntistrategiaansa paremmin.

Stop-Limit-toimeksiantojen selitys
kryptovaluuttakaupat stop loss

Ainoa merkittävä ero välittömien tilausten ja markkinatoimeksiantojen välillä on se, että edellisessä käytetään perinteisiä, valtion liikkeeseen laskemia valuuttoja, kuten Yhdysvaltain dollaria, kun taas jälkimmäisessä kaikki hinnat ilmoitetaan kryptovaluuttana. Sanotaan, että haluat ostaa 10 000 dollarin arvosta bitcoineja. Kun teet välittömän tilauksen, pörssi etsii myyjiä, jotka voivat toteuttaa kauppasi. Kauppasi saattaa tulla useilta myyjiltä; pörssi yrittää jatkuvasti sovittaa kauppasi, kunnes se on täysin täytetty. Kaupan jokainen osa toteutetaan kryptovaluutan senhetkiseen markkinahintaan.

Limiittitoimeksiannot

Markkinatoimeksianto on välittäjälle annettu ohje ostaa tai myydä arvopaperi parhaaseen saatavilla olevaan hintaan. Limiittitoimeksiannolla asetetaan enimmäis- tai vähimmäishinta, jonka olet valmis maksamaan arvopaperista, ja varmistetaan, että et maksa liikaa tai alihintaan.

Mikä on Buy Stop Limit Order -ostostopäämääräys?
Kryptovaluuttamääräystä ostaa tai myydä tiettyyn hintaan kutsutaan rajatoimeksiannoksi.

Se sopii henkilölle, joka voi odottaa tavoitehinnan saavuttamista.

Edut tilaustyyppien krypto

✅ Kryptovaluuttojen rajatoimeksiannot ovat hyvin samankaltaisia kuin muiden omaisuuserien rajatoimeksiannot. Ne antavat enemmän vapautta hinnan ja määrän suhteen ja antavat kauppiaille mahdollisuuden asettaa vähimmäishinnan.

✅ Sijoittajat voivat joko ottaa toisen kauppiaan avoimen toimeksiannon pörssissä tai tehdä avoimen toimeksiannon, jonka joku muu voi täyttää.

✅ Limiittitoimeksiannot antavat kauppiaille paremman riskinhallinnan ja -hallinnan, jolloin he voivat jatkuvasti mukauttaa positioitaan.

Limit-toimeksianto vs. Stop-toimeksianto: Mikä on ero?
Limit-toimeksianto vs. stop-toimeksianto

Miinukset

❌ Toimeksianto voidaan tehdä vain, jos määritetty hinta täyttyy, ja silloinkin toteutus ei ole taattu, tai ne voidaan suorittaa vain osittain. Toimeksiannot asetetaan hintajärjestykseen ennen niiden antamista. Tämän seurauksena, kun ostohinta on saavutettu, käskyä ei ehkä vieläkään ole toteutettu, koska muita yhtä suuria toimeksiantoja on annettu.

❌ Suositeltava strategia on asettaa rajahinta jonkin verran psykologisten tasojen markkinamyyntihinnan yläpuolelle tai sen alapuolelle. Myös muut kauppiaat saattavat käyttää tätä lähestymistapaa, joten on tärkeää tutkia tilauskirjoja ja tunnistaa hinnat, jotka eivät edusta monia toimeksiantoja, jotta voit parantaa toteutumismahdollisuuksiasi.

Kun tilaat tuotteen tietyllä hinnalla ja määrällä, tätä kutsutaan “rajatilaukseksi”. Tämäntyyppinen toimeksianto tulee markkinoille välittömästi ja tarjoaa enemmän likviditeettiä.

Limit-toimeksianto vs. stop-toimeksianto

Stop-toimeksiannot
Miten stop-limit-määräys toimii?

Stop-toimeksianto eroaa limit-toimeksiannosta siinä, että sillä on ennalta määrätty stop-hinta, joka on tarkoitus saavuttaa vasta, kun asetettu hinta saavutetaan. Koska limittihintatoimeksiantoa ei voi nähdä ennen kuin se on laukaistu, markkinat voivat nähdä sen, mutta stop-toimeksianto voidaan nähdä vasta sen jälkeen, kun se on toteutunut.

stop-loss-toimeksiannot

Mitkä ovat kryptovaluuttakaupat stop loss
Mitä stop-määräys tekee?

Stop-toimeksiannon tarkoituksena on ostaa tai myydä kryptovaluutta markkinahintaan heti, kun se saavuttaa stop-hinnan. Toimeksiannosta tulee markkinatoimeksianto, ja se toteutetaan seuraavaan saatavilla olevaan markkinahintaan.

Stop-loss-toimeksianto on eräänlainen kaupankäyntitapa, joka suojaa varoja ja rajoittaa tappioita. Ne voivat kuitenkin jäädä toteutumatta, vaikka tavoitehinta saavutettaisiin, aivan kuten limit-toimeksiannotkin.

Stop-toimeksiantoja on kahdenlaisia: markkina- ja limiittitoimeksiantoja. Markkinapysäytystoimeksianto käynnistyy, kun hinta saavuttaa tietyn tavoitteen (pysäytyshinta), jolloin se toteutetaan välittömästi. Stop-limit-toimeksiannot ovat monimutkaisempia, joten selitämme ne yksityiskohtaisesti jäljempänä.

Erilaiset stop-loss-toimeksiannot

Mitä ovat rajatoimeksiannot kryptossa?
Täydellinen stop-loss

On olemassa kolmenlaisia stop-loss-toimeksiantoja, jotka on syytä pitää mielessä. Lue seuraavasta, mitä ne ovat, miten ne toimivat ja milloin niitä kannattaa käyttää.

Täydellinen stop-loss

Täydellisellä stop-loss-toimeksiannolla pörssi pääsee eroon kaikista omaisuuserän yksiköistä, kun se saavuttaa tietyn hinnan. Tätä strategiaa käyttävät tyypillisesti kauppiaat tai sijoittajat vakaalla markkinalla, jolla on suuri hintavaihtelu, sillä ennustetut hinnanlaskut ovat suhteellisen vaatimattomia.

Pysähtyminen ennen kuin saavutat rajan

Mikä on stop-rajamääräys?
Erilaiset stop-loss-toimeksiannot

Osittainen stop-loss-toimeksianto on ohje myydä vain osa kauppiaan tai sijoittajan varoista, kun niiden arvo saavuttaa tietyn pisteen. Tätä strategiaa käytetään yleisesti korkean riskin sijoituksissa, kuten kryptovaluutoissa, jotta sijoittaja ei menetä kaikkea, jos hinta laskee ja nousee uudelleen. Ei kuitenkaan ole mitään takeita siitä, että omaisuuserän hinta palaa normaaliksi tai että se laskee entisestään. Tämän seurauksena kauppias voi silti kokea tappiota. Jos siis aiot käyttää tätä stop-lossia, muista, että se on erittäin riskialtis.

Peräänkuuluva stop-loss

Kahdessa ensimmäisessä sopimustyypissä elinkeinonharjoittajat sopivat erityisestä ajankohdasta, jolloin omaisuuserä olisi realisoitava. Trailing stop-loss -sopimuksissa on dynaaminen hintapiste, jossa realisointi tapahtuu, mikä tarkoittaa, että määritetty hinta nousee omaisuuserän hintojen mukana, mutta ei laske. Stop-loss-toimeksianto seuraa omaisuuserän hintaa, kun se alkaa nousta. Jotta voit käyttää tätä strategiaa, sinun on ensin selvitettävä peräänajoväli eli nykyisen omaisuuserän hinnan ja sen välinen ero, mihin stop-loss-järjestelyn arvo on määritetty.

Esimerkki:

stop-hinta bitcoinien ostamiseen
Stop-Limit-toimeksiantojen selitys

Sally ostaa NEAR Protocolin (NEAR) hintaan 30 Yhdysvaltain dollaria ja määrittelee jäljitysetäisyydeksi 0,10 dollaria. Näin ollen hänen stop-loss-toimeksiantonsa on asetettu 29,90 Yhdysvaltain dollariin. Kun NEAR-hinta nousee 35 dollariin, Sallyn stop-loss-toimeksianto muuttuu automaattisesti 34,90 dollariksi. Jos NEAR laskee alle 30 dollarin, hänen toimeksiantonsa pysyy edelleen 34,90 dollarissa.

Sijoittajat voivat rajoittaa tappioitaan säätämällä stop-loss-toimeksiantoa jatkuvasti uudelleen ja silti hyötyä kaupoista. Tästä syystä sitä kutsutaan myös “suojapysähdykseksi”.

Stop-Limit-käskyt.

Stop-limit-toimeksianto - yleiskatsaus, toimintaperiaate
Stop-limit-käsky – yleiskatsaus, toimintaperiaate

Stop-limit-toimeksianto on monimutkaisempi toimeksianto. Se on stop- ja a-limit-toimeksianto yhdistettynä riskin minimoimiseksi. Kauppiaat käyttävät usein stop-limit-toimeksiantoja voittojen lukitsemiseen tai tappioiden estämiseen.

Stop-limit-toimeksianto ei toteudu välittömästi, ja siihen liittyy kaksi hintatasoa: 

  1. Stop-hinta muuttaa toimeksiannon osto- tai myyntitoimeksiannoksi;
  2. Rajahinta määrittää korkeimman hinnan, jonka kauppiaat ovat valmiita maksamaan ostaessaan kryptovaluuttaa, tai alhaisimman hinnan, jonka he ovat valmiita maksamaan myydessään. 

Stop-limit-toimeksiannot ovat samanlaisia kuin limit-toimeksiannot, mutta ne antavat kauppiaalle vielä enemmän vapautta.

Stop-limiittitoimeksiannon määritelmä
Stop-toimeksiannot

Stop-limit-toimeksianto toteutetaan, kun stop-hinta on saavutettu, ja kaupankäynti jatkuu, kunnes koko toimeksianto on toteutunut. Stop-hinnan asettamisen etuna on, että toimeksiantoa ei toteuteta alempaan hintaan, jolloin kauppiaat voivat valvoa tarkasti, miten heidän ostonsa tai myyntinsä pörssissä etenee.

Stop-hinta on hinta, jolla bitcoinien ostotilaus aktivoidaan. Esimerkiksi stop-hinta bitcoinien ostamiseksi asetetaan 60 000 dollariin, jolloin tilaus tulee voimaan. Jos elinkeinonharjoittaja uskoo, että omaisuuserän hinta nousee, hän voi luoda stop-rajan, joka on enintään 60 100 dollaria tai korkein

Oletetaan, että bitcoin-myynnin pysäytyshinnaksi on asetettu 50 000 dollaria. Tämä olisi myyntitoimeksiannon aktivointihinta, ja jos kauppias uskoo, että hinta voi laskea merkittävästi, hän voisi asettaa minimi stop-hinnaksi 49 500 dollaria, joka olisi alin mahdollinen myyntihinta suurten tappioiden välttämiseksi.

Plussaa

Mitä eroa on stop-loss- ja limit-toimeksiannon välillä?
Yleiskatsaus tilaustyyppeihin. Stop lossin merkitys

✅ Stop-limit-myyntitoimeksianto ilmoittaa kauppiaalle alimman hinnan, jonka hän on valmis hyväksymään. Jos koko toimeksiantoa ei täytetä, loppuosa määrästä asetetaan avoimeksi 49 500 dollarin toimeksiannoksi.

✅ Stop-limit-toimeksiannot ovat hyödyllisiä kryptovaluuttamarkkinoilla, koska ne auttavat hallitsemaan niille ominaista suurta volatiliteettia, jolloin kauppias voi vähentää riskiä.

Miinukset

❌Stop-limit-toimeksiantoja ei kirjata välittömästi tilauskirjaan, toisin kuin limit-toimeksiantoja. Toimeksianto merkitään tilauskirjaan vasta, kun tietty hinta on saavutettu, kuten limit-toimeksiannoissa. Stop-loss-toimeksiannot voivat joko jäädä toteuttamatta tai toteutua osittain.

Stop-Loss-toimeksiannon määritelmä

Mikä on Stop Loss stop limit tyypit crypto tilaukset
Mitä eroa on stop loss- ja limit-toimeksiannon välillä?

Stop-loss-toimeksianto kryptovaluutassa on tärkeä riskinhallintaväline, koska se lopettaa position välittömästi, kun hinta saavuttaa tietyn tason.

Plussaa

✅ Stop-loss-toimeksiannot ovat toimeksiantotyyppi, jossa hintaa alennetaan automaattisesti, kun se saavuttaa tietyn tason. Stop-loss-toimeksiannoista on hyötyä erittäin epävakailla kryptovaluuttamarkkinoilla, aivan kuten stop-loss-toimeksiannoista.

✅ Stop-limit-toimeksiannot, jotka voidaan ohjelmoida pysymään auki tietyn ajan sen jälkeen, kun havaitaan epätavallisen suuri hintavaihtelu, ja sulkeutuvat sitten automaattisesti, ovat yksi tapa, jolla ammattimaiset kauppiaat käyttävät limit-toimeksiantoja. Ne voivat auttaa sinua hallitsemaan kryptovaluuttasalkkuasi, etenkin jos harjoitat päiväkauppaa. Koska niiden avulla kauppiaat voivat keskittyä johonkin muuhun, kun pois

✅ Stop lossia voidaan käyttää myös voiton rajoittamiseen. Jos esimerkiksi kauppiaat haluavat myydä kryptovaluutan, kun trendiskenaario osoittaa, että hinta on saavuttamassa merkittävän pohjan, mikä tarkoittaa, että se laskee nopeasti, stop-hinta tulisi asettaa 50 000 dollariin ja tappiotaso 49 500 dollariin tappioiden minimoimiseksi.

Good-Til-Canceled (GTC) -toimeksiantojen stop-limiitti
Miten stop loss tyypit kryptovaluuttaa tilaukset?

✅ Kauppiaat, joilla on paljon kokemusta, säätävät yleensä stop lossinsa korkeammaksi tai matalammaksi riippuen siitä, onko markkinat nousussa vai laskussa. Kauppiaat voivat käyttää mukautuvaa kaupan hallintajärjestelmää tappioiden rajoittamiseen.

Miinukset

❌Stop-toimeksiannoilla on kaksi päähaittaa: (1) niiden saldo on asetettu, eikä niitä voi käyttää muuhun toimintaan, ja (2) ne poistetaan automaattisesti käytöstä, kun markkinat saavuttavat tietyn hinnan. Osan varojen kohdentaminen stop-loss-toimeksiantoon ja osan osoittaminen eri liiketoimiin voi auttaa estämään tämän ongelman.

❌ Stop-loss-toimeksiannot ovat myös alttiita lipsumiselle, aivan kuten markkinatoimeksiannotkin.

Mikä on paras aika tehdä tilauksia?

Kryptokäskyn voimassaoloaika määrittää, kuinka kauan komento on aktiivinen ennen kuin se suoritetaan tai päättyy. Määrittämällä toimeksiannon tiettyjen aikaparametrien perusteella kauppiaat voivat seurata kryptovaluuttamarkkinoiden malleja ja ennusteita, varsinkin jos he käyttävät kriittisiä kaupankäynti-indikaattoreita, kuten liukuvia keskiarvoja, jotka ovat erittäin tempoherkkiä.

Kryptokaupan perusteet
Päättyvätkö kryptovaluuttamarkkinoilla tehdyt toimeksiannot?

Eri tilausten voimassaoloaika

Päättyvätkö kryptovaluuttamarkkinoilla tehdyt toimeksiannot?

  • Tällöin elinkeinonharjoittaja määrittää kaupalle päättymispäivän. Sitä kutsutaan myös nimellä “GTC” tai “Good Til Canceled” -toimeksianto. Siihen asti se kirjataan tilauskirjaan ja pysyy aktiivisena.
  • Välitön tai peruutus (IOC): kryptovaluutta-kauppias voi tehdä tämän oston välitöntä toimitusta varten. Jos sitä ei täytetä välittömästi, se peruutetaan automaattisesti ja poistetaan tilauskirjasta. Tämän toimeksiantotyypin avulla kauppias voi hyödyntää käytettävissä olevan likviditeetin vähimmäismäärän nopeaa toteutusta varten, ja jäljelle jäävä täyttämättä jäänyt osuus peruutetaan välittömästi.
  • Tilaus peruutetaan tai poistetaan (FOC): Kun taas suorita tai peruuta tarkoittaa, että osto tapahtuu vain, jos kaikki ehdot täyttyvät. Jos näin ei tapahdu, se peruutetaan automaattisesti.

Tällainen tilaus on tarkoitettu kryptokauppiaille, jotka eivät halua ottaa riskiä osittaisesta transaktiosta, jos heillä on lopulta pieni positio omaisuuserässä. Jos järjestelmä ei pysty toteuttamaan koko toimeksiantoa välittömästi, se peruuttaa sen kokonaan.

Eri tilausten voimassaoloaika
Kaupankäyntistrategiat: Parikauppa

Voit halutessasi luoda tilauksia

Yleisimmät toimeksiantotyypit kryptovaluutassa ovat seuraavat: limit, market, stop-limit ja take profit. Jos haluat päästä mukaan kryptovaluuttakaupankäyntiin nopeasti tai päivittäin, sinun on ymmärrettävä nämä perusteet, jotta voit hyödyntää käytettävissäsi olevia pörssejä mahdollisimman hyvin.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille