Yhdysvaltain valtiovarainministeriö vaatii kongressia torjumaan kryptorikollisuutta

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön virkamies on ilmaissut syvän huolen kryptovaluutan häijystä käytöstä laittoman taloudellisen toiminnan helpottamisessa edustajainhuoneen rahoituspalveluvaliokunnan kanssa pidetyssä istunnossa. Virkamies kannatti niiden toimivaltuuksien lisäämistä, jotta ne voisivat tehostaa ponnistelujaan pahansuopia toimijoita vastaan. Tämä huoli korostui todistuksessa, joka annettiin ennen 14. helmikuuta pidettävää keskeistä kongressin kuulemistilaisuutta.

Viraston sisällä vaaditaan vankempia lainsäädäntökehyksiä ja parempia tukimekanismeja, jotta näitä uusia haasteita voitaisiin torjua tehokkaasti. Brian Nelson, joka toimii valtiovarainministeriön terrorismista ja rahanpesun selvittämisestä vastaavana alivaltiosihteerinä, korosti tätä vetoomusta huolella laaditussa lausunnossaan, joka oli laadittu edellä mainittua kongressin terrorismia ja kryptovaluuttaan liittyviä rikoksia koskevaa tutkimusta varten.

Nelsonin kiihkeä vetoomus saa vastakaikua Washingtonin poliittisten päättäjien, kuten senaattori Elizabeth Warrenin, joka on kiihkeästi puolustanut ehdotettua rahanpesun vastaista lainsäädäntöään. Digital Asset Anti-Money Laundering Act (DAAMLA), jonka senaattori Warren esitti uudelleen Yhdysvaltain senaatille heinäkuussa 2023, tähtää suoraan kryptovarojen laittoman hyödyntämisen hillitsemiseen rahanpesussa ja terrorismin rahoituksessa.

Nelson tunnusti valtiovarainministeriön vuosikymmeniä kestäneen sitoutumisen terrorismin rahoituksen estämiseen tähtäävän kehyksen laatimiseen, mutta toisti, että samalla on edistettävä vastuullista innovointia. Tämä toistui hänen edellä mainitussa valmistellussa lausunnossaan.

Valtiovarainministeriön arsenaali ei myöskään ole täysin vailla välineitä tällaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Toimenpiteet, kuten sääntöjen vastaisesti toimivien yritysten saattaminen vastuuseen pankkisalaisuuslain nojalla, ovat olleet hyödyllisiä. Laissa asetetaan rahoituslaitoksille tiukkoja velvoitteita, joilla pyritään estämään rahanpesu ja siihen liittyvät talousrikokset. Nelson sanoi:

“… jotta voimme kitkeä virtuaalivarojen markkinoilla ja foorumeilla toimivien toimijoiden laittoman rahoituksen, tarvitsemme lisää välineitä ja resursseja. Siksi haluamme tehdä yhteistyötä kongressin kanssa, jotta voimme hyväksyä järkeviä uudistuksia, joilla välineemme ja viranomaisemme saatetaan ajan tasalle vastaamaan nykypäivän kehittyviä haasteita.”

Pyrkiessään vahvistamaan valmiuksiaan valtiovarainministeriö oli esittänyt lainsäätäjille vuonna 2023 ehdotuksia, joissa se kannatti toimivaltuuksien laajentamista, mukaan lukien uusien, kryptovaluutta-alalle räätälöityjen pakotusmekanismien käyttöönottoa. Lisäksi korostettiin stablecoinien tehostettua valvontaa, vaikka sitä ei Nelsonin lausunnossa nimenomaisesti mainittu.

Nelsonin huomautukset ovat ajankohtaisia sen jälkeen, kun hiljattain julkaistiin valtiovarainministeriön vuoden 2024 kansalliset riskinarvioinnit rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamisesta. Näissä arvioinneissa hahmotellaan uhkaavia uhkia ja riskejä, jotka liittyvät laittomaan rahoitukseen Yhdysvalloissa, ja niissä keskitytään erityisesti kryptovaluuttasektoriin. Vaikka perinteinen käteinen raha on edelleen ensisijainen väline huumeidenpesussa, on havaittavissa, että pahansuovat toimijat turvautuvat yhä useammin virtuaalivaroihin.

Tätä taustaa vasten edustajainhuoneen rahoituspalvelukomitean digitaalisiin varoihin keskittyvä paneeli aikoo järjestää 15. helmikuuta kuulemistilaisuuden, jossa käsitellään erityisesti kryptovaluuttojen ja laittoman toiminnan välistä vuorovaikutusta, mikä on merkki siitä, että nämä kasvavat haasteet pyritään kohtaamaan suoraan.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille