Bitcoin saavuttaa $200K pian, sanoo Bernstein

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

Bernsteinin analyytikot ovat tarkistaneet Bitcoinin (BTC) hintaennustettaan 200 000 dollariin edellisestä 150 000 dollarin tavoitteesta.

Nämä Wall Streetin asiantuntijat vakuuttavat, että Bitcoin ja krypto-osakkeet ovat edelleen aliarvostettuja ja merkittävien institutionaalisten investointien kynnyksellä, kun aiemmat sääntelyyn liittyvät huolenaiheet ovat haihtumassa.

Analyytikot korostavat luottamustaan “Bitcoinin uuden syklin teesiin”. He toteavat, että institutionaaliset sijoittajat ja maailmanlaajuiset omaisuudenhoitajat ovat ottaneet Bitcoinin käyttöön yhä enemmän. Tämä suuntaus on heidän mukaansa vasta alkua, ja seuraavaa kysynnän aaltoa odotetaan niiltä, jotka eivät tällä hetkellä ole mukana kryptossa.

Bitcoin ETF:t ja institutionaalinen kiinnostus edistävät massiivisia voittoja

Heidän raportissaan korostetaan, että Bitcoin ETF:t ovat vielä alkuvaiheessa. Sen jälkeen, kun BlackRock jätti Bitcoin-ETF-hakemuksensa 15. kesäkuuta 2023, Bitcoinin hinta on noussut 150 prosenttia.

Aluksi yksityissijoittajat olivat Bitcoin-ETF-allokaatioiden pääasiallisia vetureita, ja institutionaalisten sijoittajien osuus oli vain 22 prosenttia.

Bernstein ennakoi merkittävää kasvua lähitulevaisuudessa ja ennustaa, että Bitcoin-ETF:t saavat hyväksynnän suurimmilta pankkiiriliikkeiltä ja suurilta yksityispankkialustoilta Q3/Q4 mennessä. Vaikka jotkut epäilevätkin, että ETF-virrat eivät ole aitoja, Bernstein pitää institutionaalisten tahojen alkuvaiheen kiinnostusta, jota ajaa “cash & carry trade” -strategia, esiasteena laajemmalle hyväksymiselle.

Kun nämä sijoittajat alkavat viihtyä paremmin ETF:ien parantuneen likviditeetin parissa, ne todennäköisesti harkitsevat “nettomääräisiä pitkiä” positioita. Analyytikot ennakoivat Bitcoin-ETF:ien sisäänvirtausten kiihtyvän kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä, mikä tarjoaa uusia sisäänpääsymahdollisuuksia ennen seuraavaa institutionaalisen kysynnän aaltoa.

BTC Investments jatkaa kasvuaan

Bernsteinin analyysi osoittaa, että Bitcoin-salkun allokaatioilla on suuri kasvupotentiaali. 13-F-tiedostojen mukaan institutionaaliset sijoittajat hallinnoivat 22 prosenttia hallinnoitavista varoista (AUM), ja hedge-rahastojen osuus tästä on noin 36 prosenttia.

Bernsteinin mukaan näiden sijoittajien seuraava looginen askel on harkita “pitkiä” positioita, mikä tarkoittaa Bitcoinin pitämistä hallussaan pidempään, jotta he voisivat hyötyä sen mahdollisesta arvonnoususta.

Rahoitusneuvojat, erityisesti ne, jotka hallinnoivat pieniä tai keskisuuria salkkuja, joista 0,1-0,3 prosenttia on sijoitettu Bitcoin-ETF:iin, alkavat lisätä todellista kysyntää. Muistion mukaan ETF-rahastoja hyväksyvät suuremmat neuvonantajat ja nykyisten salkkujen huomattava allokaatiotila ovat tulevan kasvun keskeisiä vetureita.

Analyytikot vertaavat nykyisiä kryptohintatasoja aiempiin markkinasykleihin. He esittävät, että Bitcoinin tämänhetkinen 60 000 dollarin arvo on samanlainen kuin Bitcoinin arvo olisi alle 10 000 dollaria kesäkuussa 2020. Viimeaikaisesta rallista huolimatta he katsovat BTC:n olevan edelleen alkusyklissä ja houkuttelevana nykyisillä tasoilla. He päättelevät, että omaisuudenhoitajilla on vahvat syyt parantaa markkinointi- ja jakeluponnistuksiaan kryptoliiketoiminnan laajentamiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Bernsteinin tarkistettu ennuste ja analyysi esittävät vakuuttavaa näyttöä Bitcoinin kasvupotentiaalista. Niissä korostetaan institutionaalisten sijoittajien kasvavaa kiinnostusta, Bitcoin-ETF:ien alkuvaihetta ja merkittävää kasvupotentiaalia salkkuallokaatioissa. Sääntelyyn liittyvien huolenaiheiden hälvettyä ja institutionaalisen hyväksynnän lisääntyessä Bitcoin näyttää olevan valmis merkittävään kasvuun tulevaisuudessa.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille