BlackRockin peliä muuttava Bitcoin-ETF-strategia

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

BlackRock, maailman suurin omaisuudenhoitoyhtiö, on virallisesti jättänyt Yhdysvaltain arvopaperimarkkinavalvojalle (SEC) muutetun hakemuksen Bitcoin-pörssinoteerattavasta rahastosta (ETF).

Hakemuksessa korostetaan sen kykyä “ylivoimaiseen vastustuskykyyn markkinamanipulaatiota vastaan”. Erityisesti BlackRockin tarkistetun BTC ETF -ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa Wall Streetin pankkien sujuvampaa pääsyä yhtiön rahastoihin.

Forbesin raportin mukaan päivitetty malli esiteltiin alun perin SEC:lle marraskuussa. Tavoitteena on virtaviivaistaa pankkien, kuten JPMorgan Chasen ja Goldman Sachsin, osallistumista Bitcoin-markkinoille ja voittaa tiukat säännökset, jotka estävät niitä pitämästä BTC:tä taseissaan.

BlackRock BTC ETF -suunnitelma: “Prepay”-malli

Raportissa korostetaan, että BlackRockin uudenlainen lunastusmenetelmä, jota kutsutaan “prepay”-malliksi, antaa suurille yhdysvaltalaisille pankeille mahdollisuuden toimia iShares Bitcoin Trustin valtuutettuina osallistujina. Näin ne voivat kiertää viranomaisten asettamat rajoitukset, jotka estävät niitä pitämästä BTC:tä hallussaan.

Merkittävää on, että ryhmä, johon kuuluu kuusi BlackRockin jäsentä ja kolme Nasdaqin jäsentä, esitteli tarkistetun mallin SEC:n kanssa 28. marraskuuta pidetyssä kokouksessa. Päivitetyn ETF:n hyväksyminen voisi antaa pankeille, joiden taseissa on biljoonien dollarien arvosta varoja, pääsyn Bitcoiniin.

Tiedonannossa mainitaan:
“Tämä malli näyttää ratkaisevan henkilöstön huolen luontoissuorituksia kohtaan esittämät huolenaiheet, sillä se käsittelee kriittistä ulottuvuutta, jonka vuoksi luontoissuorituksia koskevaa mallia ei muutoin suosittaisi käteismalliin nähden”. Näin se säilyttää ne monet merkittävät edut, joita luontoissuoritemalli tarjoaa sijoittajille Bitcoinin yhteydessä tiettyihin käteismalleihin verrattuna.”

BlackRock täsmentää, että uuden kehyksen mukaan valtuutetut osallistujat siirtäisivät käteistä välittäjälle, joka muuttaisi sen Bitcoiniksi ja säilyttäisi sen turvallisesti ETF:n säilytysyhteisössä Coinbase Custodyssa.

BlackRockin Bitcoin-ETF-sovellus tarjoaa "prepay"-mallin suurimmille yhdysvaltalaisille pankeille.
Innovatiivinen Bitcoin-ETF: BlackRockin ehdotus sujuvammasta Wall Streetin sisäänpääsystä

Tarkistetun mallin edut

BlackRockin mukaan innovatiivisella ennakkomaksumallilla pyritään vähentämään transaktiokustannuksia ja lisäämään samalla vastustuskykyä markkinoiden manipulointia vastaan. Lisäksi toteutukseen liittyvät riskit siirtyisivät sijoittajien sijaan digitaalisten omaisuuserien markkinatakaajille, jolloin liikkeeseenlaskijoiden ei tarvitsisi rahoittaa tai ennakkorahoittaa myyntikauppoja.

Lisäksi päivitetty malli lupaa “yksinkertaisuutta ja yhdenmukaistamista koko ekosysteemissä, koska luontoissuorituksena toteutettavien mallien ja käteismallien välillä on huomattavasti vähemmän vaihtelua”, kuten ilmoituksessa todetaan.

Joulukuun 12. päivästä lähtien BlackRock on ollut kolmannen kerran yhteydessä SEC:hen tämän muutetun hakemuksen osalta. Marraskuun 28. päivänä pidetty tärkeä seurantakokous seurasi 20. marraskuuta pidettyä alkuperäistä malliesittelyä. Nämä tapaamiset korostavat BlackRockin sitoutumista avoimeen viestintään sääntelyviranomaisten kanssa.

BlackRockin Bitcoin-ETF:ien "prepay"-mallin ymmärtäminen ja sen vaikutus markkinoiden dynamiikkaan.
BlackRockin ‘Prepay'-palautusmalli: Bitcoin-sijoitusstrategioiden muuttaminen

Bitcoin Spot ETF:ien etenemissuunnitelma

Yhtiö listasi 23. lokakuuta iShares Spot Bitcoin ETF:nsä Depository Trust & Clearing Corporationin (DTCC) pörssilistalle IBTC:n nimellä.

Tänä vuonna useat varainhoitoyhtiöt, mukaan lukien BlackRock ja Fidelity, jättivät SEC:lle hakemuksia Spot Bitcoin ETF -rahastoista. Sääntelyviranomainen tutkii näitä hakemuksia tarkasti, ja ratkaiseva päätöspäivä lähestyy tammikuussa 2024.

Vaikka tietyissä malleissa, kuten BlackRockin mallissa, otetaan käyttöön innovatiivisia elementtejä, kuten “prepay”-lunastusmalli, SEC:n lopullista päätöstä näistä hakemuksista odotetaan innokkaasti, mikä vaikuttaa Bitcoin-sijoitusvaihtoehtojen maisemaan.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille