Yhdysvaltalaisten yritysten kiinnostus kryptoa kohtaan kasvaa haasteista huolimatta!

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

Tuoreessa Paxosin tutkimuksessa 99 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heidän yrityksensä ovat tehostaneet keskittymistään krypto- ja lohkoketju-hankkeisiin vuonna 2023 edellisiin vuosiin verrattuna.

Kryptoalan yrityksen Paxosin havainnot korostivat, että 99 prosenttia kyselyyn osallistuneista yhdysvaltalaisista rahoituspalveluyrityksistä oli painottanut kryptohankkeita kuluvana vuonna yhtä paljon tai enemmän kuin edellisinä vuosina.

Paxos toteutti kyselyn 400 Yhdysvalloissa toimivan finanssipalveluyrityksen johtajan keskuudessa, joista jokaisella oli vähintään viiden miljoonan käyttäjän käyttäjäkunta ja joko 50 miljardin dollarin hallinnoitavat varat tai 50 miljardin dollarin vuotuinen maksumäärä.

“2023 Enterprise Digital Asset Adoption Report” -raportin mukaan huolimatta laajasta kiinnostuksesta digitaalisen omaisuusteknologian käyttöönottoon yritykset kamppailevat erilaisten esteiden ja haasteiden kanssa. Huomattava 56 prosenttia vastaajista määritteli toteutuksen monimutkaisuuden ensisijaiseksi esteeksi, joka estää kryptoratkaisun käyttöönoton. Paxos kommentoi:

“Digitaalisten omaisuuserien ja lohkoketjuteknologian kestävyys markkinatapahtumien, taloudellisten haasteiden ja sääntelyn selkeyttämisen tarpeen edessä kuvastaa sitä, että yritykset ovat sisäistäneet teknologian arvon pitkällä aikavälillä.”

Kaavio, joka kuvaa yhdysvaltalaisten yritysten kiinnostuksen nousua krypto- ja lohkoketjuprojekteja kohtaan vuonna 2023.
Yhdysvaltalainen kryptoalan nousu vuonna 2023 Graafi

Kryptoinfrastruktuurin haasteita käsitellessään Mastercardin johtohenkilö Jonathan Anastasia korosti raportissa, että yhteistyö kryptoalan yrityksen kanssa osoittautui hyödylliseksi. “Infrastruktuuri on vaikeaa. Meidän oli etsittävä alan natiivia toimijaa, jolla on syvää asiantuntemusta, jotta voimme tuoda yritykset yhteen tällä matkalla.”

Raportissa todetaan lisäksi, että 51 prosenttia vastaajista piti markkinoiden epävakautta suurimpana esteenä krypto- tai lohkoketjuprojektien etenemiselle, kun taas 43 prosenttia mainitsi toteutuksen taloudelliset kustannukset merkittävänä esteenä.

Näistä esteistä huolimatta alle 2 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, että uskomattomuus lohkoketjun hyötyihin oli esteenä niiden edistymiselle.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille