Sijoittajat parveilevat Solana: Seuraava suuri kryptobuumi?

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

CoinSharesin äskettäinen tutkimus on paljastanut, että Solana (SOL) kokee huomattavan kasvun institutionaalisten toimijoiden sijoituksissa. Digital Asset Fund Manager Survey -tutkimuksen tulosten mukaan, jossa kerättiin näkemyksiä 64 institutionaaliselta sijoittajalta, jotka valvovat yhteensä 600 miljardin dollarin varoja, kiinnostus vaihtoehtoisia kryptovaluuttoja kohtaan on selvästi lisääntynyt, ja Solana on näkyvästi tämän suuntauksen kärjessä.

James Butterfill, CoinSharesin tutkimuspäällikkö, selvitti tutkimuksen tuloksia ja totesi, että “sijoittajien keskuudessa on havaittavissa hajautumista altcoineihin, ja Solana kokee merkittävää nousua institutionaalisessa tuessa”.

Hän huomautti, että lähes 15 prosenttia kyselyyn osallistuneista sisällyttää SOLin nykyään sijoitussalkkuihinsa, mikä merkitsee huomattavaa kasvua aiempiin kyselyihin verrattuna. Esimerkiksi tammikuun kyselyssä korostettiin, että institutionaaliset sijoitukset Solitanaan puuttuivat kokonaan.

Butterfill korosti Solanan kasvavaa hyväksyntää institutionaalisissa piireissä ja huomautti sen kasvavasta houkuttelevuudesta, jota viimeaikaiset teknologiset parannukset ja merkittävämpi läsnäolo markkinoilla ovat vauhdittaneet. Bitcoin säilyttää kuitenkin edelleen johtavan asemansa, sillä yli 25 prosenttia vastaajista on sijoittanut siihen, ja sitä seuraa tiiviisti Ethereum, joka on vain hieman alle 25 prosentin rajan.

Huolimatta siitä, että Bitcoin ja Ethereum säilyttävät johtoasemansa ensisijaisina digitaalisten omaisuuserien markkinoilla, sijoittajien mielialoissa on tapahtunut huomattava muutos. Vaikka 41 prosenttia sijoittajista, jotka suhtautuvat optimistisesti sen tulevaan kasvuun, pitää edelleen Bitcoinia parempana, tämä luku on hieman laskenut aiemmista tiedoista.

Toisaalta Ethereumin sijoittajien luottamus on heikentynyt 35 prosentista noin 30 prosenttiin, mikä liittyy samaan aikaan, kun vaihtoehtoiset lohkoketjut, kuten Solana, kiinnostavat yhä enemmän, sillä ne ovat tunnettuja erityisistä teknisistä ominaisuuksistaan ja mahdollisista sovelluksista.

Tutkimus osoittaa sen sijaan, että Solanan tulevaisuudennäkymiin suhtaudutaan entistä optimistisemmin, sillä noin 14 prosenttia vastaajista on optimistisia sen kasvupotentiaalin suhteen, mikä on enemmän kuin aiempi 12 prosenttia.

Tämä innostus on osa laajempaa suuntausta, sillä digitaalisten varojen osuus keskimääräisestä sijoitussalkusta on nyt 3 prosenttia, mikä on korkein taso sitten tutkimuksen aloittamisen vuonna 2021. Tämä nousu johtuu suurelta osin yhdysvaltalaisten spot Bitcoin-ETF:ien lanseerauksesta, mikä yksinkertaistaa institutionaalista pääsyä Bitcoiniin.

Tutkimus kuitenkin viittaa myös merkittäviin esteisiin, jotka rajoittavat Solanan kaltaisten kryptovaluuttojen laajempaa käyttöönottoa. Sääntelyyn liittyvät haasteet ovat edelleen sijoittajien ensisijainen huolenaihe, kuten Butterfill korosti, joka totesi, että “sääntelyyn liittyvät esteet koetaan edelleen merkittäväksi esteeksi, vaikka on rauhoittavaa nähdä, että volatiliteettiin ja säilytysongelmiin liittyvät huolenaiheet vähenevät”.

Lisäksi tutkimus valottaa sijoittajien kasvavaa käsitystä siitä, että kryptovaluuttoja pidetään yhä useammin arvokkaina sijoituskohteina. Tämä näkemys on noussut tammikuun alle 15 prosentista yli 20 prosenttiin huhtikuuhun mennessä, mikä johtuu kasvavasta asiakaskysynnästä ja positiivisista hintakehityksistä.

Tulevaisuutta silmällä pitäen digitaalisten omaisuuserien maisema on valmis nopeisiin muutoksiin. Institutionaaliset sijoittajat laajentavat salkkujaan sisällyttämällä niihin innovatiivisia teknologioita, ja Solitanan kaltaiset altcoinit ovat kasvattamassa suosiotaan. Käyttöönoton vauhti riippuu kuitenkin pitkälti kehittyvistä sääntelypuitteista ja yleisestä taloudellisesta ilmapiiristä, mikä asettaa sekä haasteita että mahdollisuuksia sijoittajille tällä dynaamisella alalla.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille