Bitcoinin Top Minerin massiivinen vuotuinen tappio

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

Viime vuosina institutionaalinen kiinnostus Bitcoiniin (BTC) on kasvanut. Julkisesti noteerattujen Bitcoin-louhintayhtiöiden määrä ja markkina-arvo ovat nousseet, mikä on herättänyt huomiota BlackRockin kaltaisten suurten toimijoiden keskuudessa.

Näiden yhtiöiden taloudellinen tulos kuitenkin korostaa merkittäviä haasteita. Erityisesti CompaniesMarketCapin tiedot osoittavat, että alan 17 yrityksen yhteenlaskettu tappio on 2,75 miljardia dollaria.

Bit Digital (NASDAQ: BTBT) erottuu “kannattavimpana” julkisesti noteerattuna Bitcoin-louhintayrityksenä. Huomionarvoista on, että sen 28,39 miljoonan dollarin negatiivinen nettotulos vuoden 2022 neljännestä neljänneksestä lähtien johtaa listaa, ja BTBT:n markkina-arvo on 300 miljoonaa dollaria.

Bit Digitalin merkittävät tappiot Bitcoin Miningissa
Bit Digital: Digital Digital: Johtaja Bitcoin-louhinnan haasteiden keskellä: Johtaja Bitcoin-louhinnan haasteiden keskellä

Tulokset 3 tärkeimmän julkisesti noteeratun Bitcoin-kaivosyhtiön osalta

Sen sijaan kolme johtavaa julkisesti noteerattua Bitcoin-kaivosyhtiötä ovat kärsineet huomattavia tappioita listautumisensa jälkeen.

Näihin kärkijoukkoon kuuluvat Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA), Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT) ja Hut 8 Mining (NASDAQ: HUT), joilla on 4,85 miljardin dollarin, 3,52 miljardin dollarin ja 2,86 miljardin dollarin markkina-arvot.

Merkittävää on, että MARA raportoi 380 miljoonan dollarin tappioista. RIOT pärjäsi hieman paremmin 300 miljoonan dollarin tappiolla, kun taas HUT oli yritys, jolla oli verrattain pienempi 38,88 miljoonan dollarin tappio.

Bitcoin-louhinnan haasteet liiketoimintana

Bitcoin-louhinta toimii kovassa kilpailutilanteessa, jossa menestyminen on usein kiinni “voittaja saa kaiken” -skenaariosta. Noin 10 minuutin välein yksi yritys louhii lohkon ja saa siitä palkinnon lohkotukien tai maksujen muodossa.

Tämä hanke aiheuttaa kuitenkin yhä suurempia kustannuksia, etenkin kun yhä useammat osallistujat tulevat mukaan taisteluun. Louhintaprosessi muuttuu yhä haastavammaksi ja vaatii yhä enemmän laskentatehoa ja siihen liittyviä kuluja, jotta lohkon validoinnin todennäköisyys pysyy samana.

Kun lohkon louhinta on onnistunut ja palkkio on varmistettu, näiden yksiköiden on lisäksi realisoitava ansaitut BTC:t toimintakulujen kattamiseksi ja velvoitteiden täyttämiseksi. Tämä dynamiikka tarkoittaa, että Bitcoin-louhintayritysten kannattavuus on läheisesti sidoksissa Bitcoinin markkina-arvoon ja verkon keskittämisasteeseen.

Sitä vastoin lisääntynyt keskittäminen aiheuttaa riskejä Bitcoinin sisäiselle turvallisuudelle ja voi vaikuttaa sen koettuun arvoon, mikä on monimutkainen haaste, johon näiden yritysten on vastattava kestävän elinkelpoisuuden varmistamiseksi.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille