BlackRockin rohkea siirto: Bitcoin-ETF:ien ostaminen maailmanlaajuista rahastoa varten

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

BlackRock, joka on tunnustettu yhdeksi varainhoidon titaaneista maailmanlaajuisesti, on asettanut tavoitteekseen hankkia spot Bitcoin-pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) arvostettuun Global Allocation Fund -rahastoonsa, joka tunnetaan nimellä MALOX.

Yksityiskohtaisessa 7. maaliskuuta päivityksessä, joka toimitettiin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinavalvonnalle (Securities and Exchange Commission), BlackRock ilmaisi aikomuksensa sisällyttää MALOXin sijoitusstrategiaan fyysisesti taattuja Bitcoinin pörssinoteerattuja tuotteita (ETP), tai tarkemmin sanottuna spot Bitcoin ETF:iä.

Tässä kattavassa päivityksessä huomautetaan tarkasti, että MALOX saattaa hankkia BlackRockin omaa spot Bitcoin ETF:ää, erityisesti iShares Bitcoin Trustia (IBIT), useiden muiden liikkeeseenlaskijoiden ETF:ien ohella. Tehty ilmoitus oli yksiselitteinen:

“Rahasto voi hankkia sellaisten ETP:iden osuuksia, jotka pyrkivät heijastamaan yleisesti Bitcoinin hinnan kehitystä pitämällä suoraan hallussaan bitcoineja – ‘Bitcoin-ETP:t' – mukaan lukien BlackRockin tytäryhtiön sponsoroiman Bitcoin-ETP:n osuudet.”

Korostettiin, että rahasto on sitoutunut sijoittamaan ainoastaan Bitcoin-ETP:iin, joilla on etuoikeus olla listattuna ja joilla käydään aktiivisesti kauppaa hyvämaineisissa kansallisissa arvopaperipörsseissä, kuten hakemuksen tiedoista käy ilmi.

Vuonna 1989 perustetun BlackRock Global Allocation Fund -rahaston tavoitteena on tuottaa sijoitustuottoja tiukasti hallinnoidun sijoituspolitiikan avulla, jossa hyödynnetään yhdysvaltalaisia ja kansainvälisiä osake-, velka- ja rahamarkkinapapereita ja esitellään sijoituksia johtaviin yrityksiin, kuten Microsoftiin, Appleen ja muihin. Maaliskuun 7. päivän päivityksessä MALOXin hallinnoimat varat olivat 17,8 miljardia dollaria.

On huomionarvoista mainita, että MALOX ei ole BlackRockin sateenvarjon alla oleva yksinäinen rahasto, jonka tavoitteena on sisällyttää spot Bitcoin ETF:t salkkuunsa. Tämä päivitetty SEC-ilmoitus julkistettiin pian sen jälkeen, kun BlackRock jätti 4. maaliskuuta päivätyn samanlaisen muutosilmoituksen Strategic Income Opportunities Fund (BSIIX) -rahastolleen.

Valokeilassa on ollut BlackRockin spot Bitcoin ETF, iShares Bitcoin Trust, joka aloitti kaupankäynnin 11. tammikuuta yhdessä yhdeksän muun spot Bitcoin ETF:n kanssa Yhdysvalloissa.

IBIT on kunnostautunut nopeimmin kasvavana spot Bitcoin ETF:nä, ja sen BTC-omistukset ovat nousseet hämmästyttävät 7 000 prosenttia, ja ne ovat kasvaneet tammikuun 11. päivän 2 621 BTC:stä vaikuttavaan 187 531 BTC:hen maaliskuun 7. päivään 2024 mennessä. Tällä hetkellä IBIT:n Bitcoin-varojen arvostus on 12,6 miljardia dollaria.

Spot Bitcoin ETF:ää koskevien pyrkimystensä lisäksi BlackRock on kiihkeästi ajanut spot Ether ETF:n perustamista Yhdysvaltain sääntelyelimille. Strategisessa siirrossa marraskuussa 2023 BlackRock toimitti marraskuussa 2023 Form S-1 -hakemuksen iShares Ethereum Trust -sijoitusyhtiölleen Delawaren osavaltiossa toimivalle Delaware Division of Corporationsille.

Keskustelu alan analyytikkojen ja harrastajien keskuudessa jatkuu, ja he pohtivat, antavatko Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset vihreää valoa ETH ETF:n spot-ETF:n käynnistämiselle vuoden 2024 aikana. Bitcoinin matkaa tarkasteltaessa on huomattava, että SEC:ltä kesti yli kymmenen vuotta hyväksyä Bitcoinin spot-ETF Yhdysvaltain markkinoilla.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille