Ethereum voisi nousta uudesta Yhdysvaltain Bill

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

Hiljattain julkistettu uusi lakiluonnos, jonka tarkoituksena on säännellä stablecoineja Yhdysvalloissa, on herättänyt vilkkaan keskustelun kryptovaluutta-alalla. Vaikka tämä lainsäädäntöehdotus on vasta alkuvaiheessa, se on valmis muokkaamaan merkittävästi digitaalisten valuuttojen toimintakehystä, ja siinä keskitytään erityisesti Ethereumiin ja siihen liittyviin stablecoineihin.

Major Win for Ethereum?

Ryan Berckmans, Ethereum-yhteisön merkittävä hahmo ja kokenut sijoittaja, antoi innostuneen arvion lakiluonnoksesta. Hän ilmaisi mielipiteensä X:ssä, jossa hän kuvaili lakiesitystä “äärimmäisen nousujohteiseksi” Ethereumille.

Berckmans korosti, että lakiluonnoksen keskeisin näkökohta on se, että siinä tunnustetaan laajalti stablecoineja julkisissa lohkoketjuissa, erityisesti Ethereumissa, joka on vastuussa suurimman osan tällaisista kolikoista lyömisestä.

“Ensilukemani mukaan lakiehdotus on erittäin suotuisa ja legitimoi Ethereumin ennennäkemättömällä tavalla. Lakiehdotus legitimoi laajalti stablecoineja julkisissa ketjuissa Amerikassa, jossa 59 prosenttia kaikista stablecoineista on lyöty Ethereumilla, mikä nousee 93 prosenttiin, kun jätetään pois Tronin kaltaiset keskitetyt alustat”, hän selitti.

Hän tarkensi edelleen, että lainsäädäntö “avaa tulvaportit yhdysvaltalaisille pankeille saada stablecoin-lisenssejä ja tietyille yksityisille yrityksille laskea liikkeeseen jopa 10 miljardin dollarin arvosta stablecoineja ilman lisenssiä”. Tämä säännös voi mullistaa pankkialan lähestymistavan digitaalisiin valuuttoihin, upottaa ne perusteellisemmin rahoitusjärjestelmään ja laajentaa niiden käyttöä eri taloudellisiin toimintoihin.

Berckmans ilmaisi tyytyväisyytensä myös siihen, että lakiehdotuksessa käsitellään varoja, joita ei ole sidottu Yhdysvaltain dollariin, kuten ketjussa olevia euroja ja kultaa. Hänen tulkintansa mukaan lakiehdotuksessa ei sovelleta sääntelyrajoituksia näihin omaisuuseriin, mikä voisi säilyttää niiden vapaat ja globalisoituneet markkinat ja lisätä niiden houkuttelevuutta vaihtoehtoisena varantovaluuttana tai sijoitusomaisuutena.

Berckmans toi kuitenkin esiin useita huolenaiheita lakiehdotuksessa. Erityisesti siinä säädetään tiukoista säännöksistä, jotka koskevat lisensoimattomia USD-sidonnaisia stablecoineja, mikä saattaa kieltää niiden jakelun Yhdysvalloissa asuville henkilöille.

Tämä voisi vaikuttaa suosittuihin hajautettuihin stablecoineihin, kuten DAI:hin. Lisäksi hän kritisoi lakiehdotuksen laajaa määritelmää “algoritmisesta maksuvakioinnista”, joka saattaa sisältää erilaisia hajautettuja vakiohiutaleita, jotka käyttävät algoritmeja säilyttääkseen arvonsa suhteessa dollariin tai muihin omaisuuseriin.

Haasteet ja kritiikki

Berckmansin optimistisen näkemyksen vastakohtana Variant Fundin lakiasiainjohtaja ja Blockchain Associationin entinen CLO Jake Chervinsky tarjosi paljon kriittisemmän analyysin. Chervinsky jakoi huolenaiheensa X:ssä todeten: “Tänään julkaistu lakiesitys on syvästi virheellinen: se näyttää kieltävän lähes kaiken muun paitsi kapean joukon keskitettyjä, säilytyspaikkana toimivia stablecoineja.”

Chervinsky totesi myös, että lakiluonnos on ristiriidassa useiden periaatteiden kanssa, joita hän ajoi viime vuonna kongressissa antamassaan lausunnossa. Hänen mukaansa säilytettävien stablecoinien painottamisen pitäisi olla ensisijainen tavoite, mutta sen sijaan lakiehdotus näyttää perustavan kilpailunvastaisia sääntelyesteitä, jotka voivat estää alan edistymisen.

Näistä vastakkaisista näkemyksistä huolimatta Berckmans suhtautui optimistisesti lakiesityksen laajempiin vaikutuksiin. Hän visioi skenaariota, jossa USD-sidonnaisia stablecoineja koskevat rajoitukset voisivat tahattomasti stimuloida muiden kuin USD-stablecoinien markkinoita, jolloin ne voisivat menestyä ja monipuolistaa stablecoin-markkinoita merkittävästi. Hän arveli, että tulevaisuudessa USD-sidonnaisten stablecoinien valta-asema voisi hiipua, mikä avaisi tietä monipuolisemmalle stablecoin-ekosysteemille.

Kryptovaluuttayhteisön jatkaessa lakiluonnoksen tarkastelua ja keskustelua on selvää, että tämän lainsäädännön lopullinen versio on ratkaiseva määriteltäessä stablecoinien ja lohkoketjuteknologian tulevaisuutta sekä Yhdysvalloissa että mahdollisesti maailmanlaajuisesti.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille