EU kieltää anonyymit kryptolompakot

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

Euroopan unionissa (EU) on hiljattain tehty merkittävä sääntelykehitys, jonka myötä on päätetty kieltää “isännöidyille lompakoille” suunnatut kryptovaluuttatransaktiot anonyymeistä itse hallinnoiduista kryptolompakoista. Tämä siirto on olennainen osa maanosan hiljattain käyttöön otettuja rahanpesun vastaisia säännöksiä. EU:n parlamentin pääasiallinen valiokunta antoi hyväksyntänsä tälle kiellolle 19. maaliskuuta, ja Patrick Breyer jakoi päätöksen postitse.

Patrick Breyer, joka toimii Euroopan parlamentin jäsenenä Deutsch Piraten Partei -puolueen edustajana, ilmaisi vastustavansa tätä päätöstä. Hän vastusti yhdessä Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen Gunnar Beckin kanssa enemmistön hyväksyntää tälle kiellolle.

EU:n parlamentin rahanpesun vastaisen valiokunnan äänestystulokset. Lähde: Piraten Partei

EU:n uusimmat rahanpesun vastaiset lait: Uudet rajoitukset käteis- ja kryptotransaktioille

Hiljattain annetussa rahanpesun vastaisessa direktiivissä otetaan käyttöön tiukat määräykset tiettyjä käteismaksujen raja-arvoja ja kaikenlaisia anonyymejä kryptotransaktioita vastaan. Direktiivin mukaan yli 10 000 euron käteistapahtumat katsotaan laittomiksi, samoin kuin yli 3 000 euron anonyymit käteistapahtumat.

Lakiteksti kohdistuu erityisesti anonyymeihin kryptolompakoista palveluntarjoajiin suuntautuviin liiketoimiin, ja sen tavoitteena on kiristää tällaisten rahoitustoimien silmukkaa.

Irlantilainen asianajotoimisto Dillon Eustace on todennut, että hyväksyttyä rahanpesunestopakettia on tarkoitus soveltaa kolme vuotta sen virallisen hyväksymisen jälkeen. On kuitenkin odotettavissa, että nämä lait pannaan täysimääräisesti täytäntöön ennen suunniteltua täytäntöönpanoaikataulua.

Riippumaton toimittaja L0la L33tz on havainnut, että vaikka EU:n parlamentin johtavat valiokunnat ovat hyväksyneet lainsäädännön, sen ratifiointiin on todennäköisesti tulossa vielä lisää vaiheita, ennen kuin se on täytäntöönpanokelpoinen.

Breyerin näkemys käteisen rahan ja kryptojen kieltämisestä

Tohtori Breyer on ilmaissut skeptisyytensä näiden säännösten mahdollisuuksiin torjua tehokkaasti rikollisuutta. Hän korosti myös nimettömien maksujen merkitystä yksilön taloudellisen autonomian turvaamisen kulmakivenä.

“Yleisesti ottaen nimettömien maksujen kieltämisellä olisi parhaimmillaankin minimaalinen vaikutus rikollisuuteen, mutta se veisi viattomilta kansalaisilta heidän taloudellisen vapautensa. (…) Meillä on oikeus maksaa ja lahjoittaa verkossa ilman, että henkilökohtaisia maksutapahtumiamme tallennetaan.”

Patrick Breyer

Lisäksi Piraten Partein edustaja on valottanut niitä haitallisia taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia, joita suvereenien maksutapojen kieltämisestä voisi seurata.

“Tällä EU:n sodalla käteistä vastaan on ikäviä seurauksia! Tuhansien vuosien ajan yhteiskunnat ympäri maailmaa ovat eläneet yksityisyyttä suojaavan käteisen kanssa. Kun käteisrahasta vähitellen luovutaan, uhkana ovat negatiiviset korot ja riski siitä, että pankit katkaisevat rahan tarjonnan milloin tahansa. Riippuvuus pankeista kasvaa hälyttävää vauhtia. Tällainen taloudellinen vapautuminen on lopetettava.”

Patrick Breyer

EU:n yleinen mielipide käteis- ja kryptotransaktioita koskevista AML:n rajoituksista

Menneisyyttä pohdittaessa on todettava, että Euroopan kansalaiset ovat historiallisesti vastustaneet kaikkia käteistapahtumiin kohdistuvia rajoituksia. Merkittävä julkinen vastareaktio tapahtui vuonna 2017, kun komissio pyysi julkista palautetta ehdotuksista, jotka koskivat käteismaksujen rajoittamista.

Hänen sanojensa mukaan “yli 90 prosenttia vastanneista kansalaisista vastusti tällaista toimenpidettä. Vastaajat pitivät nimettömänä käteisellä maksamista “olennaisena henkilökohtaisena vapautena” ja katsoivat, että “käteismaksuja koskevat rajoitukset ovat tehottomia mahdollisten tavoitteiden saavuttamisessa (rikollisen toiminnan, terrorismin ja veronkierron torjunta).””

Harmaan talouden asiantuntija Friedrich Schneider on ilmaissut näkemyksensä, jonka mukaan nämä sääntelytoimet eivät todennäköisesti vaikuta merkittävästi rikolliseen toimintaan, vaan niillä odotetaan olevan vain marginaalinen vaikutus.

Loppuhuomiot

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän uuden rahanpesun vastaisen lainsäädännön voimaantulo rajoittaa kryptovaluuttatransaktiot omien lompakoiden välityksellä nimettyihin “velvoitettuihin yhteisöihin”.

Kryptovaluuttaverkot ovat pohjimmiltaan luvattomia, joten kuka tahansa voi luoda kryptografisen yksityisavaimen, jolla on rajoittamaton pääsy järjestelmään. Tämä perusperiaate korostaa kryptovaluuttojen demokratisoivaa potentiaalia tarjota oikeudenmukainen, avoin ja helposti saatavilla oleva rahoitusjärjestelmä, jossa ei oteta huomioon minkäänlaista käyttäjien syrjintää.

Äskettäinen lainsäädäntöhyväksyntä on herättänyt huomattavaa keskustelua asiantuntijoiden ja rahoitusvapauden puolestapuhujien keskuudessa, ja monet pitävät sitä merkittävänä iskuna perusihmisoikeuksille. Vuoropuhelu on levinnyt sosiaalisen median alustoille, kuten X:ään (entinen Twitter), jossa on vedetty vertoja George Orwellin maineikkaassa romaanissa “1984” kuvaamaan dystooppiseen yhteiskuntaan.

Kun Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot pohtivat tämän lainsäädäntöhyväksynnän seurauksia, spekuloidaan yhä enemmän EU:n parlamentin poliittisesta päättäväisyydestä säilyttää kantansa tässä asiassa jatkossa.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille