Fidelityn asiantuntija: Bitcoin on eksponentiaalista kultaa

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

Jurrien Timmer, Fidelityn Global Macro -yksikön johtaja, kutsui Bitcoinia hiljattain “eksponentiaaliseksi kullaksi”. Hän korosti Bitcoinin nousevaa asemaa “arvovarastona”. Timmer jakoi näkemyksiään useissa viesteissä, joissa hän käsitteli Bitcoinin kasvavaa merkitystä rahoitusmaailmassa.

Timmer korosti Bitcoinin ainutlaatuista markkina-asemaa. Hän vertasi sen kasvua internetin ja matkapuhelinten nopeaan käyttöönottoon. Timmerin mukaan Bitcoinin rajallinen tarjonta ja kasvava hyväksyntä digitaalisena omaisuutena tekevät siitä potentiaalisen pitkän aikavälin arvosäilyttäjän kullan tavoin.

Bitcoinin-ainutlaatuinen-markkina-asema

Timmer huomautti viesteissään, että Bitcoinin omaksumisaste ja verkon kasvu ovat ratkaisevia sen arvon kannalta. Hän mainitsi, että vaikka Bitcoin on vielä alkuvaiheessa perinteisiin omaisuuseriin verrattuna, sen omaksuminen kiihtyy nopeasti. Tämä nopea kasvu tukee ajatusta siitä, että Bitcoinista voi tulla tulevaisuudessa merkittävä arvosäilö.

“Alla olevassa kaaviossa Bitcoinin kasvava verkko on esitetty yksinkertaista tehokäyrää pitkin. Nollasta poikkeavien osoitteiden määrä on lähentynyt kohti tätä tehokäyrää, ja Bitcoinin hinta heilahtaa sen ympärillä kuin heiluri”, hän sanoi. “Tällainen on Bitcoinin ainutlaatuinen nousu- ja laskusyklien sarja.”

Bitcoinin-hyväksymiskäyrä

Timmerin tuki on linjassa laajemman trendin kanssa, jonka mukaan institutionaaliset sijoittajat tunnustavat Bitcoinin potentiaalin. Hänen näkemyksensä vahvistaa Bitcoinin kasvavaa legitimiteettiä rahoitusalalla, mikä osoittaa, että sillä voi olla ratkaiseva rooli tulevaisuuden sijoitusstrategioissa.

“Bitcoin-verkon kasvu on hidastunut viime kuukausina, kun taas sen hinta on jatkanut nousuaan”, hän totesi lopuksi. “Mielestäni tämä hinnan ja hyväksynnän välinen ero voisi selittää, miksi Bitcoin on hidastunut hieman matkallaan kohti mahdollisia uusia ennätyskorkeuksia. Heiluri heilahtaa vain niin pitkälle. Jotta uudet huippulukemat jatkuisivat, verkon on ehkä kiihdytettävä uudelleen.”

Yhteenvetona voidaan todeta, että Jurrien Timmerin oivallukset tarjoavat vakuuttavaa näyttöä Bitcoinin potentiaalista. Vertaamalla sitä kultaan ja korostamalla sen nopeaa käyttöönottoa Timmer korostaa Bitcoinin ainutlaatuista asemaa rahoitusmaailmassa. Kun yhä useammat institutionaaliset sijoittajat kiinnittävät huomiota, Bitcoinin rooli maailmantaloudessa voi kasvaa entisestään.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille