FTX:n määräajan pidennys velkojille

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

Konkurssin tehnyt kryptovaluuttapörssi FTX on pidentänyt velkojien määräaikaa velkavaatimusten jättämiselle. Tämä muutos antaa velkojille enemmän aikaa jättää saatavansa meneillään olevan taloudellisen menettelyn aikana, jonka tarkoituksena on käsitellä FTX:n konkurssia.

Uusi määräaika ilmoitettu

Alun perin FTX asetti velkojille tietyn päivämäärän, johon mennessä velkojien oli jätettävä saatavansa, mutta tämä on nyt siirretty heinäkuun loppuun tai elokuun alkuun. Tämä pidennys on yhdenmukainen sen määräajan kanssa, jonka kuluessa velkojat voivat äänestää 11. luvun mukaisen saneeraussuunnitelman hyväksymiseksi Yhdysvalloissa.

Tämä antaa sidosryhmille lisäaikaa valmistella ja esittää saatavansa Bahaman selvitysmenettelyssä, joka toimii Yhdysvaltojen menettelystä riippumatta.

Päivityksestä ilmoitettiin asiakkaille ja velkojille, ja siinä selitettiin, että uusi aikataulu antaa heille 10-12 viikkoa enemmän aikaa jättää saatavansa.

FTX:n, joka tunnetaan myös nimellä FTX International, asiakkaat voivat valita, haluavatko he osallistua joko Bahaman tai Yhdysvaltojen prosessiin, mutta he eivät voi osallistua molempiin. Yksityiskohtaiset tiedot näiden kahden prosessin välisestä valinnasta annetaan kesäkuussa, jolloin asiakkailla on kuusi-kahdeksan viikkoa aikaa tehdä päätös.

Sekalaiset reaktiot ja tulevat suunnitelmat

Päätös pidentää velkojen jättämisen määräaikaa on saanut vaihtelevia reaktioita kryptoyhteisössä. Jotkut pitävät sitä myönteisenä askeleena niille, joihin yhtiön romahdus on vaikuttanut. Monet velkojat ovat kuitenkin tyytymättömiä, koska jakoprosessiin liittyy epävarmuutta ja maksujen saaminen saattaa viivästyä.

Sunil, tunnettu velkoja, on ilmaissut suurta huolta velallisia edustavan lakimiesryhmän Sullivan and Cromwellin (S&C) ehdottamista suunnitelmista. Väitteiden mukaan S&C:n toimet ovat mahdollisesti aiheuttaneet FTX:n velkojille yli 10 miljardin dollarin vahingot.

Lisäksi FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried on tällä hetkellä vankilassa vakavissa olosuhteissa. Konkurssitilanteille epätavallisesti FTX aikoo käyttää käteisvarojaan korkojen maksamiseen noin 2 miljoonalle asiakkaalleen.

Kun kaikki omaisuuserät on realisoitu, FTX arvioi, että sillä on noin 16,3 miljardia dollaria käteisvaroja jaettavaksi. Maksamattomien velkojen kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 11 miljardia dollaria, jotka ovat velkaa asiakkaille ja muille ei-valtiollisille velkojille.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille