JPMorganin $42K Bitcoin Plunge ennuste jälkeen puolittaminen

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

JPMorganin analyytikkojen mukaan huhtikuulle ajoittuva Bitcoinin puolittumistapahtuma on valmis katalysoimaan Bitcoinin arvon merkittävän laskun, kuten JPMorganin analyytikot ovat esittäneet.

Keskiviikkona julkaistussa kattavassa raportissaan analyytikot, joiden kärjessä on Nikolaos Panigirtzoglou, syventyvät tämän puolitustapahtuman seurauksiin. Tapahtuma leikkaa Bitcoinin louhijoiden palkkiot nykyisestä 6,25 BTC:stä lohkoa kohden vain 3,125 BTC:hen. Analyytikkojen mukaan tämä vähennys heijastuu kaivostoiminnan ekosysteemiin, heikentää kaivostoimijoiden kannattavuutta ja nostaa Bitcoinin tuotantokustannuksia.

Bitcoin-halving

“Bitcoinin tuotantokustannukset ovat empiirisesti toimineet bitcoinin hinnan alarajana”, analyytikot sanoivat. “Arvioidun tuotantokustannusvaihteluvälin keskipiste on tällä hetkellä 26 500 dollaria, joka mekaanisesti kaksinkertaistuisi puolitustapahtuman jälkeen 53 000 dollariin.”

Analyytikot eivät kuitenkaan ole sokeita mahdollisille vastatuulille. He arvelevat, että Bitcoin-verkon hashrate laskee 20 prosenttia halventamisen jälkeen, mikä johtuu suurelta osin vähemmän tehokkaiden louhintalaitteiden odotettavissa olevasta poistumisesta heikentyneen kannattavuuden vuoksi. Tämä odotettu lasku yhdistettynä oletettuihin keskimääräisiin sähkökustannuksiin, jotka ovat 0,05 dollaria/kWh, voisi laskea arvioidut tuotantokustannukset vaatimattomampaan 42 000 dollariin, analyytikot tarkentavat.

“Tämä 42 000 dollarin arvio on myös taso, jolle näemme bitcoinin hinnan ajautuvan, kun bitcoin-halvingin aiheuttama euforia laantuu huhtikuun jälkeen”, sanoo analyytikko. analyytikot sanoivat.

Tällä hetkellä Bitcoinin hinta on 62 730 dollarin tuntumassa.

Bitcoin-kaivosalan keskittyminen

Puolittautumisen jälkeen analyytikot ennustavat maisemaa, jossa Bitcoin-louhijoilla, joilla on keskimääräistä alhaisemmat sähkökulut ja teknisesti ylivertaiset laitteet, on paremmat mahdollisuudet selvitä myrskystä. Sitä vastoin ne, joita rasittavat korkeat tuotantokustannukset, voivat joutua horjuvaa maaperää.

Näin ollen Bitcoin-louhinta-alan konsolidoituminen on näköpiirissä, analyytikot arvioivat, ja julkisesti noteeratut louhijat ovat valmiita valtaamaan suuremman markkinaosuuden virtaviivaistamalla kustannuksia kannattavuuden turvaamiseksi.

“Bitcoin-kaivostoiminnan harjoittajien välillä voi tapahtua myös horisontaalista integraatiota fuusioiden ja yritysostojen kautta eri alueilla, jotta ne voivat hyödyntää liiketoimintojensa synergiaetuja”, analyytikot päättelivät.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille