Kaupankäynnin toimeksiantotyypit | Markkinatilaus, limiittitoimeksianto ja kehittyneet tyypit

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

Tässä artikkelissa tarkastellaan erilaisia kaupankäyntitoimeksiantotyyppejä, joita sijoittajat ja kauppiaat käyttävät rahoitusmarkkinoilla. Käsittelemme markkinatoimeksiantoja, limiittitoimeksiantoja ja edistyneempiä tyyppejä, kuten stop-limit- ja trailing-stop-toimeksiantoja. 

Seuraavasti niiden ominaisuudet, edut ja haitat auttavat sinua tekemään päätöksiä ja hallitsemaan riskejä tehokkaasti. 

Key Takeaways

 • Market-toimeksiannot toteutetaan välittömästi ilman taattua hintaa, mikä on ihanteellista nopeisiin kauppoihin likvideillä markkinoilla. 
 • Limit-toimeksiantojen avulla kauppiaat voivat asettaa halutun hinnan, mutta niitä ei välttämättä aina täytetä. 
 • Buy stop-limit- ja sell stop-limit-toimeksiannot käynnistyvät asetetusta hinnasta ja muuttuvat sitten limit-toimeksiannoiksi, mikä auttaa kauppiaita nouseville markkinoille pääsemisessä tai voittojen suojaamisessa. 
 • Stop-loss-toimeksiannot muuttuvat markkinatoimeksiannoiksi, joilla rajoitetaan tappioita, kun tietty hinta on saavutettu.
 • Stop-loss-rajoitustoimeksiannot tarjoavat tarkat myyntihinnat, mutta ovat vaarassa jäädä täyttämättä. 
 • Trailing-stop-toimeksiannot säätyvät automaattisesti lukitsemaan voitot, kun hinnat liikkuvat suotuisasti. 

Markkinatilaus

Markkinatilaus

Pörssitoimeksianto on yksi perustavanlaatuisista kaupankäynnin toimeksiantotyypeistä, joita sijoittajat ja kauppiaat käyttävät eri rahoitusmarkkinoilla, kuten osake-, valuutta- ja kryptovaluuttapörsseissä. Markkinatoimeksiannot toteutetaan lähes välittömästi, ja niitä käytetään silloin, kun nopeus on hinnan sijaan etusijalla.

Markkinatoimeksiantojen ominaisuudet

Tässä on joitakin markkinatoimeksiantojen keskeisiä ominaisuuksia:

 • Immediate Execution: Markkinatoimeksiannot toteutetaan mahdollisimman nopeasti, mikä on ihanteellista silloin, kun haluat tulla positioon tai poistua siitä välittömästi.
 • Ei hintatakuuta: Vaikka markkinatoimeksiannot täytetään nopeasti, ei ole takuuta toteutushinnasta, erityisesti nopeasti muuttuvilla tai epälikvideillä markkinoilla.
 • Paras likvideille markkinoille: Toimivat parhaiten erittäin likvideillä markkinoilla, joilla osto- ja myyntitarjousten välinen ero on kapea, mikä minimoi välittömään toteutukseen liittyvät kustannukset.

Reaalimaailman esimerkki

Kuvittele, että haluat ostaa Yritys XYZ:n osakkeita, joiden hinta on tällä hetkellä 50 dollaria. Annat 100 osaketta koskevan markkinatilauksen. Toimeksianto toteutetaan välittömästi, ja saat osakkeet parhaaseen saatavilla olevaan hintaan, joka voi olla hieman yli tai alle 50 dollarin riippuen markkinoiden likviditeetistä ja senhetkisestä kysynnästä.

Hyötyjä ja haittoja

Alhaalla on lueteltu joitakin keskeisiä etuja ja haittoja, joita markkinatoimeksiantojen käyttäminen tuo mukanaan:

Hyötyjä:

 • Yksinkertaisuus: Markkinatoimeksiannot ovat suoraviivaisia toteuttaa, joten ne ovat kaikkien kauppiaiden saatavilla.
 • Nopeus: Ne mahdollistavat nopean toteutuksen, mikä on ratkaisevan tärkeää epävakailla markkinoilla, joilla hinnat muuttuvat nopeasti.

Haitat:

 • Slippage: Epävakailla tai epälikvideillä markkinoilla lopullinen hinta saattaa poiketa viimeisimmästä kaupankäynnin kohteena olleesta hinnasta, jolloin syntyy slippage.
 • Ei hallitse hintaa: Tradereilla ei ole määräysvaltaa toteutushintaan, mikä voi olla ongelmallista nopeasti muuttuvilla markkinoilla.

Limit-toimeksianto

Markkinatilauksista poiketen, jotka toteutetaan välittömästi parhaaseen saatavilla olevaan senhetkiseen markkinahintaan, limittitilaukset antavat paremman kontrollin hinnasta, jolla kauppa toteutetaan. Tämäntyyppinen toimeksianto on hyödyllinen epävakailla markkinoilla tai kaupankäynnissä arvopapereilla, joilla on vähemmän likviditeettiä.

Miten limit-toimeksiannot toimivat?


Limit-toimeksiantoa antaessaan kauppiaat asettavat tietyn hintarajan – enimmäishinnan, jonka he ovat valmiita maksamaan ostaessaan osakkeita, tai vähimmäishinnan, jonka he ovat valmiita hyväksymään myydessään. Toimeksianto voidaan toteuttaa, jos markkinahinta vastaa määritettyä rajahintaa tai on sitä parempi.

Tässä on muutamia keskeisiä seikkoja rajatoimeksiannoista:

 • Buy Limit Order: Asetat ostohinnan alle nykyisen markkinahinnan. Toimeksianto toteutetaan vain, jos kryptovaluutan hinta ylittää asettamasi rajan.
 • Myyntirajatoimeksianto: Asetat myyntihinnan nykyisen markkinahinnan yläpuolelle. Toimeksianto toteutetaan vain, jos arvopaperin hinta nousee asettamaasi rajaan tai sitä korkeammalle.

Limiittitoimeksiantojen edut

Alhaalla on muutamia etuja ja haittoja, joita limit-toimeksiantojen käyttäminen kaupankäynnissä tuo mukanaan: 

Hyötyjä:

 • Hinnanhallinta: Kauppiaat voivat paremmin hallita hintaa, jolla kauppa toteutetaan.
 • Kustannustehokas: Auttaa välttämään lipsumista, joka on odotetun hinnan ja toteutuneen hinnan välinen ero.
 • Ei ei-toivottuja täyttöjä: Suojaa ostamasta aiottua kalliimmalla tai myymästä aiottua halvemmalla.

Haitat:

 • Ei suoritustakuuta: Toimeksiantoa ei välttämättä toteuteta, jos markkinahinta ei saavuta rajaa.
 • Partial Fills: Nopeasti liikkuvilla markkinoilla vain osa toimeksiannostasi saatetaan toteuttaa, jos sitä toteutetaan lainkaan.
 • Opportunity Cost: Saatat jättää käyttämättä muita kaupankäyntimahdollisuuksia odottaessasi, että hinta osuu rajaasi.

Lisätoimeksiantotyypit

Keskusteltaessa kaupankäynnin toimeksiantotyypeistä on tärkeää ymmärtää, että perusmarkkina- ja limit-toimeksiantojen lisäksi on olemassa kehittyneempiä tyyppejä, jotka voivat tarjota kauppiaille suuremman kontrollin kauppojensa suhteen. Nämä kehittyneet toimeksiannot ovat tärkeitä epävakailla markkinoilla, kuten kryptovaluuttakaupassa, jossa hinnat muuttuvat nopeasti. 

Osto Stop-Limit-toimeksianto

Osto stop-limiittitoimeksianto

Osto Stop-Limit-toimeksianto on toimeksianto, jolla ostetaan kryptovaluuttaa tiettyyn hintaan (stop-hinta) tai sitä korkeampaan hintaan, mutta vasta sen jälkeen, kun tietty stop-hinta on saavutettu tai ylitetty. Tätä toimeksiantotyyppiä käytetään, kun kauppias odottaa, että omaisuuserän hinta nousee sen jälkeen, kun se on saavuttanut tietyn tason. 

Näin se toimii:

 • Aktivointi: Toimeksianto on inaktiivinen, kunnes markkinahinta saavuttaa stop-hinnan.

Esimerkki: Kuvittele, että seuraat kryptovaluuttaa, jolla käydään tällä hetkellä kauppaa 200 dollarilla. Uskot, että jos se alkaa liikkua 210 dollarin yläpuolella, se jatkaa nousuaan. Voisit asettaa Buy Stop-Limit Order -ostotoimeksiannon, jonka stop-hinta on 210 dollaria ja limit-hinta 215 dollaria. Jos hinta nousee 210 dollariin, toimeksiantosi aktivoituu, mutta ostat omaisuuserän vain, jos voit ostaa sen 215 dollarilla tai halvemmalla.

Myydä stop-rajausmääräys

Myy stop-limiittitoimeksianto

Kääntäen, Sell Stop-Limit Order on toimeksianto, jolla arvopaperilla käydään kauppaa tiettyyn hintaan (rajahinta) tai sitä korkeampaan, mutta vasta kun tietty hintataso (stop-hinta) on saavutettu tai ylitetty. Tämäntyyppinen toimeksianto auttaa kauppiaita suojaamaan voittoja tai rajoittamaan tappioita. 

Näin se toimii:

 • Aktivointi: Toimeksianto tulee aktiiviseksi vasta, kun markkinahinta osuu stop-hintaan.
 • Toteutus: Kun toimeksianto on aktiivinen, siitä tulee raja-arvotoimeksianto, joka myydään rajahintaan tai sitä korkeampaan hintaan.

Esimerkki: Oletetaan, että omistat kryptovaluutan, jolla käydään tällä hetkellä kauppaa 300 dollarilla. Suojellaksesi sijoitustasi annat Sell Stop-Limit -myyntitoimeksiannon, jonka stop-hinta on 290 dollaria ja limit-hinta 285 dollaria. Jos hinta laskee 290 dollariin, toimeksiantosi aktivoituu, ja järjestelmä yrittää myydä omaisuuseräsi vähintään 285 dollarilla.

Stop-Loss-toimeksianto

Stop loss -määräys

Stop-loss-toimeksianto on olennainen riskienhallintaväline, jonka avulla sijoittajat voivat rajoittaa mahdollisia tappioitaan positiosta. Se on kaupankäyntitoimeksianto, jonka tarkoituksena on myydä omaisuuserä tietyssä hintapisteessä, jota kutsutaan stop-hinnaksi. Tätä toimeksiantotyyppiä käytetään laajalti eri markkinoilla, kuten osake-, valuuttakaupassa ja kryptovaluuttakaupassa.

Stop-Loss-toimeksiannon keskeiset ominaisuudet:

 • Automaattinen toteutus: Kun stop-hinta on saavutettu, stop-loss-toimeksianto muuttuu markkinatoimeksiannoksi ja toteutetaan seuraavaan saatavilla olevaan hintaan.
 • Riskinhallinta: Se auttaa kauppiaita hallitsemaan riskejä rajaamalla mahdolliset tappiot.
 • Emotion Control: Estää tunnepohjaisen päätöksenteon asettamalla ennalta määritellyt poistumispisteet.

Stop-Loss-raja

Stop-loss limit -toimeksianto on stop-loss -toimeksiannon muunnelma, jossa määritetään kaksi hintaa: stop-hinta ja limit-hinta. Kun stop-hinta on aktiivinen, toimeksianto muuttuu rajatoimeksiannoksi, ei markkinatoimeksiannoksi. Tämä tarkoittaa, että omaisuuserä myydään vain rajahintaan tai, mikä on parempi, estetään lipsuminen, kun toimeksianto täytetään odotettua alhaisempaan hintaan.

Edut:

 • Tarkkuus: Varmistaa, että omaisuuserä myydään tiettyyn tai parempaan hintaan.
 • Control: Tarjoaa enemmän kontrollia hintaan, jolla toimeksianto toteutetaan.

Haitat:

 • Ei takuuta toteutumisesta: Toimeksiantoa ei välttämättä toteuteta, jos markkinahinta hyppää yli rajahinnan.
 • Vähän käyttökelpoinen nopeasti liikkuvilla markkinoilla: Erittäin epävakailla markkinoilla hinta voi liikkua nopeasti rajahinnan ohi, jolloin toimeksiannot jäävät toteuttamatta.

Trailing-Stop Order

Trailing-stop-toimeksianto on erityinen stop-loss-toimeksianto, joka muuttuu automaattisesti. Se pitää stop-hinnan tietyn prosenttiosuuden tai dollarin verran markkinahintaa alempana, ja se mukautuu, kun hinta liikkuu eduksesi. Näin kauppiaat voivat suojata voittoja antaen samalla positiolle tilaa kasvaa.

Trailing-Stop-toimeksiantojen edut:

 • Locks in Profits: Nostaa automaattisesti stop-hintaa, kun omaisuuserän hinta nousee, ja varmistaa voitot.
 • Flexibility: Mahdollistaa omaisuuserän arvonnousun asettamatta ylärajaa mahdollisille voitoille.

Loppusanat kryptomääräystyypeistä

Tradereilla on erilaisia tilausvaihtoehtoja ostaessaan tai myydessään kryptovaluuttoja, joista jokaisella on hyvät ja huonot puolensa. Markkinatilaukset ovat nopeita, mutta eivät takaa hintaa, kun taas rajatilaukset asettavat hinnan, mutta eivät välttämättä toteudu. Stop-limit- ja trailing-stop-toimeksiannot auttavat hallitsemaan riskejä ja lukitsemaan voitot. 

Tradereiden on ymmärrettävä nämä toimeksiannot, jotta he voivat tehdä älykkäitä päätöksiä strategiansa, riskitasonsa ja markkinoiden perusteella. Näiden toimeksiantojen viisas käyttö voi auttaa kauppiaita hallitsemaan kauppojaan, hallitsemaan riskejä ja menestymään paremmin kaupankäynnissä. 

FAQ About Crypto Order Types

Mitä termit “toimeksiantotyypit” tarkoittavat kryptokauppaa käytettäessä?

Kryptokauppaa käytettäessä toimeksiantotyypeillä viitataan ohjeisiin, joita kauppiaat voivat käyttää ostaessaan tai myydessään kryptovaluuttoja pörssissä. Yleisiä toimeksiantotyyppejä ovat markkinatoimeksiannot, limiittitoimeksiannot, stop-toimeksiannot ja stop-limit-toimeksiannot, joilla kullakin on tietyt toteutusehdot.

Mitä toimeksiantotyyppiä käytetään yleisimmin, kun ihmiset ostavat kryptovaluuttaa?

Kryptovaluuttaa ostettaessa yleisimmin käytetty toimeksiantotyyppi on markkinatilaus.

Onko kryptokaupankäynnissä olemassa kehittyneempiä toimeksiantotyyppejä?

Kyllä, kryptokaupankäynnissä on kehittyneempiä toimeksiantotyyppejä, kuten stop-loss-, take-profit-, trailing stop-, iceberg- ja OCO- (one-cancels-the-other) toimeksiannot.

Mikä on markkinatoimeksianto vs. limit-toimeksianto?

Markkinatoimeksianto on käsky ostaa tai myydä arvopaperi välittömästi senhetkiseen hintaan. Limiittitoimeksianto on ohje ostaa tai myydä vain sijoittajan määrittelemään hintaan.

Mitä haittaa markkinatoimeksiannosta on?

Markkinatoimeksiannon haittapuoli on se, että se ei voi taata kauppahintaa, mikä voi johtaa siihen, että volatiileilla markkinoilla voidaan mahdollisesti ostaa korkeammalla tai myydä alemmalla tasolla kuin odotetaan.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille