Tokenomics in Gaming | Aloittelijan opas

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

Tokenomiikka luo pelien taloudellisen rakenteen ja toiminnan. Tokenomiikka säätelee pelin sisäisten polettien luomista, jakelua ja käyttöä, mikä on ratkaisevan tärkeää pelaajien sitoutumisen edistämiseksi ja kukoistavan pelin sisäisen talouden varmistamiseksi. 

Tämä opas tarjoaa kattavan yleiskatsauksen aloittelijoille, jotka pyrkivät ymmärtämään kryptopelaamisen tokenomiikan perusteita.

Mitä on kryptotokenomiikka?

Tokenomics on termi, joka viittaa kryptovaluutan tai tokenin suunnitteluun ja taloudelliseen rakenteeseen. Siinä keskitytään monenlaisiin tekijöihin, kuten tarjontaan ja kysyntään, tokenien kokonaismäärään, tokenien jakautumiseen ja tokenin hyödyllisyyteen tai tarkoitukseen.

Hyvin suunniteltu tokenomics-rakenne voi tarjota oikeat kannustimet ihmisille käyttää tokenia, mikä voi auttaa edistämään käyttöönottoa ja nostamaan tokenin arvoa. 

Kääntäen, huonosti suunniteltu tokenomiikan rakenne voi johtaa käyttäjien kiinnostuksen puutteeseen ja tokenin arvon laskuun.

Miksi tokenomiikka on tärkeää?

Miksi tokenomiikka on tärkeää?

Tokenomiikka on tärkeää useista syistä:

 • Se auttaa määrittämään tokenin arvon. Tokenomiikan kryptorakenne voi vaikuttaa tokenin tarjontaan ja kysyntään, mikä puolestaan voi vaikuttaa sen hintaan. Hyvin suunniteltu tokenomics-rakenne voi tehdä tokenista arvokkaamman, kun taas huonosti suunniteltu tokenomics voi tehdä tokenista vähemmän arvokkaan.
 • Se auttaa houkuttelemaan käyttäjiä ja sijoittajia. Toki, jolla on vahva tokenomics-rakenne, houkuttelee käyttäjiä ja sijoittajia enemmän. Tämä johtuu siitä, että tällainen token on todennäköisemmin arvokas ja sillä on selkeä käyttötarkoitus.
 • Se auttaa edistämään kestävää kasvua. Tämä johtuu siitä, että tällainen rakenne voi rohkaista käyttäjiä jatkamaan tokenin käyttöä ja auttaa estämään tokenin muuttumisen liian epävakaaksi.
 • Se auttaa estämään huijauksia ja petoksia. Hyvin suunniteltu tokenomiikan rakenne voi auttaa estämään huijauksia ja petoksia vaikeuttamalla huonojen toimijoiden mahdollisuuksia manipuloida tokenin hintaa tai hyödyntää järjestelmää.

Lyhyesti sanottuna tokenomiikka kryptossa on tärkeää, koska sillä voi olla merkittävä vaikutus kryptovaluutan tai tokenin menestykseen tai epäonnistumiseen. Ymmärtämällä tokenomiikkaa voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä sijoituksistasi.

Basic Tokenomics-mallit

Kryptovaluutta-alalla käytetään yleisesti useita tokenomiikan perusmalleja. Jokaisella mallilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja paras malli tietylle projektille riippuu sen erityisistä päämääristä ja tavoitteista.

Perusdeflatorinen tila

Basic deflationary model on tokenomics-malli, joka pyrkii luomaan niukkuutta poistamalla tokeneita kierrosta. Tämä tehdään tyypillisesti polttamalla rahakkeita, eli ne tuhotaan pysyvästi. Merkkien polttaminen voi auttaa nostamaan jäljellä olevien merkkien arvoa vähentämällä tarjontaa. Se voi kuitenkin myös tehdä tokenista epävakaamman, koska se on herkempi kysynnän muutoksille.

Buyback and Burn

Buyback and burn -mallissa projektiryhmä ostaa määräajoin poletteja takaisin markkinoilta ja polttaa ne sitten. Tämä on tapa kasvattaa jäljellä olevien tokenien arvoa vähentämällä niiden tarjontaa. Se voi olla myös tapa tuottaa tuloja projektiryhmälle.

Palaa transaktion yhteydessä

Burn on transaction -mallissa pieni osa transaktiossa käytetyistä tokeneista poltetaan. Tämä on tapa luoda niukkuutta ja kasvattaa tokenin arvoa ajan myötä. Se voi myös olla tapa kannustaa ihmisiä käyttämään tokenia, koska he saavat siitä palkkion.

Nettodeflatorinen malli

Nettodelflaatiomalli on tokenominen esimerkki, jossa yhdistyy kaksi tai useampi deflaatiomekanismi. Tämä voi auttaa luomaan vielä enemmän niukkuutta ja nostamaan tokenin arvoa. Hanke voi esimerkiksi käyttää perusdeflatorista mallia ja buyback and burn -mallia.

Paras tokenomics-malli tietylle hankkeelle riippuu sen erityisistä päämääristä ja tavoitteista. Kaikki edellä käsitellyt mallit voivat kuitenkin olla tehokkaita arvon luomisessa tokenien haltijoille.

net-deflationary-model-in-crypto-tokenomics

Välttämättömät tokenien mekaniikat

Essentential token mekaniikka ovat keskeisiä elementtejä, jotka määrittävät kryptovaluutan tai tokenin arvon ja toimivuuden. Alla on yksityiskohtainen selitys kustakin.

Kolikot & leimat

Kolikot ovat natiiveja digitaalisia valuuttoja, jotka on rakennettu omiin lohkoketjuihinsa, kun taas tokenit ovat olemassa oleviin lohkoketjuihin (esim. Ethereum) luotuja digitaalisia varoja, jotka edustavat omaisuuden omistusta, hyötyjä tai pääsyä palveluihin.

Kannattavuus

Fungibility viittaa tokenin kykyyn olla helposti vaihdettavissa toiseen tokeniin, joka on samantyyppinen ja samanarvoinen. 

Fungible tokenit, kuten Solana (SOL) ja Ethereum (ETH), eivät ole ainutlaatuisia ja markkinat määrittelevät niiden arvon. 

Non-fungible tokenit (NFT) sen sijaan ovat ainutlaatuisia, eikä niitä voi vaihtaa keskenään. Jokaisella NFT:llä on omat erilliset ominaisuutensa ja arvonsa, jotka usein liittyvät digitaaliseen taiteeseen, pelin sisäisiin esineisiin tai muihin keräilyesineisiin. 

Sen vuoksi Bitcoinin ja Ethereumin kaltaiset kryptovaluutat ovat vaihdettavissa, kun taas NFT:t eivät ole.

Buyback and Burn

Buyback-and-burn-mekanismi on tokenomiikan strategia, jota käytetään vähentämään tokenin kiertävää tarjontaa ostamalla token säännöllisesti avoimilta markkinoilta ja tuhoamalla se sitten, jolloin tokenista tulee entistä harvinaisempi. 

Tämä voi olla hyödyllistä pelin taloudelle, koska se voi auttaa nostamaan jäljellä olevien merkkien arvoa ja tehdä niistä arvokkaampia pelaajille.

Minting

Tokenien lyönti tarkoittaa uusien tokenien luomista lohkoketjuun, tyypillisesti älykkäiden sopimusten avulla. Siihen kuuluu tokeneiden luominen ja liikkeeseenlasku ennalta määriteltyjen sääntöjen mukaisesti, mikä vaatii usein laskennallisia resursseja ja validointimekanismeja.

Issuance

Tokenien liikkeeseenlasku on prosessi, jossa luodaan ja jaetaan uusia tokeneita lohkoketjussa. Tämä voidaan tehdä useilla eri menetelmillä, kuten:

 • Pre-sales. Kehittäjät voivat myydä tokeneita varhaisille sijoittajille ennen tokenin julkista listautumista. Tämä voi auttaa hankkimaan pääomaa projektille ja herättämään kiinnostusta.
 • Alustavat julkiset tarjoukset (IPO:t). Tokenit voidaan listata kryptovaluuttapörssiin, jolloin kuka tahansa voi ostaa tai myydä niitä. Tämä muistuttaa sitä, miten osakkeilla käydään kauppaa perinteisissä pörsseissä.
 • Suora osto. Kehittäjät voivat myydä tokeneita suoraan käyttäjille verkkosivustonsa tai muiden kanavien kautta.
 • Palkkiot. Tokeneita voidaan myöntää käyttäjille osallistumisesta tiettyihin toimintoihin, kuten panostamiseen, pelien pelaamiseen tai likviditeetin tarjoamiseen.
 • Airdrops. Tokeneita voidaan jakaa ilmaiseksi käyttäjille, yleensä kiinnostuksen ja hyväksynnän herättämisen toivossa.

Polttaminen

Tokenien polttaminen on prosessi, jossa tokenit poistetaan pysyvästi kierrosta, mikä tehdään yleensä tarjonnan vähentämiseksi ja niukkuuden lisäämiseksi. Tämä voidaan tehdä joko automaattisesti älykkäiden sopimusten avulla tai lähettämällä ne saavuttamattomaan lompakkoon. Tavoitteena on luoda deflaatiovaikutus, jolloin jäljelle jäävät tokenit ovat arvokkaampia haltijoille. Tokenien polttamista voidaan käyttää kannustamaan tokenien käyttöä, vähentämään volatiliteettia ja luomaan vakaampi tokenitalous.

Inflaatio

Lohkoketjukontekstissa inflaatiolla tarkoitetaan tokenien kokonaistarjonnan asteittaista kasvua ajan myötä. Tämä voi johtua monista eri tekijöistä, kuten tokenien liikkeeseenlaskusta, panostuspalkkioista tai transaktiomaksuista. Vaikka inflaatio voi ajan mittaan devalvoida tokeneita, sitä voidaan myös käyttää kannustamaan tokenien käyttöä ja käyttöönottoa.

Panostaminen

Staking on prosessi, jossa käyttäjät lukitsevat kolikkonsa tai tokeninsa kryptovaluuttalompakkoon tukeakseen Proof-of-Stake (PoS) -lohkoketjun turvallisuutta ja toimintaa. Käyttäjät saavat vastineeksi kolikoidensa panostamisesta palkkioita vastapainettujen kolikoiden tai osan transaktiomaksuista.

Kassa

Kassa on tietty osoite, joka pitää hallussaan kokoelmaa tokeneja, ja se hallinnoi näiden tokeneiden jakelua hajautetusti ja läpinäkyvästi ennalta määriteltyjen sääntöjen perusteella. Treasury-kassan tarkoituksena on varmistaa projektin kestävyys ja pitkän aikavälin kasvu tarjoamalla mekanismi tulevan kehityksen, toiminnan ja yhteisöaloitteiden rahoittamiseen.

Avaalien järjestäminen

Tokenien hallinnointi liittyy ohjeisiin ja protokolliin, jotka valvovat tokenien hallintaa tietyssä ekosysteemissä. Läpinäkyvä ja hyvin määritelty hallintomalli on ratkaisevan tärkeää käyttäjien etujen turvaamiseksi. Esimerkkinä tällaisesta mallista ovat hajautetut autonomiset organisaatiot (Decentralized Autonomous Organizations, DAO), jotka antavat käyttäjille mahdollisuuden osallistua ekosysteemin päätöksentekoprosesseihin äänestysmekanismien avulla.

Pegging

Price pegging on mekanismi, jossa tokenin arvo on sidottu toiseen omaisuuserään, kuten fiat-valuuttaan tai hyödykkeeseen. Näin pyritään tarjoamaan tokenille vakautta ja ennustettavuutta, mikä tekee siitä houkuttelevamman sijoittajille ja käyttäjille. Hinnan sitominen voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla, mutta kaikilla on sama tavoite ylläpitää vakaa suhde tokenin arvon ja kohde-etuuden arvon välillä.

Kääre & leimaaminen; silloitus

Wrapping tarkoittaa yhden lohkoketjun tokenin muuntamista vastaavaksi tokeniksi toisessa lohkoketjussa, jolloin arvo säilyy ennallaan. Bridging taas tarkoittaa varojen lähettämistä suoraan lohkoketjusta toiseen, usein älykkäiden sopimusten avulla. Nämä menetelmät mahdollistavat ketjujen välisen yhteensopivuuden, jolloin käyttäjät voivat hyödyntää varojaan eri lohkoketjuissa.

tokenomics-in-crypto-gaming

Pelaamisen käyttötapaukset

 • Axie Infinity on NFT-peli, joka hyödyntää natiivia AXS-tokeniaan pelaajien kannustamiseen play-to-earn-mallin avulla. Pelaajat voivat ansaita AXS-tokeneita erilaisilla aktiviteeteilla, kuten taistelemalla, kasvattamalla ja panostamalla, mikä edistää elinvoimaista pelin sisäistä taloutta.
 • CryptoKitties, on toinen NFT-peli, joka käyttää ainutlaatuista kasvatusmekanismia, jonka avulla pelaajat voivat yhdistää NFT-kissojaan luodakseen uusia, harvinaisempia kissoja. Tämä herätti harvinaisten kissojen villityksen, mikä nosti pelin kotimaisten ETH-tokenien arvoa.
 • The Sandbox, virtuaalimaailman alusta, hyödyntää SAND-tokeneitaan helpottaakseen pelin sisäisiä transaktioita ja omaisuuden omistamista. Pelaajat voivat ostaa virtuaalista maata, rakentaa sille ja ansaita rahaa luomuksistaan eri keinoin luoden dynaamisen ekosysteemin.

Osallistujien sitouttaminen kryptopeleihin

Osallistujien sitouttaminen kryptopeleihin riippuu useiden tekijöiden yhdistelmästä, kuten kiehtovasta pelattavuudesta, innovatiivisesta tokenomiikasta ja kannustavasta yhteisöstä.

Pelaajille

Play-to-earn (P2E) on uusi pelimalli, jonka avulla pelaajat voivat ansaita kryptovaluuttaa tai muita digitaalisia varoja pelaamalla pelejä. Tällä on potentiaalia muuttaa peliteollisuutta tarjoamalla pelaajille keinon ansaita rahaa ajastaan ja vaivastaan.

Play-for-fun (P4F) on perinteinen pelaamisen malli, jossa pelaajat pelaavat pelejä nautinnon ja viihteen vuoksi. P4F-pelejä ei tyypillisesti ole suunniteltu rahaksi, eivätkä pelaajat ansaitse mitään ajastaan tai vaivannäöstään.

Kehittäjille

Sisäiset kehittäjät, jotka ovat tyypillisesti pelistudioiden tai -yhtiöiden palveluksessa, ymmärtävät syvällisesti studion vision, kohderyhmän ja teknisen infrastruktuurin. He osallistuvat pelin keskeiseen suunnitteluun, pelimekaniikkaan ja yleiseen käyttäjäkokemukseen.

Ulkopuoliset kehittäjät puolestaan tuovat pöytään erikoistaitoja ja asiantuntemusta. He saattavat erikoistua lohkoketjukehitykseen, NFT-integraatioon tai tokenomiikan suunnitteluun. Heidän panoksensa laajentavat pelin soveltamisalaa ja varmistavat, että se integroituu saumattomasti kryptoekosysteemiin.

Sijoittajille

 • Backers ovat kryptopeliprojektien alkuvaiheen sijoittajia, jotka tarjoavat pääomaa vastineeksi osakepääomasta tai alhaisemmasta hinnasta. He kantavat huomattavia riskejä ja panostavat mahdollisiin korkeisiin tuottoihin. Heillä on syvällinen ymmärrys krypto- ja peliteollisuudesta, ja he keskittyvät projektin pitkän aikavälin potentiaaliin.
 • Salkkusijoittajat, jotka ovat vähemmän riskialttiita kuin tukijat, sijoittavat monipuoliseen valikoimaan menestyviä kryptopeliprojekteja. He tavoittelevat maltillista tuottoa ajan mittaan luottaen vahvoihin tiimeihin ja tokenomiikkaan. Toisin kuin rahoittajat, he suhtautuvat asiaan varovaisemmin ja arvioivat markkinasuuntauksia ja mahdollisia tuottoja sen sijaan, että osallistuisivat päivittäiseen toimintaan.
 • Hallitsijat osallistuvat aktiivisesti kryptopelien hallintoon, sillä heillä on tokeneita, joilla on äänioikeus ratkaisevissa päätöksissä. He ovat innostuneita pelistä ja sen yhteisöstä, ja he vaikuttavat osaltaan projektin suunnan muokkaamiseen ja sovittavat sen yhteen pitkän aikavälin kestävyyttä koskevan visionsa kanssa.
 • Kryptokauppiaat harrastavat kryptopelimerkkien ostamista ja myymistä pyrkien hyötymään lyhytaikaisista hintavaihteluista. Vaikka he eivät ole suoraan mukana peleissä, heillä on tärkeä rooli markkinoiden likviditeetin tarjoamisessa ja tokenien vaihdon helpottamisessa, ja he tukeutuvat päätöksenteossaan tekniseen analyysiin ja markkinatunnelmiin.

Tyyppisiä tokenomisia järjestelmiä

Play-to-Earn (P2E) muuttaa pelaamista sallimalla pelaajien ansaita kryptovaluuttaa tai digitaalisia varoja pelaamisen aikana. P2E-peleissä tehtävät, kuten taistelujen voittaminen tai tehtävien suorittaminen, tuottavat poletteja, jotka voidaan vaihtaa reaalimaailman rahaan. Nämä kilpailulliset, taitopohjaiset pelit tarjoavat pelaajille saavutuksia ja omistajuutta, mikä edistää elinvoimaista yhteisöä.

Kryptoprojektit käyttävät usein tokenomiikkaa, jotta omistajat voivat äänestää päätöksistä, kuten kehityssuunnitelmista ja varojen jakamisesta. Tokenien haltijat voivat saada ylimääräisiä tokeneita, osuuden projektin voitoista, mikä luo passiivisen tulovirran ja kannustaa tokenien säilyttämiseen.

Token-myynti, jossa projektit myyvät tokeneita kerätäkseen pääomaa, on yleistä kryptoalalla. Vaikka ne tarjoavat rahoitusta, niihin liittyy sijoittajille riskejä, mikä korostaa perusteellisen tutkimuksen merkitystä ennen osallistumista.

ulkopuoliset lähteet. Jotkut kryptoprojektit saavat tuloja integroitumalla ulkoisiin dApp- tai NFT-markkinapaikkoihin. Tämä ei ainoastaan tuo uutta tulovirtaa, vaan myös parantaa projektin tokenien likviditeettiä.

system-of-tokenomics-explained

Pelien tokenomiikan haasteet ja riskit

 • Tokenomiikan haasteet. Reilujen ja kestävien tokenomics-järjestelmien luominen on kriittistä, sillä niihin liittyy ongelmia, kuten hintojen epävakaus, lyhyen aikavälin pelaajakeskeisyys ja mahdollinen keskittäminen. Pelaajien, kehittäjien ja sijoittajien tarpeiden tasapainottaminen lisää monimutkaisuutta.
 • Pelattavuuden haasteet. Lohkoketjun ja tokenomiikan integrointi aiheuttaa pelattavuuden haasteita, jotka edellyttävät vuorovaikutusta älykkäiden sopimusten ja kryptolompakoiden kanssa. Jotkin järjestelmät voivat johtaa vähemmän miellyttäviin pelikokemuksiin.
 • Sääntely ja hallinto. Sääntelyn epävarmuus ja monimutkaiset hallintorakenteet muodostavat esteitä lohkoketjupohjaisille peleille. Kehittäjät kohtaavat haasteita sääntelyn navigoinnissa, kun taas erilaiset sidosryhmien intressit monimutkaistavat hallintoa.
 • Yhteisön haasteet. Kukoistavan yhteisön rakentaminen on ratkaisevan tärkeää, mutta se kohtaa skeptisyyttä pelaajilta, jotka ovat haluttomia hallinnoimaan kryptolompakoita. Kryptovaluuttamarkkinoiden spekulatiivinen luonne haittaa luottamuksen rakentamista.
 • Yleiset riskit. Erityisten haasteiden lisäksi riskeihin kuuluvat tietoturvaheikkoudet, oikeudellisen aseman muuttuminen ja markkinoiden epävakaus. Mahdolliset hakkeroinnit, oikeustoimet ja tokenien arvon vaihtelut vaikuttavat pelaajiin ja sijoittajiin.

FAQ About Tokenomics in Gaming

Mitä on tokenomics pelitaloudessa?

Tokenomics pelitaloudessa on pelin taloudellinen suunnittelu, joka määrittää, miten pelimerkkejä luodaan, jaetaan ja käytetään pelissä.

Mitkä ovat tokenomiikan ongelmat?

Tokenomicsin ongelmia ovat muun muassa hinnan epävakaus, lyhytjänteisyys, keskittäminen ja monimutkaisuus pelissä.

Mitä on hyvä tokenomics?

Hyvä tokenomics on reilua, kestävää ja kannustaa pelaajien osallistumista ja nautintoa.

Mihin tarvitsemme tokenomicsia?

Tarvitsemme tokenomicsia luodaksemme kukoistavan pelitalouden ja tasapainottaaksemme erilaisten sidosryhmien etuja.

Mitkä ovat avaintekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun tarkastellaan tokenomicsia?

Keskeisiä tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun tarkastellaan tokenomicsia, ovat muun muassa tokenien jakelu, hyödyllisyys, hallinto ja taloudellinen kestävyys.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille