DeFi:n ja Web3:n väliset erot

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

DeFi:n ja Web3:n välillä on joitakin eroja, sillä ne keskittyvät eri näkökohtiin. DeFi keskittyy rahoitustoimintaan, ja Web3:n tavoitteena on rakentaa käyttäjälähtöisempi internet.

Tässä artikkelissa tuodaan esiin Web3:n ja DeFi:n ominaispiirteitä ja niiden ainutlaatuisia rooleja.

Tärkeimmät erot DeFi:n ja Web3:n välillä

Seuraavassa vertaillaan DeFi:n ja Web3:n ominaisuuksia:

Defi-ja-web3-ominaisuudet

Luvaton

DeFi

DeFissä kuka tahansa voi osallistua rahoitustoimintaan ilman keskitettyä lupaa. Voit käyttää DeFi-alustoja, kuten lainanantoa tai vaihtoa, ilman lupaa tai henkilöllisyystarkastuksia.

Web3

Web3:ssa lupavapaa tarkoittaa, että kuka tahansa voi käyttää DAppia vapaasti. Voit vapaasti olla vuorovaikutuksessa palveluiden ja protokollien kanssa verkossa ilman lupaa.

Hajautettu

DeFi

Valvonta ja päätöksenteko on hajautettu moniin solmuihin yhden keskusviranomaisen sijaan. DeFi-alustat toimivat lohkoketjuissa, joissa tapahtumat tarkistetaan monien ihmisten toimesta. Se tekee asioista läpinäkyviä ja sensuurin kestäviä.

Web3

Hajauttaminen on avainasemassa Web3:ssa, jossa tiedot ja palvelut on hajautettu moniin solmuihin, eikä yksi ryhmä hallitse niitä. Tämä järjestely tekee asioista turvallisempia, vaikeampia ja yksityisempiä käyttäjille, koska se vähentää riippuvuutta keskitetyistä välittäjistä.

Yhteentoimivuus

DeFi

Eri rahoitusalustat voivat toimia sujuvasti yhdessä ja jakaa arvoa. Näin kehittäjät voivat yhdistellä DeFi-palikoita ja luoda uusia rahoituskokonaisuuksia.

Web3

Web3:n yhteentoimivuudessa on kyse siitä, että erilaiset lohkoketjuverkot ja sovellukset keskustelevat helposti keskenään. Sen avulla varat ja tiedot voivat liikkua eri alustoilla.

Ei-huoltajuus

DeFi

Non-custodial tarkoittaa, että käyttäjät säilyttävät omaisuutensa hallinnan ja omistusoikeuden käyttäessään DeFi-alustoja. He pitävät hallussaan yksityiset avaimensa ja varansa, jolloin heidän ei tarvitse luottaa keskitettyihin välikäsiin varojensa kanssa.

Web3

Web3:n non-custodial-palvelut merkitsevät, että käyttäjillä on täysi määräysvalta tietoihinsa ja verkkoidentiteetteihinsä. He omistavat henkilökohtaiset tietonsa ja voivat halutessaan jakaa niitä sovellusten kanssa luovuttamatta kontrollia suurille alustoille.

Kryptografisesti todennettavissa

DeFi

Ne ovat kryptografisesti todennettavissa, joten kuka tahansa lohkoketjussa voi tarkistaa, että ne ovat laillisia. Kryptografiset allekirjoitukset varmistavat, että transaktiot ovat turvallisia ja läpinäkyviä.

Web3

Kryptografisesti todennettavat tiedot hajautetussa verkossa varmistavat, että tiedot ovat aitoja. Digitaalisten allekirjoitusten kaltaisten tekniikoiden avulla käyttäjät voivat vahvistaa tiedot ja tapahtumat ilman viranomaisia.

Talous- ja hallintojärjestelmä

DeFi

DeFi-alustat käyttävät usein token-pohjaisia järjestelmiä sekä talouteen että hallintoon. Käyttäjät, joilla on poletteja, voivat osallistua päätöksentekoon ja hallintoon pitämällä hallussaan ja panostamalla poletteja. Tokenien haltijat voivat saada äänioikeuden ehdottaa ja päättää muutoksista tai päivityksistä.

Web3

Web3-hankkeissa käytetään myös token-pohjaisia järjestelmiä kannustamaan osallistumista ja yhdenmukaistamaan kannustimia. Näiden järjestelmien avulla sidosryhmät voivat hallita hajautettujen sovellusten ja protokollien kehitystä.

Mikä on DeFi ja miten se toimii?

DeFi käyttää älykkäitä sopimuksia rahan siirtämiseen ilman pankkeja. Nämä sopimukset on kirjoitettu koodilla, ja ne voivat tehdä asioita itsestään. Tämä voi muuttaa sitä, miten käytämme rahaa joka päivä.

Miten-defi-toimii

Näin DeFi toimii:

Lohkoketjujen kirjanpito DeFi:tä varten

DeFi toimii lohkoketjuteknologian avulla. Tässä käytetään usein Ethereumia, koska sillä on älykkäitä sopimusominaisuuksia. Lohkoketjut tarjoavat turvallisen ja selkeän kirjanpitomenetelmän liiketoimille.

Älykkäät sopimukset, DeFi:n perusta

Älykkäät sopimukset ovat kuin automaattisia sopimuksia tietokonekoodissa. Ne ovat tärkeitä DeFi:lle. Nämä sopimukset tekevät asioita itsestään, kun tietyt säännöt täyttyvät. DeFi:ssä ne auttavat rahaan liittyvissä tehtävissä. Siihen kuuluvat rahan lainaaminen, lainaaminen ja kaupankäynti.

DeFi:n hajautetut pörssit (DEX).

DeFissä ihmiset käyttävät hajautettuja pörssejä keskitettyjen sijaan. Tämä tapahtuu, koska he eivät halua menettää anonymiteettiä tai käydä läpi KYC-prosessia. DEX:ien avulla ihmiset voivat käydä kauppaa kryptovaluutoillaan suoraan keskenään.

Luotonanto ja lainaaminen DeFissä

Lainaaminen ja lainaaminen DeFissä tarkoittaa, että ihmiset voivat antaa kryptovaluuttojaan muille joksikin aikaa ja saada korkoa. Lisäksi he voivat ottaa lainaa antamalla jotain arvokasta vakuudeksi. Voit käyttää Bitcoin-purkkaa vakuutena ottaaksesi stablecoin-lainan.

Tokenisointi DeFissä

Tokenisointi DeFi-hankkeissa tarkoittaa, että reaalimaailmasta otetaan omaisuutta ja tehdään siitä digitaalisia tokeneita lohkoketjussa.

Hajautetut autonomiset organisaatiot (DAO) DeFissä

DeFi:ssä jotkin aloitteet ovat rakenteeltaan DAO:ita. Niiden avulla tokenien omistajat voivat hallita äänestämällä, mikä heijastaa DAO:iden toiminnan ydinkäsitteitä hajautetussa rahoituksessa.

DeFi:n vaikutus rahoitusalaan

DeFi muuttaa rahoitusalaa helpottamalla kaikkien mahdollisuuksia käyttää rahoituspalveluja.

DeFi:n haasteet ja kasvu

On tärkeää tietää, että DeFi on vasta alkuvaiheessa, ja siihen liittyy ongelmia, kuten turvallisuustoimenpiteet ja hallituksen sääntöjen noudattaminen.

Mikä on Web3 ja miten se toimii?

Web3 on nimi internetin seuraavalle vaiheelle. Se keskittyy hajautettujen järjestelmien käyttöön. Näissä järjestelmissä yksityisyys ja tietojen omistajuus annetaan käyttäjien käsiin.

Toisin kuin nykyinen internet, Web3 ei nojaa suuryritysten palvelimiin. Se käyttää verkkoja ja lohkoketjuteknologiaa antaakseen hallinnan yksittäisille ihmisille.

Näin Web3 toimii:

Hajautettu varastointi ja hallinta

Web3 toimii järjestelmällä, joka ei ole keskitetty, ja käyttää usein lohkoketjua. Se ei ole riippuvainen vain yhdestä paikasta tietojen osalta, vaan tiedot ovat monissa verkon solmuissa. Tämä auttaa muiden suorittamaa valvontaa vastaan ja vähentää riskiä, jos jokin osa epäonnistuu.

Lohkoketju Web3:n perustana

Lohkoketjuteknologia on perusta, joka tukee Web3:n sovelluksia. Se tarjoaa turvallisen ja selkeän kirjanpitojärjestelmän kaikille tapahtumille ja tietojen tallennukselle. Lohkoketjun jokaisessa lohkossa on erityinen hash, joka on peräisin sitä edeltävästä lohkosta, jolloin muodostuu lohkoketju, jota ei voi muuttaa.

Älykkäät sopimukset, itseään toteuttavat sopimukset

Älykkäät sopimukset toimivat itsestään, koska sopimuksen yksityiskohdat koodataan suoraan. Ne mahdollistavat transaktiot, kun tietyt sovitut ehdot toteutuvat.

Älykkäät sopimukset DeFissä

Älykkäät sopimukset ovat osa Web3-sovelluksia, erityisesti hajautettua rahoitusta, joka tunnetaan nimellä DeFi.

Hajautetut sovellukset (DApps)

Web3 mahdollistaa lohkoketjujärjestelmissä toimivien DAppien luomisen ja käytön. DApps toimivat minkä tahansa viranomaisen toimesta. Ne ovat riippuvaisia älykkäistä sopimuksista, joilla hallitaan sitä, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Web3:n DAppien eri muodot

Web3 DAppsejä on eri muodoissa. Ne voivat olla pörssejä, jotka toimivat ilman keskusvalvontaa (tunnetaan nimellä DEX). Se voi olla myös sosiaalisia verkostoja, joissa hajauttaminen on avainasemassa.

Käyttäjien vaikutusmahdollisuudet ja tietojen omistajuus

Web3:ssa ihmisillä on enemmän valtaa omiin tietoihinsa ja verkkoidentiteettiinsä. He eivät anna tietojaan keskitetyille palveluille, vaan käyttävät yksityisiä avaimia kommunikoidakseen hajautettujen sovellusten kanssa. Käyttäjät voivat omistaa tietonsa ja päättää, kuka saa nähdä ne.

Lohkoketjujärjestelmät

Web3:n avulla lohkoketjujärjestelmät ja -protokollat toimivat yhdessä, jotta raha ja tiedot voivat liikkua. Tämä auttaa ihmisiä olemaan luovempia ja tekemään parempaa yhteistyötä verkossa.

Oikeudenmukaisuus ja osallisuus

Web3:n tavoitteena on tehdä internetistä oikeudenmukaisempi, selkeämpi ja sitä käyttäviin ihmisiin keskittyvä. Se käyttää lohkoketjua ja ajatusta, että kenenkään henkilön tai ryhmän ei pitäisi hallita kaikkea. Näin kaikilla voi olla sananvaltaa, ja uusia asioita voi tapahtua. Se on kuin digitaalisen maailman luominen, jossa kaikki voivat osallistua ja tehdä omia juttujaan.

Onko DeFi osa Web3:a?

Kyllä, DeFi on osa Web3:a. Web3 on Internetin uusi versio, jossa keskitytään hallinnan levittämiseen. DeFi:ssä on kyse hajautetuista sovelluksista, ja sen perustana on lohkoketjuteknologia.

Web3:ssa on kyse uuden teknologian käytöstä rahoituspalvelujen parantamiseksi. DeFi on iso osa tätä. Sen avulla ihmiset voivat lainata ja lainata rahaa, vaihtaa arvoesineitä ja hankkia vakuutuksia ilman perinteisiä pankkeja.

Lyhyesti sanottuna DeFi on uusi tapa hallita rahoja internetin välityksellä. Sen tarkoituksena on tehdä rahoituspalveluista kaikille avoimia ilman pankkeja tai muita välikäsiä.

DeFi-hankkeet toimivat avoimissa lohkoketjuverkoissa, kuten Ethereumissa. Älykkäät sopimukset auttavat hallinnoimaan transaktioita automaattisesti ja pitämään säännöt voimassa. Sen avulla käyttäjät voivat käyttää rahoituspalveluja välittömästi ilman pankkien tai välittäjien kaltaisia välikäsiä.

DeFi on siis tärkeä osa Web3:a. Se muuttaa rahoituspalveluja niin, että niiden käyttö on kaikille helpompaa, ne toimivat paremmin ja niihin osallistuu enemmän ihmisiä.

Mikä on DeFi:n ja Web3:n tulevaisuus?

DeFi:n ja Web3:n tulevaisuus voi muuttaa tapamme käyttää rahoitusta ja internetiä. Seuraavassa on joitakin tärkeitä suuntauksia, joita asiantuntijat näkevät:

Integraation lisääntyminen

DeFi-sovellukset sulautuvat entistä enemmän Web3-tekniikkaan, mikä helpottaa käyttäjien toimintaa. Kuvittele, että voit hallita sijoituksiasi Web3-selaimella.

Turvallisuuden lisääntyminen

DeFi:n tietoturvan odotetaan paranevan, jotta sen alkuaikoina havaitut hakkerointiongelmat saadaan ratkaistua.

Alustarajat ylittävä toiminnallisuus

Alustat voivat toimia paremmin yhdessä, jolloin käyttäjät voivat siirtää varoja.

Mainstream

Kun DeFi ja Web3 kehittyvät, yhä useammat, myös perinteiset rahoitusyritykset, voivat käyttää niitä.

Vaikka DeFi ja Web3 ovat uusia, niillä on haasteita, kuten sääntely ja skaalautuvuus. Potentiaaliset hyödyt ovat kuitenkin valtavia, ja innovointi on nopeaa.

DeFi vs. Web3 tiivistettynä

DeFi ja Web3 eroavat toisistaan. DeFi muuttaa rahoitusta poistamalla välikädet ja käyttämällä lohkoketjuteknologiaa. Se tarjoaa hajautettuja palveluita, kuten lainanantoa ja kaupankäyntiä.

Web3 hajauttaa internetin. Lohkoketjun hyödyntäminen turvallisuuden ja käyttäjien vapauden parantamiseksi antaa käyttäjille enemmän valtaa verkkotoimintaansa.

Usein kysytyt kysymykset DeFistä ja Web3:sta

Mitä eroa on Web3:n ja DeFi:n välillä?

Web3 on laajempi visio hajautetusta internetistä ja DeFi on hajautettu rahoitusjärjestelmä.

Onko Web3 osa DeFi:tä?

Web3 on perusta, jolle DeFi on rakennettu.

Onko Web3 hajautettu?

Kyllä, Web3 on luonnostaan hajautettu.

Mitkä ovat DeFi:n tärkeät edut?

DeFi tarjoaa läpinäkyvyyttä, luvatonta pääsyä ja mahdollisesti tehokkaampia rahoituspalveluja.

Mikä on DeFi:n suurin haaste?

DeFi:n suurin haaste on edelleen skaalautuvuus.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille