Mitä eroa on hard forkin ja soft forkin välillä? Ja miksi ne ovat tärkeitä kryptovaluutassa?

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

⚡️ Sopiiko hardfork kryptovaluutalle?

Hardfork merkitsee merkittävää muutosta lohkoketjun verkkoprotokolliin. Toisin sanoen hardfork jakaa yhden valuutan kahdeksi ja validoi aiemmin virheelliset lohkot ja transaktiot tai päinvastoin.

⚡️ Litecoin on bitcoinin hardfork?

Bitcoinin perustamisen jälkeen on kehitetty satoja vaihtoehtoisia kryptovaluuttoja tai ne ovat kasvaneet siitä. Litecoin (LTC) on Bitcoinin tavoin altcoin, eli termi kryptoille, jotka eivät ole bitcoineja.

⚡️ Miksi Lontoon hardfork on nimeltään?

Transaktiomaksuja valvotaan Lontoon hardforkissa. Nimi “hard fork” tulee pikemminkin perusmuutoksista, joita insinöörit voivat tehdä lohkotasolla – valuutan rakennuspalikoissa – kuin hienosta brittiläisestä pöytäetiketistä.

⚡️ Onko Ethereum bitcoinin haarautuminen?

Ether on hajautettu, avoimen lähdekoodin lohkoketju, jossa on älysopimusominaisuudet. Ether (ETH) on alustan oma kryptovaluutta. Markkinakapitalisoinnilla mitattuna eetteri on kryptovaluutoista bitcoinin jälkeen toisena.

Hard forkin ja soft forkin kryptovaluutassa

Kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen maailma kehittyy jatkuvasti, ja uusia ominaisuuksia ja muutoksia tapahtuu koko ajan. Kehittäjät kohtaavat vaikeita valintoja, kun he yrittävät toteuttaa verkon parannuksia. Hajautetussa verkossa tämä prosessi voi kestää kauan, ja jos se tehdään väärin, se voi johtaa koko järjestelmän romahtamiseen.

Mikä on softfork lohkoketjussa?
Mitkä ovat kryptovaluutan kovan haarautumisen hyödyt ja haitat?

Avoimen lähdekoodin kryptovaluuttaekosysteemi käyttäytyy hyvin eri tavalla kuin mobiilipankkisovellus. Vaikka et olisikaan kiinnostunut koodista, joka pyörittää verkkoa, on tärkeää ymmärtää, että kaikilla on mahdollisuus osallistua. Hajautetussa yhteiskunnassa on ratkaisevan tärkeää antaa asiakkaille valinnanvaraa. Sen sijaan, että luotetaan yhteen keskitettyyn yksikköön, joka pitää sinut ajan tasalla ja tekee muutoksia, kryptokehittäjät kertovat avoimemmin tavoitteistaan.

Useimmat verkon päivitykset tapahtuvat kovien tai pehmeiden haarojen kautta. Mutta mitä eroja näiden kahden menetelmän välillä on? Se on tärkeää tietää, sillä jompikumpi (tai molemmat) voi olla tarpeen joissakin tapauksissa.

Mikä on esimerkki hardforkista?
Mitä nämä kaksi haarautumistapaa ovat?

Päätöksentekomenettely

Jotta voisit ymmärtää haarautuvaa koodia, on tärkeää, että ymmärrät sen perusteet. Hajautetuissa verkoissa ei ole keskusviranomaista, joka tekee päätöksiä kaikkien käyttäjien puolesta. Sen sijaan verkon – kuten Bitcoinin – hallinta on huomattavasti monimutkaisempaa. Päätösten tekeminen satojen tai jopa tuhansien yksilöiden kesken voi olla varsin vaikeaa.

Päätöksentekomenettelyssä on useita henkilöitä, joilla on oma vastuualueensa. Yksi tällainen ryhmä on koodaajat, jotka tekevät muutoksia koodiin. Enemmistösopimuksen aikaansaamiseksi he tarvitsevat tukea kaivostyöläisiltä, jotka turvaavat verkkoa, ja täysien solmujen käyttäjiltä, jotka lähettävät transaktioita verkkoon. Se voi vaikuttaa paperilla suoraviivaiselta, mutta todellisuudessa se voi olla hieman monimutkaisempaa.

Millaisia ovat kahdenlaisia haarukoita?
Onko Bitcoin pehmeä haarautuminen?

Kehittäjät

Kehittäjien ensisijainen tehtävä on kirjoittaa koodia ja päivittää sitä tarpeen mukaan. Heidän on myös testattava ja otettava käyttöön älykkäitä sopimuksia. Ilman kehittäjiä kryptoekosysteemi ei pysyisi päivitysten tai muutosten perässä, mikä tekee siitä epähoukuttelevan ja kilpailukyvyttömän. Kuka tahansa voi kuitenkin osallistua avoimen lähdekoodin asetuksiin ja osallistua koodin tuottamiseen, koska kaikki on vapaasti saatavilla

Kaivosmiehet

Louhijat ovat käyttäjiä, jotka ovat vastuussa verkon turvallisuudesta. Käyttämällä ohjelmistojaan ja tarjoamalla resursseja uusien lohkojen lisäämiseksi verkkoon he ovat tärkeä osa Bitcoin-ekosysteemiä. Louhijat saavat lohkokohtaisen palkkion ja transaktiomaksun vastineeksi panoksestaan verkkoon.

Onko Bitcoin Cash hardfork?
Mikä on esimerkki pehmeästä haarukasta?

Täyden solmun käyttäjät

Täydellisten solmujen operaattorit ovat ratkaisevan tärkeitä Bitcoin-verkon kannalta, mutta heidät jätetään usein huomiotta. Kukin full node -operaattori auttaa verifioimaan, lähettämään ja vastaanottamaan lohkoja verkossa. Lisäksi jokainen täysi solmu tallentaa paikallisen kopion koko lohkoketjusta. Ilman täysiä solmuja Bitcoin-verkko ei olisi mahdollinen.

Tämän eron merkitys on selvä. Ei ole vaikea ymmärtää, miksi nämä kolme luokkaa voivat olla päällekkäisiä. Esimerkiksi kehittäjät louhivat ja ylläpitävät usein koko solmua. Joku voi kuulua tai olla kuulumatta yhteen, kahteen tai kolmeen edellä mainituista luokista. Useimmilla käyttäjillä ei kuitenkaan ole aktiivista roolia verkostossa, koska ne kuuluvat siihen

Onko Etherium Bitcoinin haarautuminen?
Onko Litecoin bitcoinin haarautuma?

Tehokkain tapa saada viestisi kuuluviin on oppia, miten ihmiset kokevat sinut.

Tällä hetkellä kehittäjät ja louhijat ovat Bitcoinin tärkeimmät päättäjät. Heillä on suurin “aktiivinen” rooli ekosysteemissä, ja he voivat helposti vaikuttaa verkostoon toimillaan. Jos kehittäjät lopettavat koodin kirjoittamisen, uusia ohjelmistoja ei tule, jolloin perustavanlaatuiset turvallisuuskysymykset jäävät hoitamatta. Verkon turvallisuus heikkenee huomattavasti ilman louhijoita.

Vaikka kehittäjät ja louhijat ovat tehneet yhteistyötä, he eivät silti pysty hallitsemaan verkkoa. Jos täydet solmujen ylläpitäjät eivät osallistu transaktioiden ja lohkoketjun todentamiseen, bitcoin kuolee hitaasti sukupuuttoon. Järjestelmästä tulee käyttökelvoton ilman muiden sovittua suostumusta; jokainen, joka yrittää muuttaa tätä tosiasiaa, on vaarassa menettää kaiken vastineeksi.

Mitä tapahtuu kryptovaluutan haarautumisessa?
Mikä on kryptovaluutan haarautuminen?

On tärkeää huomata, että vaikka kaikki kolme “ryhmää” ovat palveluntarjoajia, ne eivät ole hallintoelimiä. Koska verkko on vapaaehtoinen, jokainen voi vapaasti valita, käyttääkö Bitcoin-ohjelmistoa vai ei. Louhijoiden etujen mukaista on varmistaa, että ihmiset jatkavat verkon käyttöä ja hyötyvät bitcoinista. Kehittäjät sen sijaan kohtaavat merkittävän haasteen. Käyttäjät saattavat jättää heidän suosituksensa kokonaan huomiotta, jos he eivät hyväksy tiettyjä muutoksia.

Hajautetussa verkossa voi olla useita koodin “haaroja”. Näin voi tapahtua, koska kuka tahansa voi muokata verkkoa pyörittävää ohjelmistoa. Koodin eri versiot ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, kun useammat ihmiset suorittavat niitä. Jotkin haarautumat voivat kuitenkin olla vaarallisia, esimerkiksi jos ne on luotu käyttäjien varojen varastamiseksi.

Miksi kryptovaluutan haarautuminen tapahtuu?
Miten Bitcoin-haarat toimivat?

Mitkä ovat haarukan velvollisuudet?

Oletetaan esimerkiksi, että olet tekemässä Java-mobiilisovellusta. Android Studion avulla voit aloittaa projektin muutamassa minuutissa ja ottaa sen pois IDE:stä milloin tahansa ilman, että sinun tarvitsee muuttaa mitään koodia tai asetuksia. Voit vain päivittää Java-tiedostoja tarvittaessa ja julkaista päivityksiä niin usein kuin haluat, kun projektia vielä kehitetään. Useimmissa tapauksissa muutokset hyödyttävät käyttäjiä eri tavoin, mutta aina on mahdollista, että jotkut verkon käyttäjät pitävät vanhasta versiosta enemmän kuin uudesta.”

Miten Bitcoinin hard fork -krypto toimii?
Miten Bitcoin hard fork -kryptovaluutat toimivat?

Päätöstä siitä, mitä ohjelmistoversiota käytetään, vaikeuttaa se, että molemmilla versioilla on yhteinen historia. Avoimen lähdekoodin hankkeiden monien haarautumisten ja nykyisten kryptovaluuttojen runsauden vuoksi yksi versio on aina olemassa. On kuitenkin elintärkeää nähdä, onko kyseessä pehmeä vai kova haarautuminen, sillä niillä on erilaiset vaikutukset verkkoon.

Ajatus hard forkista

Hard fork on protokollan muutos, joka tekee aiemmin virheellisistä lohkoista kelvollisia ja päinvastoin. Tämä edellyttää, että kaikkien solmujen tai käyttäjien on päivitettävä protokollaohjelmiston uuteen versioon. Hard fork voidaan ajatella muutoksena yhdestä sääntökokonaisuudesta toiseen.

Mitä tapahtuu Ethereumilleni, kun se haarautuu?
Bitcoin on kokenut vuosien varrella useita haarautumisia eli jakautumisia.

Kun kaksi verkkoa on rinnakkain, tilanne voi pahentua. Kumpikin lohkoketjuversio tuottaa edelleen lohkoja ja transaktioita, mutta ne ovat keskenään yhteensopimattomia. Jotkin solmut keskittyvät ketjuun A, kun taas toiset sitoutuvat ketjuun B. Lopulta saman rekisterin hyödyntämisen sijasta syntyy erilaisia lohkoja ja transaktioita.

Kryptografia ja sen tyypit

Jos verkko jaetaan, jotkut käyttäjät saattavat kokea ikävän yllätyksen. Jos verkko jakautuu, käyttäjällä on yleensä sama määrä kolikoita molemmissa ketjuissa. Vaikka kolikoiden käyttäminen molemmissa ketjuissa on mahdollista, niiden vaihtaminen ketjusta A ketjuun B (tai päinvastoin) saattaa aiheuttaa vaikeuksia. Vielä huomattavampaa on, että kunkin kolikon arvo on erilainen riippuen siitä, kumpaa ketjua sitä käytetään.

Mitä tapahtuu kolikoillesi hard fork -krypton jälkeen?
Kaksinkertaistaako Bitcoin-haara rahasi?

Toinen huomionarvoinen haarautuminen on bitcoinien ja bitcoin-cashin jakautuminen. Jotkut kehittäjät halusivat kasvattaa lohkokokoa verkon skaalautumisesta käydyn keskustelun jälkeen, kun taas toiset vastustivat sitä. Suurempien lohkokokojen käyttöönotto on valtava sääntömuutos, joka edellyttää ohjelmistopäivityksiä. Verkko hylkää automaattisesti kaikki lohkot, jotka eivät täytä vaatimusta.

Verkon muut osat eivät kuitenkaan ole yhteensopivia tämän muutoksen kanssa. Loppujen lopuksi bitcoinista ja bitcoin cashista on tullut kaksi erillistä kokonaisuutta, joilla on hyvin erilaiset pitkän aikavälin tavoitteet ja arvostukset.

Kuka tekee päätöksen hard fork krypto Bitcoin?
Mikä on haarautuminen kryptovaluuttamaailmassa?

Softfork ei ole samanlainen.

Kehittäjät voivat valita vaihtoehtoisen reitin koodimuutosten integroimiseksi estääkseen hard forkin kaltaisen vahingollisen skenaarion syntymisen. Softfork on yhteensopiva vanhojen solmujen kanssa, ja sen avulla ne voivat jatkaa keskustelua, vaikka ne eivät päivittäisikään ohjelmistoaan heti. Varmistaaksesi, että verkot toimivat sujuvasti ajan mittaan, vältä vanhojen ja uusien sääntöjen törmäyttämistä.

10 parasta krypto Debit- ja luottokorttia

Pehmeän haarautumisen avulla voit skaalata lohkokokoa ilman, että verkko välttämättä jakautuu tai lohkot rikkoutuvat. Voit aina valita, kuinka pieniä tai suuria verkostosi lohkot ovat, eikä ole olemassa mitään rikkomatonta rajaa sille, kuinka pieniä ne voivat olla. Jos tarvitaan vähemmän transaktioita, on silloin turha käyttää lohkojen maksimikokoa loppuun.

Mitä tapahtuu, kun kryptovaluutta haarautuu?
Onko hard fork tarkoituksenmukaista kryptolle?

“Solmut”-vaihtoehto on käytettävissä vain solmuissa, joissa käytetään tätä ohjelmistoa, jos ne hylkäävät lohkot, jotka ovat suurempia kuin tietty kynnysarvo. Jos ne tekevät näin, ne pysyvät yhteydessä verkkoon. Vaikka solmun sääntöjoukon ulkopuoliset tiedot poistettaisiin, yhteydenpito solmun kanssa on edelleen mahdollista.

Bitcoin kaupankäynti aloittelijoille

Viimeisin onnistunut Bitcoinin short fork oli Segregated Witness -päivitys. SegWit muuttaa lohko- ja transaktiomuotoja estämättä vanhoja solmuja vertailemasta tietoja eri säädöksiin. SegWitin edistysaskeleiden ansiosta verkkolohkoa kohti sijoitetaan nykyään enemmän transaktioita. Kaikkien näiden vuosien jälkeenkään kaikki eivät ole hyväksyneet päivitystä.

Mikä haarukkatyyli on paras?

Kehittäjät ja käyttäjät eivät yleensä pidä kovista haaroista, koska ne voivat olla monimutkaisia. Ilman kovaa haarautumista on kuitenkin mahdotonta muuttaa Bitcoinin avaamaa protokollaa. On mahdollista, että riitaisa hard fork jakaa verkon pysyvästi, mutta useimmat eivät aiheuta ongelmia. Haarautumisen suunnittelu ja keskusteleminen yhteisön jäsenten kanssa saattaa auttaa välttämään vaikeudet tai konfliktit kokonaan.

Mikä on haarautunut token? hard fork ja soft fork
Onko bitcoin bitcoinin haarautuminen?

Yksinkertaisemmat vaihtoehdot ovat aina parempia. Ne voivat auttaa erilaisissa pienissä ongelmissa tai parannuksissa, mutta ne eivät koskaan tee suuria muutoksia verkkoon. Se, että ne eivät ole ristiriidassa aiempien ohjelmaversioiden kanssa, on merkittävä etu.

Mikä on DeFi? Hajautetun rahoituksen ymmärtäminen

Verkon tavoitteista riippuen molemmat haarautumisvaihtoehdot ovat käyttökelpoisia. Viestintä ja keskustelu verkon käyttäjien kanssa on usein hyödyllistä todellisten vaikeuksien ehkäisemiseksi, olipa kyseessä haarautuminen tai pehmeä haarautuminen.

Joitakin merkittäviä esimerkkejä kovista haarukoista ovat

Mikä on haarautuminen?
Kuka tekee päätöksen hard fork krypto Bitcoin?

Kaikki kovat haarautumiset eivät ole tapahtuneet Bitcoin-lohkoketjussa – itse asiassa kryptovaluuttojen kovista haarautumisista on monia historiallisia esimerkkejä. Tässä on luettelo joistakin suosituista ja siitä, miten ne vaikuttivat koko alaan.

SegWitin kaksi eri versiota

SegWit2x oli ehdotettu päivitys, joka sisältäisi SegWitin ja nostaisi lohkokokorajan 2MB:iin Bitcoin-verkossa.

SegWit2x on päättänyt 23. toukokuuta 2017 tehdystä New Yorkin sopimuksesta. Sopimuksen mukaan useat Bitcoin-yritysten omistajat ja kaivostyöläiset, jotka edustavat yli 85 prosenttia verkon hash-asteesta, päättivät suljettujen ovien takana BTC:n tulevaisuudesta.

SegWitin aktivointi tapahtuisi pehmeän haarautumisen kautta, kun taas lohkokokorajoituksen lisäys tapahtuisi myöhemmin tapahtuvan kovan haarautumisen kautta. Tästä ehdotuksesta keskusteltiin paljon, koska siitä puuttui Bitcoin Core -kehittäjien panos, ja se näytti olevan vain erään yritysryhmän pakottama – se antoi heille liikaa valtaa verkkoon ilman, että louhijat tai solmut olisivat olleet mukana päätöksenteossa.

Hard Forkin ja Soft Forkin välinen ero
Kun oli vuosia yritetty sopia siitä, miten Bitcoinin skaalaaminen olisi parasta, tähän päästiin vihdoin.

Pienten lohkojen kannattajat väittivät, että suuremmat lohkot vaikeuttaisivat kokonaisen solmun isännöintiä, mikä saattaisi keskittää kryptovaluutan. Suurempien lohkojen kannattajat väittivät, että BTC:n kasvavat transaktiomaksut haittaisivat sen kasvua ja hinnoittelisivat osan käyttäjistä pois verkosta.

Käyttäjien aktivoimat pehmeät haarautumiset ovat mahdollinen mahdollisuus Bitcoin-verkossa. Tällöin täydet solmujen ylläpitäjät, kuten pörssit ja yritykset, voivat siirtyä uuteen lohkoketjuversioon, jonka aktivointipiste on asetettu joksikin aikaa tulevaisuudessa. Tekemällä näin he lähinnä kertovat verkon louhijoille, että heidän on “asetuttava riviin” ja aktivoitava uudet säännöt. Jos he eivät noudata sääntöjä, verkko saattaa hajota.

Mihin hard forkin ja soft forkin
Mitä tapahtuu, kun kryptovaluutta haarautuu?

Bitcoin-käyttäjät kannattivat tuolloin käyttäjien aktivoimaa pehmeää haarautumista, jotta vaarallisen ennakkotapauksen syntyminen estettäisiin. He vaativat SegWit2x-haaraa, joka olisi toteuttanut SegWitin Bitcoin-verkkoon, ja väittivät, että se oli kiistanalainen hard fork, joka teki verkosta haavoittuvaisen toistohyökkäyksille. Se on tarkoitus julkaista maaliskuussa 2017, ja se tulee voimaan 1. elokuuta 2017.

Jotkut ison lohkon Bitcoinin kannattajat, jotka olivat tyytymättömiä SegWit2x-suunnitelmaan ja näkivät yhteisön tuen SegWitille, päättivät haarukoida Bitcoin-lohkoketjun 1. elokuuta 2017. Tuloksena syntyi Bitcoin Cash (BCH). Sen kannattajat eivät nähneet tätä kilpailevan verkon luomisena vaan pikemminkin Satoshi Nakamoton alkuperäisen vision toteuttamisena.

Minkälaisia haarautumisia on olemassa?
Hard Forkin ja Soft Forkin välinen ero

Bitcoin Cash blockchain luotiin kahdeksan MB lohkokoko – sittemmin se on kasvanut 32MB.Kannattajat BCH väittävät, että sen halvat transaktiomaksut auttavat sitä skaalata ja pankki unbanked – uskovat BTC jää taakse, koska paljon korkeampi transaktiomaksut vastakohtana. Kun Bitcoin Cashin hard fork syntyi, myös muut haarautumat, kuten Bitcoin Gold (BTG) ja Bitcoin Diamond (BTCD), näkivät aikansa parrasvaloissa pian sen jälkeen.

DAO Hack oli merkittävä ongelma Ethereum-verkolle.

Toinen suuri historiallinen “hard fork” liittyy hajautettuun autonomiseen organisaatioon (DAO), joka käynnistyi vuonna 2016 Ethereum-verkossa. Niille, jotka eivät tiedä, Ethereum toimii joukko älykkäitä sopimuksia – jotka ovat pohjimmiltaan koodisegmenttejä, jotka suoritetaan automaattisesti, kun tietyt kriteerit täyttyvät. Nämä sopimukset tekevät rahasta ohjelmoitavaa ja voimaa hajautettujen rahoitussovellusten (DApps) taustalla.

Mikä on esimerkki hard forkista?
Onko Bitcoin Cash pehmeä haarautuminen?

DAO keräsi 150 miljoonan dollarin arvosta ETH:ta yhdessä kryptoalan varhaisimmista joukkorahoituspyrkimyksistä ennen vuoden 2017 kolikkoanti-innovaatioita (ICO). Se oli pohjimmiltaan varhainen iteraatio nykyään käytössä olevista Defi-protokollien hajautetuista hallintomalleista, joissa tokenien haltijat äänestävät tulevaan protokollaan vaikuttavista päätöksistä.

DAO:n käynnistämisen jälkeen hakkeri vei 60 miljoonan dollarin arvosta ETH:ta 11 000 sijoittajalta. Koska Ethereum kävi tuolloin kauppaa alle 10 dollarilla, tämä hakkerointi vastasi noin 14 prosenttia kaikesta kiertävästä eetteristä ja oli valtava isku sijoittajien luottamukselle verkkoon.

Ethereum-yhteisön keskuudessa alkoi vilkas keskustelu, kun ihmiset yrittivät selvittää, miten hyökkäykseen olisi paras reagoida. Aluksi ehdotettiin pehmeää haarautumista, joka olisi laittanut hyökkääjän osoitteen mustalle listalle ja estänyt häntä siirtämästä varoja. Hyökkäyksen tekijäksi ilmoittautunut henkilö – tai joku, joka esitti olevansa hän – otti yhteyttä yhteisöön ja sanoi saaneensa rahat “laillisella” tavalla, joka noudatti kaikkia älykkään sopimuksen asettamia sääntöjä. Hän uhkasi oikeustoimilla kaikkia niitä vastaan, jotka yrittivät viedä hänen tulonsa.

Onko Bitcoin Cash pehmeä haarautuminen?
Mikä on esimerkki hard forkista?

Tunnelmat leimahtivat, kun hyökkääjä ilmoitti pysäyttävänsä kaikki soft fork -yritykset maksamalla rahoilla ETH-kaivajille.

Ihmiset alkoivat taas kiistellä, kunnes joku ehdotti kovaa haarautumista. Hard fork toteutettiin lopulta, ja se pyyhki Ethereum-verkon historian takaisin ennen DAO-hyökkäystä ja siirsi varastetut varat älykkääseen sopimukseen, jossa sijoittajat saivat rahansa takaisin.

Vaikka jotkut sijoittajat olivat järkyttyneitä päätöksestä ja pitivät sitä eräänlaisena sensuurina, joka oli vastoin lohkoketjujen alkuperäistä tarkoitusta vastarinnan ja muuttumattomuuden suhteen, toiset päättivät tukea verkon aiempaa versiota nimeltä Ethereum Classic.

“Hash rate wars” viittaa Bitcoin ABC:n ja Bitcoin SV:n väliseen taisteluun Bitcoin Cash -verkon hallinnasta.

Hard forkin ja soft forkin kryptovaluutassa
Kovat ja pehmeät haarautumiset

Bitcoin Cash haarautui Bitcoin-lohkoketjusta elokuussa 2017 luodakseen uuden verkon. Tämä yhteisö jakautui myöhemmin kahteen ryhmään, jotka riitelivät keskenään. Toisella puolella Bitcoin Cashin takana olevat kaksi ryhmittymää kävivät sotaa keskenään: ABC (BCHA) yritti parantaa teknologiaa ja SV (BSV) Craig Wrightin tukemana nosti lohkokokoa.

Lohkoketju jakautui lohkossa 556,767, mikä johti taisteluun BCH-tunnuksesta. Louhijat käyttivät kaikki resurssinsa yrittäessään saada hash-rate-edun toiseen osapuoleen nähden. Jotkut vaativat jopa 51 prosentin hyökkäystä toista verkkoa vastaan, jotta sen kannattajat joutuisivat siirtymään heidän puolelleen.

Kryptovaluuttapörssit paljastivat, että ne määrittelevät BCH-lipun sille ketjulle, joka selviytyy voittajana. Jotkin louhintapooleista ohjasivat kaikki resurssinsa hash-sotiin, ja Bitcoin Cash ABC joutui pitämään yllä suurinta osaa hash-asteesta ja torjumaan 51 prosenttia hyökkäysyrityksistä. Myöhemmin se vaati BCH-piikkiä pörsseissä ja muissa palveluissa, ja sen piikkinä oli BSV.

Miten Bitcoinin haarautuminen toimii?
Miten Bitcoinin haarautuminen toimii?

Loppuhuomautukset

Kummassakin vaihtoehdossa on etunsa ja haittansa, mutta toisinaan niitä ei voi välttää. Lohkoketjujen alalla pehmeä voima ja kova voima eivät ole ainoat kaksi vaihtoehtoa. Jotkin alustat voivat käyttää näiden kahden menetelmän yhdistelmää tai kehittää oman alkuperäisen järjestelmänsä. On mahdotonta julistaa toista toista paremmaksi kaikissa olosuhteissa. Parasta olisi arvioida kukin tapaus sen ainutlaatuisten ominaisuuksien perusteella.

Olennaista on, että jokainen käyttäjä ymmärtää, miten nämä prosessit toimivat ja mitä ne merkitsevät verkon tulevaisuudelle. Kiitos lukemisesta. Toivottavasti tämä artikkeli oli informatiivinen. Jätä kommentti alla, jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille