Cosmos kryptovaluutta: avaruuden yksityiskohtainen tarkastelu

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

⚡️ Mikä on lohkoketju?

Lohkoketju on lohkojen ketju, joka ei koskaan lopu. Se sisältää kaikki transaktiot, jopa ne, jotka koskevat tulppaanisipuleita kasvitieteellisessä puutarhassa. Näitä tietueita, toisin kuin perinteisiä tietokantoja, ei voi muuttaa tai poistaa, vaan niitä voi vain lisätä.

⚡️ Mikä on Cosmos Blockchain?

Me Cosmosissa uskomme, että yhteentoimivuus on lohkoketjujen olennaisin ominaisuus. Cosmos-ekosysteemin tavoitteena on tarjota yhteentoimivuutta. Cosmos-lohkoketjun ydin on Cosmos Hub, joka toimii vyöhykkeiksi kutsuttujen yhteentoimivien lohkoketjujen keskusrekisterinä.

⚡️ Kuinka monta erilaista kryptovaluuttaa on yhteensä?

CoinMarketCap – Forbesin mukaan markkinoilla on nykyään yli 1 100 erilaista kryptovaluuttaa. Ja kokonaismarkkinakapitalisaatio on 133 miljardia dollaria.

⚡️ Mikä kryptovaluutta on lupaavin?

Lupaavimpien kryptovaluuttojen sijoituslistallamme vuonna 2023 on kolme perustavaa laatua olevaa hanketta: Ethereum, polkadot communications ja Cosmos.

Cosmos kryptovaluutta (atom)

Cosmos Hub on lohkoketjuteknologia, joka on Cosmos-verkoston useiden lohkoketjujen perustana ja mahdollistaa niiden välisen viestinnän. Se toimii samalla tavalla kuin tietokoneen tiedostonvaihto-ohjelma, joka on saatavilla missä tahansa käyttöjärjestelmässä.

Cosmos kryptovaluuttaa Hub on lohkoketjujen standardi, joka on Cosmos-verkossa luotujen lohkoketjujen kasvavan määrän perustana ja mahdollistaa niiden vuorovaikutuksen toistensa kanssa. Se toimii samalla tavalla kuin tietokoneen tiedostonvaihto-ohjelma, jota voidaan käyttää missä tahansa käyttöjärjestelmässä. Cosmos coin on atomikrypto, joka on Cosmos Hubin moottori. Atom kryptovaluuttaa tarkoituksena on:

Mistä ostaa cosmos kryptovaluutta?
Miten ostaa Atom-tokeneita?
  • Verkon konsensuksen ylläpitäminen on olennaisen tärkeää.
  • Kannustimiin perustuvien validointisolmujen kautta voit yhdistää useamman kuin yhden solmun.
  • Roskapostin lähettäminen keinona maksaa bensiiniä
  • Luodaan mekanismi, jonka avulla Cosmoksen hallintoa koskevista ehdotuksista voidaan äänestää.

Tendermint Core, Cosmos-verkon kehittämisen ja osallistumisen takana oleva koodariryhmä, rakentaa kryptokeskusta, joka toimii Cosmos-verkon keskeisenä infrastruktuurina. Keskus tulee sisältämään Cosmos Hubin, Cosmos SDK:n ja Tendermint Coren kaltaisia työkaluja, jotka ovat välttämättömiä verkon edelleen kehittämiseksi ja tarjoavat samalla käyttäjille nykyaikaisia työkaluja, joita tarvitaan verkon tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräiseen hyödyntämiseen.

Kuinka monta cosmos kryptovaluutta?
Kuinka paljon Pieni lemmenjuoma maksaa?

Cosmos Hub on Tendermint-tiimin rakentama lohkoketjualusta, jonka avulla protokolla voi muodostaa yhteyden itsenäisiin lohkoketjuihin eli vyöhykkeisiin Cosmos-verkossa.

Tässä postauksessa tarkastellaan ensin kolmea Cosmos-verkon tärkeää näkökohtaa:

  • Tendermint Core Byzantine Fault Tolerance (BFT) -konsensustekniikka: Tendermint-tiimin suunnittelema kielestä riippumaton konsensusalgoritmi, jonka avulla voidaan kopioida äärellinen tilakone muissa lohkoketjuverkoissa, jotka on luotu kosmoksen kryptoverkossa.
  • Tendermint-tiimi suunnitteli Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) -protokollan, joka on eri lohkoketjuverkkojen välinen yhteentoimiva viestintäkerros, joka helpottaa lohkoketjujen välistä viestintää.
  • Cosmos Software Development Kit (SDK) on avoimen lähdekoodin infrastruktuuri, jonka avulla voidaan kehittää Cosmos-verkkoon moniaktiivisia PoA- ja lohkoketju-PoS-järjestelmiä, jotka voidaan skaalata tarpeidesi mukaan.
Kuinka monta cosmos kryptovaluutta?
Missä Stephen käy kauppaa?

Tendermint Core käyttää BFT-konsensusmekanismia varmistaakseen, että transaktiot käsitellään nopeasti ja turvallisesti.

Lohkoketjuprotokollat, jotka käyttävät PoW (proof-of-work) -konsensusmekanismia, ovat hitaita ja kalliita, ja niihin liittyy merkittäviä skaalautuvuusongelmia ja suuri virrankulutus. Tendermint BFT -konsensusmenetelmällä ratkaistaan nämä ongelmat hyödyntämällä Proof-of-Stake (PoS) -konsensusalgoritmia, joka on luotu erityisesti nopeuttamaan verkon toimintaa.

Tendermint, Cosmos kryptovaluuttaa Networkin konsensusmekanismi, on suunniteltu suorituskykyiseksi BFT SMR ( finite state machine replication ) -alustaksi, joka replikoi palveluja ja joka voidaan mallintaa deterministisiksi, ei-sattumanvaraisiksi äärellisiksi tilakoneiksi. Toisin sanoen Tendermint Core kehitettiin replikoimaan erikoistuneita palvelimia (tai tiloja).

Miten ostaa cosmos krypto?
Miten ostaa atom kryptovaluutta Binance?

Tähän tarkoitukseen käytetty laitteisto kloonaa palvelimia ja jakaa ne maailmanlaajuiseen salausverkkoon. Tämän ansiosta Tendermint Coren ohjelmistosuunnittelijat voivat kehittää lohkoketjujen äärellisiä tilakoneita eri puolilla maailmaa sijaitsevissa eri paikoissa.

Tendermintin laajojen teknologisten valmiuksien ansiosta kehittäjät voivat rakentaa lohkoketjualustansa ilman, että heidän tarvitsee aloittaa alusta. Koska kaikki peruselementit, kuten konsensusprotokollat ja tallennusjärjestelmät, on jo valmiiksi asennettu, tämä on erittäin hyödyllistä, koska sen avulla käyttäjät voivat rakentaa lähes minkä tahansa haluamansa lohkoketjujärjestelmän, johon tarvitaan vain pieniä muutoksia.

Kava (KAVA), Terra (LUNA), Band Protocol (BAND), Aragon (ANT) ja Akash Network (AKASH) ovat joitakin Cosmos-tunnuksia.

Mikä on Steaking cosmos kryptokolikkoa
Mikä on atomikrypton arvo?

Cosmos ATOM -kolikko on myös tärkeä osa Tendermintin BFT-konsensusmekanismia, sillä Cosmos Hubin lohkoketjualusta perustuu proof-of-stake-järjestelmään. Jotta kaikki toimisi sujuvasti, Cosmos kryptovaluuttaa luottaa 100 validointisolmun verkostoon, joka varmistaa konsensuksen, turvallisuuden ja toiminnan tehokkuuden. Käyttäjien on panostettava ATOM-kolikkonsa tullakseen verkon validoijaksi.

Validoija vastaa täydestä solmusta, joka validoi verkon säännöt ja lähettää ne verkkoon, minkä jälkeen ne sidotaan lohkoketjuun. Validoija ansaitsee rahaa sen mukaan, kuinka monta ATOM-kolikkoa on annettu vakuudeksi.

Miten ostaa atom kryptovaluutta?
Mikä on kryptovaluutan nimi?

Lopuksi Cosmos ATOM -kolikkoa käytetään roskapostin torjuntatyökaluna (samaan tapaan kuin Ethereumissa käytetään eetteriä kaasumaksuihin). Monien roskapostitapahtumien estäminen veloittamalla tapahtumamaksuja on tehokasta. Cosmos-kryptokolikkoa käytetään myös äänestysvalvontalaitteena verkon muutoksissa, jotka vaikuttavat Cosmos-verkon suuntaan. Cosmos-verkon jäsenet voivat äänestää kehittäjien tekemistä ehdotuksista.

Maaliskuussa 2019 käynnistetty Cosmos-verkko on ollut erittäin menestyksekäs vuosi, ja yli 30 hanketta on käynnistänyt lohkoketjunsa verkossa. Hanke on myös saanut tukea joiltakin kryptovaluutan johtavilta nimiltä, kuten Binance, OKCoin ja Kraken.

Mikä on Steaking cosmos crypto?
Onko cosmos atom kryptovaluutta lohkoketju?

Cosmos-tiimi työskentelee parhaillaan ekosysteemin laajentamiseksi uusilla ominaisuuksilla ja parannuksilla, kuten IBC-pohjaisilla ketjujenvälisillä sovelluksilla ja hajautetuilla pörsseillä. Vahvan teknologiaperustan ja kasvavan hyväksynnän ansiosta Cosmos-krypton ja sen ATOM-kolikon tulevaisuus näyttää valoisalta.

Lohkoketjujen käytettävyys ja suvereniteetti

Lohkoketjun käytettävyys ja suvereniteetti ovat muita heikkoja kohtia, joihin Cosmos pyrkii. Ethereum Virtual Machinen kaltaiset alustat toimivat hiekkalaatikkoratkaisuina, jotka vaativat kehittäjiä optimoimaan sovelluksensa useimpiin mahdollisiin käyttötapauksiin sen sijaan, että he keskittyisivät yhteen ongelmaan.

Mikä on lohkoketju cosmos kryptovaluutta?
Mikä on Cosmos-protokolla?

Cosmos-alustan SDK tarjoaa kehittäjäystävällisen ja mukautettavan ratkaisun lohkoketjujen rakentamiseen mahdollisimman pienin kompromissein. Vaikka sovelluksia rakennetaankin, niiden suvereniteettia on joskus rajoitettava sen perusteella, että ne jakavat yhteisen taustalla olevan kehyksen.

Cosmosin tarjoama IBC-protokolla on suunniteltu siten, että lohkoketjut, joissa on erilaisia sovelluksia ja validointisarjoja, voivat silti suorittaa omaisuuserien ja tietojen siirtoja keskenään, mukaan lukien omaisuuserien siirrot yksityisten ja julkisten lohkoketjujen välillä.

Lohkon sisäinen viestintäprotokolla (IBC)

Cosmos kryptovaluuttaa IBC -protokolla luotiin ratkaisemaan yksi lohkoketjuteknologian tämän päivän polttavimmista ongelmista: verkkojen välisen viestinnän ja tiedonvaihdon puute.

Mikä on kryptovaluutan nimi?
Onko atom kryptovaluutta hyvä sijoitus?

Yhteentoimivuus ja kyky kommunikoida sekä ulkoisten että sisäisten lohkoketjuprotokollien kanssa ovat olennaisen tärkeitä lohkoketjuteknologian laajalle levinneelle todelliselle soveltamiselle ja teknologiselle käyttöönotolle. Ajatellaanpa puhelinverkkoa, joka voi olla vuorovaikutuksessa vain lähietäisyydellä olevien henkilöiden kanssa.

Ajattelet varmaan jo, miksi meillä olisi transaktiolohkoketju eikä ketjun ulkopuolista ratkaisua? Se ei toimisi. Cosmos IBC on TCP/IP:n kaltainen viestintäprotokolla, jonka tarkoituksena on välittää tietoa ja dataa useiden lohkoketjujen välillä.

Cosmos SDK:lla on seuraavat ominaisuudet:

Millaisella lohkoketjulla Cosmos toimii?
Onko atom cosmos krypto tulevaisuutta?

Cosmos kryptovaluuttaa SDK:n avulla kehittäjät voivat rakentaa yhteentoimivia julkisia lohkoketjuja ja Proof of Authority (PoA) -lohkoketjusovelluksia. Yksinkertaisuutta priorisoiden SDK tarjoaa infrastruktuurin erityyppisille varoille skaalautuvalla alustalla. Cosmos SDK on modulaarinen arkkitehtuuri lohkoketjujen luomiseen, joka toimii ilman virtuaalikoneita.

Virtuaalikoneen (VM) lohkoketju, kuten Ethereum, luotiin integroimaan sovelluskehitys olemassa olevan lohkoketjun päälle älykkäiden sopimusten kokoelmana. Älykkäät sopimukset voivat olla hyödyllisiä rajoitettuihin tarkoituksiin, kuten kertasovelluksiin. Ne ovat kuitenkin usein tehottomia, kun niitä käytetään kehittyneiden hajautettujen alustojen rakentamiseen.

Atom cosmos krypto
Atom cosmos krypto

Älykkäiden sopimusten monipuolisuus, riippumattomuus ja tekniset ominaisuudet ovat rajalliset. Cosmoksen sovelluskohtaiset lohkoketjut on tarkoitettu toimimaan tiettyjen sovellusten kanssa, ja ne antavat insinööreille vapauden tehdä rakenteellisia suunnittelumuutoksia, joita tarvitaan optimaalisen sovellussuorituskyvyn saavuttamiseksi.

Cosmos SDK:n avulla kehittäjät voivat käyttää sekä valmiita että räätälöityjä komponentteja, minkä ansiosta he voivat käynnistää julkisen ydinverkkonsa (lohkoketjuprotokollat, jotka ovat saaneet testauksen valmiiksi ja ovat valmiita julkiseen käyttöön) ennen kuin ne julkaistaan.

Mihin kryptovaluuttaan minun pitäisi sijoittaa vuonna 2021?
Onko Cosmos (ATOM) hyvä sijoitus?

IBC mahdollistaa Cosmos SDK:lla luotujen lohkoketjujen yhdistämisen ja likviditeetin lisäämisen liittymällä Cosmos Networkiin. SDK:ta on myös käytetty sekä lohkoketjuteknologian että kryptovaluuttojen suurten projektien, kuten Binance DEX:n, Kavan, Terran ja IRISNetin, kehittämiseen.

Yhteentoimivien lohkoketjujen maailma

BFT-konsensusmekanismi, IBC-protokolla ja Cosmos SDK on suunniteltu siten, että ohjelmistokehittäjien on helppo luoda lohkoketjuprotokollia Cosmos-verkon sisällä. Useat merkittävät lohkoketjuyritykset ovat jo hyödyntäneet Cosmos-verkon joustavaa ja yhteentoimivaa rakennetta.

atom kryptovaluutta kolikko cosmos krypto hintaennuste
Onko Cosmos hyvä sijoitus

Cosmos Hub on lohkoketjupohjainen ekosysteemi, joka tarjoaa koneoppimisominaisuuksia, reaaliaikaisia kaupankäyntisignaaleja ja erilaisia rahoitusvälineitä. Se on maailman ensimmäinen alusta yhteisön älykkyydelle ja päätöksenteolle, joka perustuu vain ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Jäsenet eivät ole huolissaan, sillä Cosmos Hub on itsessään erittäin tehokas hajautettu lohkoketjuverkko, jolla on rakenne ja hallintasäännöt.

Mikä on Cosmos?

Mikä on ATOM-kolikon tulevaisuus?
Onko Cosmos hyvä sijoitus?

Cosmos käyttää avoimen lähdekoodin työkaluja kaikkien kerrosten yhdistämiseen ja antaa kehittäjille mahdollisuuden rakentaa lohkoketjusovelluksia.

Tendermintin BFT-moottori, joka on osa verkkoa, jonka avulla kehittäjät voivat rakentaa lohkoketjuja ilman, että heidän tarvitsee kirjoittaa niitä alusta alkaen, on tämän monikerroksisen arkkitehtuurin tärkein osa.

Tendermintin BFT-algoritmi, jota Cosmos-ohjelmistotietokoneiden verkko käyttää transaktioiden tarkistamiseen ja lohkojen merkitsemiseen lohkoketjuun, on esimerkki Bysantin vikasietoisesta protokollasta. Se kommunikoi sovellusten kanssa Application Blockchain Interface -rajapinnan kautta.

Kuka on Cosmos-kryptovaluutan takana?
Kuka omistaa Cosmos-verkon?

Byzantine failover Tendermint (BFT) on eräänlainen lohkoketjujen konsensusmekanismi.

Tendermint Core on PoS-valvontamekanismi, joka pitää Cosmos Hubia käyttävien tietokoneiden hajautetun verkon hallinnassa.

Lohkoketjun käyttämiseksi ja muutoksista äänestämiseksi validoijien (“validointisolmut”) on ensin suojattava ATOM. Solmun on oltava 100 parhaan ATOM-isännän joukossa, jotta siitä voi tulla validoija. Äänten määrä on suoraan verrannollinen toimitettujen tokenien määrään.

Käyttäjät voivat myös delegoida merkkinsä muille validoijille, jotka saavat osan lohkon palkkiosta äänestäessään.

Kuka sijoittaa Cosmos atom kryptovaluutta?
Onko Cosmos rakennettu Ethereumille?

Validointioperaattoreiden edun mukaista on toimia oikeudenmukaisesti, koska käyttäjät voivat nopeasti vaihtaa äänestysvalintojensa perusteella delegoitua atomikryptoa validoijille.

Olen myös lisännyt hieman yksityiskohtia kortteihin kosmoksen keskuksessa ja vyöhykkeillä.

Cosmos Hub on ensimmäinen lohkoketju, joka otetaan käyttöön Cosmos-verkossa. Se kehitettiin toimimaan välittäjänä kaikille Cosmos-verkkoon perustetuille ainutlaatuisille lohkoketjuille, joita kutsutaan “vyöhykkeiksi”.

Cosmoksen jokainen alue voi suorittaa perustehtäviä yksinään. Näitä tehtäviä ovat tilien ja transaktioiden todentaminen, uusien kryptovaluuttojen luominen ja liikkeeseen laskeminen sekä itse lohkoketjun muokkaaminen.

Onko cosmos cryptolla tulevaisuutta?
Mikä on kosmoksen alue?

Cosmos Hub valvoo verkon kaikkien vyöhykkeiden tilaa ja vastaa niiden välisen koordinoinnin helpottamisesta.

Interblock on viestintäprotokolla, joka on suunniteltu helpottamaan eri verkkojen välistä viestintää.

Vyöhykkeet liittyvät Cosmos Hubiin lohkoketjujen välisen viestintäprotokollan (Interblockchain Communication Protocol, IBC) kautta, joka mahdollistaa tietojen vapaan ja turvallisen liikkumisen niiden välillä.

Kun vyöhyke on yhdistetty Cosmos Hubiin, se voi kommunikoida minkä tahansa muun hubiin yhdistetyn vyöhykkeen kanssa, jolloin lohkoketjut, joissa on erilaisia sovelluksia, validoijia ja konsensusalgoritmeja, voivat vaihtaa tietoja.

Mitä Cosmos Network tekee?
Minkälainen krypto on rakennettu Cosmoksen varaan?

Cosmos-kryptovaluutan SDK.

Cosmos-tiimi on kehittänyt Cosmos Software Development Kitin (SDK), jonka avulla kehittäjät voivat käyttää Tendermintin konsensusalgoritmia lohkoketjujen luomiseen.

SDK poistaa arvailut tarjoamalla yleisimmät lohkoketjutoiminnot (esim. pinoaminen, valvonta, tokenit). Kehittäjät voivat laajentaa liitännäisohjelmia lisätäkseen haluamiaan uusia toimintoja.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille