Mikä on Total Blocked Value (TVL)?

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

⚡️ Mitä tarkoittaa kryptovaluutan estetty kokonaisarvo?

Estetty kokonaisarvo eli TVL (total blocked value) on kaikkien niiden kryptovarojen summa, jotka maksetaan korkojen ja osinkojen kaltaisissa muodoissa. Verkot ovat menettäneet noin 16 prosenttia joulukuun 2021 alussa saavutetusta huipputasosta, mutta markkinaosapuolet katsovat, että DeFi-sektori on vielä lapsenkengissä ja sillä on tilaa kehittyä.

⚡️ Mikä on lukittu Ethereumin arvoon?

Lohkoketjupuolella Ethereum hallitsee edelleen TVL:ää kokonaisarvon osalta 54,31 prosentilla eli 125,7 miljardilla dollarilla, joka on lukittu.

⚡️ Mitkä ovat kolme suosituinta DeFi-kolikkoa?

Vuonna 2023 DeFi Coin on paras kolikko ostettavaksi. – Erinomainen DeFi-valuutta, jolla on suuri passiivinen tuottopotentiaali. – Suurin hajautettu pörssi. Uniswap on hienoin hajautettu pörssi, jossa on merkittävin Defi-valuutta.

⚡️ Onko XRP DeFi?

Kuten torstaina (14. huhtikuuta) valuutanvaihtoverkko Ripple ilmoitti, yritys, joka siirtää varoja verkkojen välillä, on sisällyttänyt tuen XRP Ledgerille (XRPL), hajautetulle julkiselle lohkoketjulle, joka on omistettu rahansiirtoihin.

Mitä tvl tarkoittaa krypto

Mitä tarkoitetaan ilmaisulla “lukittu arvo”?

Vuonna 2020 rahoitusmarkkina-asiantuntijat alkoivat vihdoin pitkän keskustelun jälkeen laatia terminologiaa uudenlaisesta sijoituksesta ja tavoista mitata sen menestystä.

Lukittu kokonaisarvo (Total locked-in value, TVL) on yksi DeFi-sijoittajien suosimista kryptovaluuttaindikaattoreista, joiden avulla voidaan arvioida kaikkiin DeFi-protokolliin tai yhteen DeFi-projektiin talletettujen varojen kokonaisarvoa – dollareina tai muuna valuuttana.

Mitä estetty arvo tarkoittaa?
Mitä lohkoarvo tarkoittaa?

Defi-varoihin kuuluvat tulot ja korot vakiopalveluista, kuten lainaamisesta, vedonlyönnistä ja älykkäiden sopimusten muodossa tarjotuista likviditeettipooleista. TVL panostuksessa on erinomainen merkki sijoittajille, jotka haluavat tukea DeFi-alustoja, joilla on suurimmat palkkiot. Se on DeFi:n vedonlyöntiprotokolliin kirjattu kokonaisarvo, joka muodostuu panostuksissa asetetuista varoista.

TVL:n kokonaismarkkina-arvo ylitti 2 miljardia dollaria vuonna 2023, kun se kahtena edellisenä vuonna oli 400 miljoonaa dollaria. TVL on noussut keskeiseksi mittariksi sijoittajille, jotka haluavat arvioida koko ekosysteemin tai yksittäisen protokollan terveyttä.

Vaikka termi “TVL” määritellään yksinkertaisesti älykkäässä sopimuksessa olevan kryptovaluutan kokonaisarvoksi, tietyt muuttujat voivat vaikuttaa DeFi-projektien arvostuksiin.

Mikä on hyvä TVL-suhde?
Mikä on TVL kryptovaluutassa?

Talletukset, nostot ja pöytäkirjan hallussa oleva määrä eivät ole ainoat tekijät, jotka tukevat TVL:n arvoa. TVL:ään vaikuttavat myös muutokset fiat-valuutan tai natiivien tokenien arvossa. Protokollan TVL voi olla ilmaistu projektin omassa kryptovaluutassa, mikä tarkoittaa, että sen arvo vaikuttaa siihen. Jos projektin kryptovaluutan arvo laskee, myös protokollan TVL laskee.

Miksi TVL on tärkeä hajautetun rahoituksen kannalta?

Toimiakseen DeFi-alustat tarvitsevat pääomaa, joka talletetaan vakuudeksi luottoa tai likviditeettiä varten kaupankäyntipooleihin. TVL on merkittävä, koska se osoittaa rahan vaikutuksen voittoihin ja DeFi-sovellusten hyödyllisyyden kauppiaille ja sijoittajille.

TVL:n kasvua seuraa usein likviditeetin, suosion ja käytön lisääntyminen DeFi-alustalla. Nämä tekijät vaikuttavat yhdessä hankkeen menestyksen varmistamiseen. Kun TVL nousee, DeFi-protokolliin sitoutuu enemmän rahaa; kun taas TVL laskee, rahaa on vähemmän saatavilla – ja tuotto on pienempi.

Mikä on estetty kokonaisarvo
Miksi TVL:llä on merkitystä DeFi:ssä

Data-analyysialustat, kuten DeFi Pulse ja DefiLlama, voivat tarjota yksityiskohtaista tietoa älykkäillä sopimuksillaan varmistettujen kryptovarojen määrästä. Näiden tietojen avulla voidaan sitten arvioida eri DeFi-protokollien markkinaosuutta.

DeFi Pulse -verkoston jäsenten on syytä olla tietoisia siitä, että alusta yksinkertaisesti seuraa Ethereumin lohkoketjussa olevia protokollaälykkäitä sopimuksia ottamalla Ether-merkkien ( ETH ) ja ERC-20-merkkien kokonaismäärän. DefiLlama puolestaan mittaa TVL:ää laskemalla kunkin ketjun kokonaissaldon yhdessä kaikkien muiden DeFi-ketjujen kanssa tai kunkin alustan TVL-suhteen.

Mikä on estetty kokonaisarvo?
Mikä on TVL (total blocked value)?

Mikä on kryptovaluuttaTVL:n kaava?

Koska uusia lohkoketjupohjaisia tekniikoita luodaan koko ajan, tarkan TVL:n määrittäminen kokonaismarkkinoille ja sen määrittäminen, onko tietty DeFi-alusta turvallinen valinta loppukäyttäjille, voi olla vaikeaa.

Osallistujilla on mahdollisuus valita pöytäkirjat, jotka on jo perustettu ja joiden TVL on 1 miljardi dollaria. TVL on tärkeä, koska se kertoo, kuinka luotettava ja terve alusta on ja kuinka suuri sen kysyntä on. Vahva kehitystiimi ja hyödyllinen sovellus ovat myös houkuttelevia tekijöitä sijoittajien ja rahoittajien kannalta, mikä johtaa hankkeen TVL:n yleiseen kasvuun.

Mikä on estetty kokonaisarvo hajautetussa rahoituksessa?
Estetty kokonaisarvo (TVL) DeFi-protokollien osalta

Kannattaa kuitenkin olla varovainen sellaisten DeFi-protokollien suhteen, joiden TVL (Total Value Locked) on niinkin alhainen kuin 1. Toisaalta kannattaa ottaa huomioon matalan TVL:n DeFi-järjestelmien korkeat tuotot; nämä voivat olla uusien alustojen käyttämiä markkinointikeinoja, joilla ne yrittävät saada markkinaosuutta. Ne voivat olla myös huijauksia, koska vain harvat tai ei lainkaan osallistujat ovat vielä uskoneet varojaan niille.

Alustan riskin arvioimiseksi ei pitäisi tarkastella pelkästään TVL:ää vaan verrata sitä myös muihin tärkeisiin mittareihin, kuten päivittäisten aktiivisten käyttäjien (DAU) tai päivittäisten transaktioiden määrään (TXD). Myös TVL:n ja markkina-arvon suhde on merkittävä. Jos TVL on lähellä

Miksi estetty kokonaisarvo on tärkeä?
Mikä on estetty kokonaisarvo?

Hankkeen TVL:n laskemiseksi etsi ensin markkina-arvo kertomalla DeFi-hankkeen tarjonta senhetkisellä hinnalla. Jaa sitten tämä luku maksimitarjonnalla, jolloin saat TVL:n.

TVL-suhde lasketaan jakamalla estetyn omaisuuserän kokonaismarkkinakapitalisointi estetyn omaisuuserän kokonaisarvolla. TVL-suhde saadaan jakamalla estetyn omaisuuserän kokonaismarkkinakapitalisointi sen kokonaisarvolla. TVL-suhde voi auttaa määrittämään, onko omaisuuserä DeFi aliarvostettu vai ei.

Millä kryptovaluutalla on korkein TVL?

Kaikkien DeFi-protokollien TVL:n kokonaismäärä kasvoi dramaattisesti ja nopeasti koko vuoden 2020 ajan, mikä johtui DeFi:n huomattavasta laajentumisesta kyseisenä vuonna.

Mitä estetty arvo tarkoittaa kryptografiassa?
Kuinka paljon Ethereumin estetty arvo on?

DefiLlaman mukaan kaikkien DeFi-alustojen arvo oli 630 miljoonaa dollaria vuoden 2020 alussa. Vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen mennessä tuo luku oli kuitenkin noussut jo yli 172 miljardiin dollariin.

Securities and Exchange Commissionin kryptovaluuttoja valvova osasto on tullut mukaan kryptomarkkinoille. Vaikka muutoksia on tapahtunut useita, Bitcoin on edelleen huipulla kuten aina jonkin aikaa kestäneiden nousujen ja laskujen jälkeen. Viimeisimmän kurssilaskun aikana digitaalinen valuutta putosi muutamaksi tunniksi alle 3 000 dollarin, ennen kuin se toipui yli 4 000 dollariin helmikuun 2018 puoliväliin mennessä.

Ethereum, markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta, on myös kokenut paljon muutoksia vuoden 2020 alusta lähtien. ETH:n hinta on noussut tammikuun 127 dollarista noin 500 dollariin toukokuussa. Tämä on noin 300 prosentin nousu.

Mikä on estetty lompakko kryptovaluutassa?
Mitä arvo tarkoittaa kryptovaluutassa?

DeFi TVL:n suurin verkosto.

Ethereum oli suosituin DeFi TVL -verkko vuonna 2023, ja sen osuus maailmanlaajuisista DeFi-markkinoista oli noin puolet.

Jos ihmettelet, Ethereum DeFi -verkko koostuu noin 500 protokollasta. Sen TVL on huikeat 73 miljardia dollaria, mikä vastaa 64 prosenttia markkinaosuudesta. Sitä verrataan BNB Smart Chainin aliravittuun 8,74 miljardiin dollariin ja surkeaan 7,7 prosentin markkinaosuuteen, Avalanchen vaivalloiseen 5,21 miljardiin dollariin ja pikkuruiseen 4,5 prosentin markkinaosuuteen, Solanan pikkuriikkiseen

0,614 miljardia dollaria ja mee 0,53 prosentin markkinaosuudella, TRONin itsier-bitsiestin

Estetty kokonaisarvo MakerDAO:ssa
$05760 miljoonaa yskii vaivaiset 050 prosenttia markkinarahaa.

TVL:n animaatio on helppo ymmärtää ja hahmottaa. Se näyttää koko DeFi-markkinat TVL:n muodossa, ilmaistuna Yhdysvaltain dollareina, nykyisellä prosenttiliikkeellä ja hallitsevammalla kryptovaluutalla.

Mikä on TVL-mitta?
Miksi kryptovaluutta TVL on tärkeä?

Havainto siitä, että Ethereumilla on kaikista ketjuista eniten estettyjä kokonaisarvoja, viittaa siihen, että se on todennäköisesti DeFi-kryptovaluutan käytetyin verkko. TVL eli lukittu kokonaisarvo on ratkaiseva mittari markkinoiden kasvun ja terveyden arvioinnissa. On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka TVL:n hyppäys viittaa usein positiivisiin olosuhteisiin markkinoilla, sille ei pidä antaa liikaa arvoa ainoana painopisteenä.

Lukittujen omaisuuserien arvo voi olla epävakaa, etenkin kun kyseessä on Ethereumin (ETH) hinta. ETH:n hintaan on vaikuttanut lisääntynyt volatiliteetti sekä positiivisesti että negatiivisesti. Alkaen ETH:n hinnasta, jossa suurin osa alustan varoista sijaitsee, volatiliteetti on yksi tärkeimmistä vaihtoehdoista, joka voi vaikuttaa merkittävästi TVL:ään.

Mitkä ovat mahdollisia esimerkkejä hajautetusta rahoituksesta?
Miten hajautettu rahoitus muuttaa talouden tulevaisuutta?

Helmikuun 12. päivänä 2018 Ethereumin lohkoketjun (ETH) älykkäisiin sopimuksiin lukittu kokonaisarvo saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä, 13,92 miljardia dollaria, mikä on uusi virstanpylväs maailman toiseksi suurimmalle kryptovaluutalle markkina-arvoltaan. Tämä korostaa Ethereumiin perustuvan hajautetun rahoituksen (DeFi) jatkuvaa kasvua.

Koska DeFi-palvelut ovat hajautettuja ja epäluotettavia, rahaa voi siirtyä nopeasti tililtä toiselle, mikä johtaa virheellisiin likviditeettilaskelmiin. TVL, kuten mikä tahansa muukin indikaattori, on vain osoitus markkinaolosuhteista, eikä sitä tulisi käyttää sijoituspäätösten perustana sen rajoitusten ja likiarvojen vuoksi.

Mitä total blocked value tarkoittaa höyrystämisessä?
Mitä ymmärrätte rahoituksen hajauttamisella?

Millä tavoin yksittäiset kryptovaluuttahankkeet voivat tukea TVL:ää (total value locked-in)?

TVL:n ja Bitcoinin väliset vaihdot tehdään lohkoina Bitcoin-verkossa. Tämä voidaan tehdä milloin tahansa, mikä tuo lisää likviditeettiä ekosysteemiin. Ylimääräisten likviditeettipoolien lisääminen, jotta käyttäjiä kannustetaan tallettamaan ja lohkomaan lisää kolikoita alustalle, on yleinen käytäntö kryptovaluuttahankkeissa, jotka haluavat lisätä TVL:ää. Sopivien lainakorkojen asettaminen kannustamaan viljelijöitä ottamaan lainaa ja ostamaan lisää omaisuutta on toinen tapa lisätä TVL:ää.

Arvioi

Panostaminen on prosessi, jossa kryptovaluutta lukitaan lompakkoon transaktioiden ja lohkoketjun turvallisuuden tukemiseksi ja jossa siitä palkitaan. Panostuksen ansiosta protokollaan lukittunut kokonaisarvo lasketaan sitoutumisjakson pituuden aikana. Holvien avulla käyttäjät voivat säilyttää kryptovaluuttaa lompakoiden tapaan, mutta ne lisäävät ylimääräisiä vaiheita ennen kuin ne mahdollistavat välittömän nostamisen. Luotettavien henkilöiden on oltava verkossa vahvistamassa tapahtumaa, ja prosessi kestää yleensä useita päiviä.

Mitä tarkoittaa tvl
Onko TVL sama kuin markkina-arvo?

Holvit

Kun holvi on perustettu, se soveltaa turvallisia nostomenettelyjä, ja protokollalla valvotaan luvattomia nostoja holvista päivän aikana. Likviditeettipoolit ovat kryptovaluuttoja, joita säilytetään älykkäissä sopimuksissa likviditeetin tarjoamiseksi hajautetuille pörsseille.

Karanteenin asettaminen karanteeniin on olennainen varotoimi, jolla varmistetaan, että sinulla on mahdollisimman suuri likviditeettipotentiaali. Likviditeettipoolit ovat toinen tapa lisätä likviditeettiä älykkään suojauksen avulla.

Mikä on markkina-arvo TVL?
Mitä tvl tarkoittaa kryptossa

Poolit tarjoavat nopeamman tavan käydä kauppaa, koska ostajien ja myyjien ei tarvitse vastata toisiinsa. Sen sijaan, että odottaisit ihmisiä, jotka haluavat ostaa tai myydä omaisuuttasi, voit käyttää jo olemassa olevaa likviditeettipoolia. Maksuvalmiuttaan tarjoavat ihmiset saavat siitä rahaa ja auttavat kasvattamaan TVL:ää.

Kun TVL on mukana Uniswapin kaltaisissa hankkeissa, joissa sillä on varoja hankkeen likviditeettipooleissa, arvo voi nousta dramaattisesti hintojen noustessa ja antaa vääriä odotuksia varojen tulosta ja likviditeetin saatavuudesta.

mikä on total blocked value tarkoittaa kryptossa
Mikä on hyvä TVL-suhde?

Mitkä tekijät vaikuttavat TVL:n hintaan?

TVL nousee, kun digitaalisen hyödykkeen hinta nousee, mikä osoittaa verkon kasvavaa suosiota. Ethereum on yksi TVL:n tärkeimmistä vetureista, koska useimmat älykkäät sopimukset ja DeFi-sovellukset on rakennettu sen varaan. TVL:n haittapuolena on se, että se pyrkii yliarvostamaan omaisuuseriä nousumarkkinoilla ja että se tekee saman, kun on laskupaineita.

Kuinka merkittävä TVL:n ja markkina-arvon suhde on?

Tätä suhdelukua käytetään vertaamaan hankkeeseen sidottua kokonaisarvoa sen markkina-arvoon. Jos TVL:n ja markkinakapasiteetin suhde on korkea, se osoittaa, että escrow saattaa pitää hallussaan suurinta osaa hankkeen markkinakapasiteetista, mikä voi johtaa hinnan manipulointiin. Alhainen TVL/marketcap-suhde voi tarkoittaa, että hanketta ei käytä kovin moni.

Mikä on lukittu kokonaisarvo?
mikä on total blocked value Uniswap?

Miten kryptoprojektit seuraavat TVL:ää?

Hankkeen TVL:ää voidaan seurata eri tavoin. Yleisin tapa on käyttää lohko-etsintäohjelmia, kuten DeFi Pulse ja Code Data. Nämä alustat tarjoavat reaaliaikaista tietoa projektiin lukitusta kokonaisarvosta. Muita tapoja seurata TVL:ää ovat kryptopörssit, joilla on yleensä API, joka tarjoaa tietoja TVL:stä.

TVL on hyvä mittari projektin edistymisen seuraamiseen, mutta sen ei pitäisi olla ainoa käytetty mittari. On tärkeää tarkastella myös muita indikaattoreita, kuten aktiivisia käyttäjiä, tapahtumien määrää ja kehittäjien toimintaa, jotta saadaan kokonaiskuva projektin tilasta.

Miten kryptovaluuttahankkeet voivat kasvattaa lukittua kokonaisarvoaan?
Miksi hajautettu rahoitus on tärkeää?

Mikä on katsojamäärältään suurin televisioasema?

Syyskuussa 2020 Ethereum-verkossa oli suurin TVL, sillä yli 13 miljardia dollaria oli lukittu DeFi-protokolliin. Muita suuria TVL-verkkoja ovat TRON, EOS ja Polkadot.

Miten TVL voi vaikuttaa hintaan?

TVL-krypto voi sekä lisätä digitaalisen hyödykkeen kysyntää että yliarvostaa hyödykkeitä nousumarkkinoilla. Kun useammat ihmiset käyttävät projektia, kyseisen projektin natiivin tokenin kysyntä kasvaa; tämä johtaa kokonaishinnan nousuun. TVL voi kuitenkin myös paisuttaa hintoja noususuhdanteiden aikana niin paljon, että ne manipuloituvat

Mitä estetty arvo tarkoittaa?
mikä on total blocked value kryptovaluutassa?

Miten kryptovaluuttahankkeet voivat kasvattaa lukittua kokonaisarvoaan?

Kryptohankkeet voivat lisätä TVL:ää monin eri tavoin:

  • tarjoamalla likviditeettiä likviditeettipoolille
  • eristämällä omaisuuserät holveihin
  • nostamalla projektin natiivin tokenin hintaa.
  • yliarvostamalla omaisuuserät nousumarkkinoilla.

Likviditeetin tarjoaminen likviditeettipooleille on hyvä tapa lisätä TVL:ää. Likviditeetin tarjoajat saavat likviditeetin tarjoamisesta palkkion, joka lisää hankkeen TVL:ää. Lisäksi omaisuuserien eristäminen holveihin suojaa niitä hintavaihteluilta ja lisää hankkeen TVL:ää. Lisäksi projektin oman tokenin hinnan nostaminen houkuttelee uusia käyttäjiä ja lisää TVL:ää.

mikä on total blocked value
Mitä estetty arvo tarkoittaa?

Yhteenvetona voidaan todeta, että TVL on hyvä tapa mitata projektin edistymistä, mutta sen ei missään nimessä pitäisi olla kaiken kattava mittari. On aivan yhtä tärkeää ottaa huomioon muut tietosarjat, kuten aktiiviset käyttäjät, tapahtumien määrä ja kehittäjien aktiivisuus, jotta saadaan tarkka käsitys siitä, kuinka terveessä kunnossa projekti todella on. Kun hinnat nousevat (eli härkämarkkinoiden aikana), TVL voi paisuttaa omaisuuserien arvoja yli niiden reilun markkinahinnan.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille