Rahoitusasteet: Mitä ne määräävät ja miten niitä voidaan mukauttaa suuremman voiton saavuttamiseksi?

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

⚡️ Mikä on tuleva rahoitusaste?

Kryptorahoituskurssit ovat maksuja, jotka suoritetaan yksityishenkilöiden välillä ikuisilla futuurimarkkinoilla säännöllisesti. Koska avoimet futuurit eivät koskaan vanhene, spot-hinta ja avoimen sopimuksen hinta voivat poiketa toisistaan. sijoitusrahastokorot korko auttavat näiden hintojen synkronoinnissa. Pitkät sijoittajat maksavat lyhyille sijoittajille rahoitussumman, jos rahoituskorko on positiivinen.

⚡️ Mikä on avoin rahoituskorko?

Avoimen futuurisopimuksen hinta on lähellä indeksin arvoa, koska rahoituskorot sulkevat niiden välisen kuilun. Se lähestyy spot-hintoja ja kattaa osan ikuisuuden aiheuttamasta tappiosta. Kaikki kryptovaluuttajohdannaispörssit käyttävät ikuisiin sopimuksiin rahastointikorkoja, joiden tavallinen yksikkö on prosenttiosuus.

⚡️ Mitä FTX-rahoitus on?

Välittäjän näkökulmasta rahoitus on käteistä rahaa, joka on sijoitettu kaupan avaamiseksi ja sulkemiseksi. Perpetuaalisten futuurien pitkien ja lyhyiden positioiden väliset maksut suoritetaan tunnin välein FTX-rahoitustapahtumina. Jos sinulla on pitkä positio ja TFX Funding oli positiivinen, sinun on maksettava tämä osuus positiosi koosta.

⚡️ Onko rahoituskorko korko?

Korko ja preemioindeksi ovat rahoituskoron kaksi osatekijää.

⚡️ Onko spot-kaupankäynti halal?

Toisaalta spot-kaupankäyntiin liittyy se, että asiakas ostaa ja laittaa bitcoininsa lompakkoonsa. Heillä on mahdollisuus vaihtaa, ostaa ja myydä kolikoita tämän päivän markkina-arvoon. Tiettyjen teologien mukaan tämä on ainoa kryptokauppatapa, joka on sallittua.

Rahoitusasteet krypto

Rahoituskorko on pitkäaikaisilta veloitettava tai lyhytaikaisilta maksettava maksu kahdeksan tunnin jaksoa kohti. Se sovitaan ostajan ja myyjän välillä, jotta sopimuksen hinta ei poikkea liikaa indeksihinnasta, joka seuraa kohde-etuuden spot-hintoja. Useimpien kryptovaluuttajohdannaispörssien avoimissa sopimuksissa käytetään prosenttiperusteisia rahoituskorkoja, koska se kannustaa tasapainoiseen ostoon ja myyntiin Paine.

Toimijat pitävät korkeita rahoituskorkoja usein negatiivisena merkkinä, mutta tämä korrelaatio ei välttämättä pidä paikkaansa. Todellisuudessa markkinoiden kasvun aikana (härkämarkkinoilla) korkeammat rahoituskorot esiintyvät yleensä hintojen nousun ohella.

Bybitin rahoitusasteeseen vaikuttaa markkinoiden aktiivisuus, ja se voi antaa tietoa kauppiaan käyttäytymisestä. Se on myös yksi tärkeimmistä hinnoittelutekijöistä, jotka aiheuttavat eroja eri malleja käyttävien kryptovaluuttapörssien välillä.

Mikä on Rahoitusasteet krypto
Kuinka monta kryptovaluuttaa

Mitkä tekijät vaikuttavat rahoitusasteeseen?

Korko ja preemio ovat molemmat rahoituskoron osatekijöitä.

Binance Futuresin korko on kiinteä 0,03 % päivässä (0,01 % per rahoitusväli), lukuun ottamatta sopimuksia, kuten BNBUSDT ja BNBBUSD, joiden liukuva korko on 0 %. Samaan aikaan preemio vaihtelee ikuisen sopimuksen ja markkinahinnan välisen hintaeron mukaan.

rahoitusasteet kryptovaluutta
Mikä on ikuinen Rahoitusasteet krypto?

Kun markkinat ovat erittäin epävakaat, ikuisen sopimuksen hinta ja markkinahinta voivat poiketa toisistaan. Tällöin preemio nousee tai laskee vastaavasti.

Korkea palkkio tarkoittaa valtavaa marginaalia. Pieni preemio merkitsee kapeaa eroa kahden hinnan välillä.

Kun rahoituskorko on positiivinen, ikuisen sopimuksen hinta on suurempi kuin markkinahinta, joten pitkien positioiden myyjien on maksettava lyhyistä positioista. Negatiivinen rahoituskorko osoittaa, että avoimen sopimuksen hinta on alhaisempi kuin markkina-arvo, mikä tarkoittaa, että lyhyet positiot maksavat pitkille.

Markkinoiden mielialalla on tärkeä rooli

Sijoitusrahastojen korko
Aloittelijan opas rahoituskorkoihin

Historiallisesti kryptovaluuttojen rahoituskurssit ovat olleet erottamattomasti sidoksissa kohde-etuuden yleiseen kehitykseen. Suhde ei ole syy-seuraussuhde, vaan pikemminkin korrelaatio. Rahoituskorkojen ja BTC:n spot-hintojen välinen korrelaatio oli 30 päivän aikana seuraava:

Kuten kaaviosta 1 käy ilmi, rahoituskorot ovat nousseet merkittävästi vuoden alusta lähtien BTC:n hintojen noustessa. Kauppiaat ovat hyödyntäneet korkeampaa rahoituskorkoa avaamalla pitkiä avoimia sopimuksia, mikä on pitänyt hinnat synkronissa spot-pörssien kanssa.

Sijoitusrahaston osakekurssi
BTC:n rahoituskorot

Kryptovaluuttajohdannaisalustojen historiallisten rahoituskurssien vertailu vierekkäin

Avoimet sopimukset ovat nyt saatavilla seitsemällä tärkeimmällä kaupankäyntialustalla. Kauppiaat suosivat alustoja, joilla on alhaisimmat rahoituskorot, sillä alhaisella rahoituskorolla voi olla merkittävä vaikutus voittoihin ja tappioihin. Seuraavassa on lyhyt katsaus bitcoin-futuurien rahoituskursseihin tärkeimmissä pörsseissä

rahoitusasteet kryptovaluutta
Sijoitusrahaston osuuden hinta

Kaiken kaikkiaan parhaat pörssit tarjosivat rahoitusta keskimäärin 0,015 prosenttia. Näihin korkoihin vaikuttavat kohde-etuuden hinnan muutokset.

Skew'n mukaan Binance Futuresin historialliset rahoituskorot ovat keskimääräisiä markkinakorkoja alhaisemmat, mediaani on 0,0094 prosenttia. Esimerkiksi kun muut alustat saattavat veloittaa 10-20 prosenttia enemmän samasta positiosta, elinkeinonharjoittaja maksaa Binance Futuresissa vain 9,4 dollaria 100 000 dollarin positiosta.

MIKÄ ON PELON JA AHNEUDEN INDEKSI?

Miten vipuvaikutusta käytetään

Binance Futuresin avulla voit säätää vipuvaikutusta manuaalisesti kunkin sopimuksen osalta. Voit valita sopimuksen siirtymällä sivun vasempaan yläkulmaan ja viemällä hiiren nykyisen sopimuksen päälle (oletusarvoisesti BTCUSDT).

Jos haluat muuttaa vipuvaikutusta, siirry toimeksiantojen syöttöalueelle ja muuta vipuvaikutuksen nykyistä määrää (oletusarvoisesti 20x). Säädä liukusäädintä tai syötä luku näppäimistöllä vipuvaikutuksen säätämiseksi ja valitse sitten “Vahvista”.

Mikä on negatiivinen rahoitusasteet kryptovaluutta
Mitä on kryptovaluuttarahoitus?

Binance Futures Trading aloittelijoille: Trading: Täydellinen opas aloittelijoille: Täydellinen opas aloittelijoille

Pidä mielessä, että jos sinulla on suuri positio, olet vähemmän voimakas. Päinvastoin: mitä pienempi on asemasi koko, sitä tehokkaampi olet.

On myös syytä huomata, että suuremman vipuvaikutuksen käyttämiseen liittyy suurempi mahdollisuus selvitystilaan asettamiseen. Aloittelevien kauppiaiden tulisi punnita käyttämänsä vipuvaikutuksen määrää huolellisesti.

Sijoitusrahaston osuuden hinta
Mikä on kryptovaluutan avoin korko?

Mitä eroa on markkinahinnan ja edellisen hinnan välillä?

Binance Futuresin viimeistä hintaa ja markkinahintaa käytetään huippujen ja tarpeettomien likvidointien välttämiseksi korkean volatiliteetin aikana.

“Viimeisin hinta” tarkoittaa yksinkertaisesti viimeisintä kauppaa hintojen suhteen. Toisin sanoen, sitä käytetään laskettaessa toteutunutta PnL:ää (voitto ja tappio).

Mikä on hyvä avoin korko?
Onko korkea avoin korko hyvä asia?

Markkinaehtoisen hinnan tarkoituksena on estää markkinoiden manipulointi. Se lasketaan ottamalla useiden spot-pörssien hintakorin ja yhdistämällä se rahoitustietoihin. Markkinahintaa käytetään likvidointihintojen ja realisoitumattoman PnL:n laskemiseen.

Kun määrität toimeksiantotyypin, joka käyttää stop-hintaa laukaisijana, voit valita, käytetäänkö laukaisijana viimeistä hintaa vai markkinahintaa. Voit tehdä tämän muutoksen siirtymällä toimeksiannon syöttöalueen alareunassa olevaan “Trigger” -pudotusvalikkoon ja valitsemalla haluamasi hinnan.

Millaisia tilauksia on saatavilla ja milloin niitä kannattaa käyttää?

Fidelityn rahoitusasteet kryptovaluutta
Vertaileva tutkimus kryptovaluuttatransaktioista ja pankkitransaktioista

Binance Futures antaa kauppiaille mahdollisuuden tehdä erilaisia toimeksiantoja, joista kukin vaatii tietyn toteutusstrategian. Binance Futuresissa voidaan käyttää useita toimeksiantotyyppejä:

  • Limiittitoimeksianto on markkinatoimeksianto, jolla on määritelty rajahinta. Kun annat rajatoimeksiannon, kauppa toteutetaan, jos markkina-arvo saavuttaa (tai ylittää) rajahintasi. Tämän seurauksena voit käyttää rajatoimeksiantoja ostaaksesi alemmalla kurssilla tai myydäksesi korkeammalla kurssilla kuin nykyiset markkinahinnat.
  • Markkinatoimeksianto Markkinatoimeksianto on osto- tai myyntitoimeksianto parhaaseen saatavilla olevaan nykyhintaan. Se toteutetaan rajoitettuja toimeksiantoja vastaan, jotka on aiemmin asetettu tilauskirjaan. Kun annat markkinatilauksen, maksat markkinatarjouksena palkkion.
Miten voin käyttää vipuvaikutusta rahan tekemiseen?
Kumpi on parempi stop- vai limit-toimeksianto?
  • Yksinkertaisin tapa ymmärtää stop-limit-toimeksianto on jakaa se stop-hintaan ja rajahintaan. Stop-hinta on hinta, jolla limit-toimeksianto aktivoituu, kun taas limit-hinta on aktivoidun limit-toimeksiannon ostohinta. Tämän seurauksena heti kun stop-hintasi on täyttynyt, limit-toimeksiantosi asetetaan rajahintaan (tai parempaan).
  • Vaikka stop-hinta ja limit-hinta ovat joskus samat, tämä ei ole vaatimus. Olisi turvallisempaa asettaa stop-hinta (laukaisuhinta) hieman myyntihinnan yläpuolelle myyntitoimeksiantojen osalta tai hieman alle rajahinnan ostotoimeksiantojen osalta. Tämä lisää mahdollisuutta, että rajakäsky toteutetaan, kun stop-hinta saavutetaan.
Mitä ovat Stop Loss ja Stop Limit?
Mikä on 1 prosentin sääntö kaupankäynnissä?
  • Stop market order on erityyppinen stop limit order, joka aktivoituu, kun stop-hinta on saavutettu. Se toimii samalla tavalla kuin stop limit order, kun sitä verrataan stop limit orderiin. Sen sijaan, että kaupankäynti pysäytettäisiin määritettyyn määrään, kuten tavallisessa stop limit -määräyksessä, stop market -määräys muuttuu markkinatoimeksiannoksi, kun stop-määrä on saavutettu (vertaamalla vertailukelpoisten määrien hintoja).
  • Jos stop-limit-toimeksiannot ovat sinulle tuttuja, Take Profit -limit-toimeksiannoissa on järkeä, koska niillä on sama laukaisuhinta ja rajahinta. Tärkein ero näiden kahden välillä on se, että take-profit-rajoitusmääräystä voidaan käyttää vain position sulkemiseen, kun taas stop-limiittiä voidaan käyttää positioiden avaamiseen tai sulkemiseen.
  • Take Profit Limit Order voi olla hyödyllinen väline riskien hallintaan ja voittojen varmistamiseen tietyillä hintatasoilla. Sitä voidaan käyttää myös yhdessä muunlaisten toimeksiantojen, kuten stop-limit-toimeksiantojen, kanssa positioiden hallinnan parantamiseksi.
Mikä on stop loss -raja kryptovaluutassa?
Miten asetat stop-loss-toimeksiannon ostaessasi kryptovaluuttaa?

Osakkeet, joilla on stop-rajoja, eivät ole OCO-toimeksiantoja, koska ne eivät käy kauppaa nykyistä markkinahintaa alemmalla hinnalla. Jos esimerkiksi stop limit -toimeksianto käynnistyy sen jälkeen, kun olet antanut aktiivisen take profit limit -toimeksiannon, take profit limit -toimeksianto pysyy voimassa, kunnes peruutat sen manuaalisesti.

Toimeksiannon syöttöalueen “Stop Limit” -vaihtoehtoon voit sisällyttää Take Profit -rajoitusmääräyksen.

  • Markkinatason Take Profit -toimeksianto toimii samalla tavalla kuin rajatason Take Profit -toimeksianto, sillä se aktivoituu, kun stop-hinta on saavutettu. Kun stop-hinta saavutetaan, markkinatoimeksianto aktivoituu sen sijaan, että se täytettäisiin.

Stop Market -kenttään voit luoda Take Profit -markkinatoimeksiannon.

Rajoittaako stop-loss-toimeksianto sinua?
Voiko kryptovaluutalle asettaa stop-loss-rajoja?

Jälkipysäytystoimeksianto auttaa sinua hallitsemaan mahdollisia voittoja ja minimoimaan mahdolliset tappiot avoimista positioista. Kun pitkän position hinta nousee, myös trailing stop nousee. Jos hinta kuitenkin laskee, trailing stop pysähtyy. Annat myyntitoimeksiannon, kun hinta liikkuu tietyn prosenttiosuuden jompaan kumpaan suuntaan riippuen siitä, onko positio osa pitkää vai lyhyttä vetoa.

Pitkässä positiossa on stop loss, mutta päinvastoin lyhyessä positiossa. Jälkipysäytys lasketaan markkinoiden mukana, mutta se aktivoituu, jos markkinat alkavat nousta. Jos hinta vaihtelee yli tietyn määrän, annetaan ostotoimeksianto.

Jälkipysäytyksen laukaisuhinta on aktivointikustannus. Jos et anna aktivointihintaa, oletusarvo on viimeisin kauppa tai markkina-arvo. Toimeksiannon syöttöalueen alaosassa voit määrittää, mitä hintaa käytetään laukaisuhintana.

Mitä on vipuvaikutus?
Mikä on vipuvaikutus ja marginaali kaupankäynnissä?

Jälkipysäytys “seuraa” hintaa prosenttimäärällä, joka on yhtä suuri kuin takaisinkutsunopeus, jos käytät algoritmia. Tämän seurauksena, jos asetat Callback Rate -prosentiksi 1 %, trailing stop jatkaa hinnan seuraamista 1 %:n etäisyydeltä sen jälkeen, kun kauppa on mennyt eduksesi. Jos hinnat liikkuvat yli 1 % toiseen suuntaan, toimeksiantoa ei toteuteta.

Miten löydän siemenlauseeni?

Kun lähetät trailing stop -toimeksiannon, sinun on annettava aktivointihinta. Tämä on hinta, jolla toimeksiantosi aktivoituu ja alkaa seurata markkinoita. Jos et anna aktivointihintaa, se on oletusarvoisesti viimeisimmän kaupan tai markkina-arvon mukainen.

Voit valita hinnan, jolla toimeksiantosi tulisi käynnistää “Trailing Stop” -kentässä. Jos et anna aktivointihintaa, oletuksena on viimeisin kauppa tai markkina-arvo.

Mitä vipuvaikutus on kaupankäynnissä?
Kuinka käydä kauppaa vivulla

Mark-to-market-käytännössä omaisuuserän arvo määritetään kunkin päivän lopussa siten, että se osoittaa sen tämänhetkisen markkina-arvon. Tämä tehdään, jotta sijoittajilla olisi selkeä käsitys salkkunsa arvosta ja jotta he voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä omaisuuserien ostamisesta, myymisestä tai säilyttämisestä.

7 TEHOKASTA TAPAA TEHDÄ RAHAA KRYPTOVALUUTALLA

Viimeisin hinta on omaisuuserän viimeisin kauppahinta. Se ei välttämättä aina vastaa omaisuuserän nykyistä markkina-arvoa, mutta se on silti hyödyllistä tietoa sijoittajille.

Rahoituskorkojen laskennassa käytetään markkina-arvoja. Rahoituskorko on maksu, jonka pitkä tai lyhyt positio maksaa (tai ansaitsee) jokaiselta neljältä tunnilta, jonka positio pidetään. Rahoituskorkoja on kahdenlaisia: yön yli ja päivänsisäisiä. Yön yli -rahoituskorkoja maksetaan, kun positio pidetään yön yli, kun taas päivänsisäisiä rahoituskorkoja maksetaan, kun positio pidetään tavanomaisena kaupankäyntiaikana. Rahoituskorko lasketaan markkinahintojen perusteella, ja se maksetaan tilisi saldosta (tai tilillesi) kahdeksan tunnin välein.

Mikä on vipuvaikutus?
Sijoitusten jakautuminen vipuvaikutuksella

Rahoituskorko on yleensä positiivinen, kun omaisuuserän hinta nousee, ja negatiivinen, kun hinta laskee.

Pitkän position rahoituskorko lasketaan ottamalla omaisuuserän markkina-arvo ja vähentämällä siitä viimeinen hinta. Lyhyen position rahoituskorko lasketaan ottamalla viimeinen hinta ja vähentämällä siitä omaisuuserän markkina-arvo.

Rahoituskorko on positiivinen, kun omaisuuserän hinta nousee, ja negatiivinen, kun hinta laskee.

Kun säädät vipuvaikutusta, muutat lähinnä riskin määrää, jonka otat. Suurempi vipuvaikutus tarkoittaa, että voit ottaa enemmän riskejä, mikä voi johtaa suurempiin voittoihin. Se tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että voit kokea todennäköisemmin tappioita.

Kryptovaluuttojen hinnoilla on suuri vaikutus avoimiin futuurimarkkinoihin. Jotta sopimusten hinnat pysyisivät indeksin mukaisina, useimmat kryptovaluuttajohdannaispörssit käyttävät rahoituskurssimekanismia. Näihin korkoihin vaikuttaa se, nousevatko tai laskevatko omaisuuserien arvot, ja markkinavoimat ohjaavat niitä.

Mikä on arbitraasi?
Mikä on arbitraasi?

Mitä on arbitraasi? – Matalan riskin voittostrategia, jossa käytetään rahoituskorkoa

Rahoituksesta voi tehdä rahaa myös ilman vedonlyöntiä tiettyyn suuntaan. Tätä kutsutaan rahoitusarbitraasiksi. Rahoituskorko ei ole sama kaikissa pörsseissä; yleensä yhdellä pörssillä on korkeampi korko kuin toisella. Jos siis esimerkiksi lainaat 400 dollaria Binancesta ja lainaat saman verran Bybitistä, korkojen ero menee taskuusi. Et menetä sijoitustasi markkinaliikkeiden vuoksi, koska voitettu positio kattaa tappiollisen position.

Vähäriskinen voittostrategia, jossa käytetään rahoituskurssia
Rahoituskorko on 2, 3 ja 4 kryptovaluutoissa.

Nämä ovat vain muutamia helppoja tapoja, joilla voit alkaa käyttää rahoituskorkoja hyödyksesi. Rahoitusanalyysi voi olla paljon monimutkaisempaa, mutta se ei kuulu tämänpäiväiseen aiheeseen.

Muista, että tämä artikkeli perustuu vain henkilökohtaiseen kokemukseeni kryptokaupankäynnistä, eikä sitä pidä pitää sijoitusneuvona. Tee tutkimuksia, nauti ja toivottavasti tienaat rahaa!

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille