Mitä ovat ikuiset futuurisopimukset?

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

⚡️ Mitä ovat krypto ftx perpetual futuurit?

Kryptojohdannaispörssit tarjoavat usein ikuisia sopimuksia, ja ne toimivat samalla tavalla kuin futuurit ❕sopimukset.

⚡️ Kuinka kauan voit pitää Binance ikuisia futuureja?

Joustava sopimus on eräänlainen futuurisopimus, jolla ei ole päättymispäivää, toisin kuin perinteisillä futuureilla. Näin ollen voit pitää sijoituksen auki niin kauan kuin haluat.

⚡️ Mitä tapahtuu, kun futuurisopimus päättyy?

Kun futuurisopimus päättyy, selvitysyhteisö yhdistää pitkän position haltijan ja lyhyen position omistajan. Kohde-etuus siirretään lyhyestä positiosta pitkään positioon.

⚡️ Ovatko futuurit kannattavia?

Futuurit ovat rahoitusväline, jonka avulla sijoittajat voivat hyötyä öljyn hinnan ennakoiduista vaihteluista. Koska niillä käydään kauppaa kymmenen kertaa suuremmalla riskillä kuin tavallisilla osakkeilla, niitä voi hankkia kuka tahansa sijoittaja, jolla on minimaalinen pääoma ja melko epävakaa kaupankäyntikokemus. Lisäksi futuurien hinnat vaihtelevat yleensä enemmän kuin käteis- tai spot-hinnat.

Ikuiset futuurisopimukset

Ikuiset swaptionit ovat johdannaistyyppi, josta on tullut yhä suositumpi kryptovaluuttakauppiaiden keskuudessa viime vuosina.

Ikuiset futuurisopimukset
Mikä on ikuinen sopimus?

Ikuiset swapit otettiin käyttöön toukokuussa 2016, ja niiden avulla kauppiaat voivat avata hyvin suuria positioita vain pienellä talletuksella. Tämä järjestelmä on houkutteleva monille ihmisille, koska siinä on mahdollisuus saada valtavia voittoja pienistä liikkeistä; siihen liittyy kuitenkin myös merkittävä riski.

Kuinka kauan voit pitää avointa futuurisopimusta?
Mitä eroa on Ikuiset futuurisopimukset?

Mitä ovat kryptojohdannaiset ja miten niitä voidaan käyttää?

Johdannaiset ovat rahoitusinstrumentteja, jotka edustavat kohde-etuuden arvoa.

Avoimet swapit ovat johdannaistyyppi, jonka avulla voit lyödä vetoa hyödykkeen arvosta sopimuksen ollessa vielä voimassa.

Ovatko Ikuiset futuurisopimukset vaarallisia?
Päättyvätkö ftx-perpetual futuurit?

Termiinisopimus on rahoitusväline, jonka avulla sijoittajat voivat lyödä vetoa kryptovaluutan tulevasta hinnasta sitoutumalla ostamaan tai myymään omaisuuserän tiettynä päivänä ja tiettyyn hintaan. Optiot puolestaan antavat ostajalleen mahdollisuuden mutta eivät velvollisuutta ostaa tai myydä kohde-etuus tiettyyn hintaan tiettynä päivänä.

Käyttämällä kryptojohdannaisia kauppiaat voivat tehdä voittoa digitaalisten omaisuuserien hinnanmuutoksista ilman, että heidän tarvitsee huolehtia kryptovaluuttoihin liittyvistä turvallisuusuhkista tai monimutkaisuuksista.

Ovatko ikuiset futuurit halal?
Miten käyn kauppaa ikuisella sopimuksella?

Jos haluat sijoittaa kryptovaluuttaan, voit joko ostaa omaisuuserän suoraan tai käydä kauppaa johdannaistuotteella. Omaisuuserien ostaminen on ensimmäisessä skenaariossa käytetty menetelmä.

Toisin sanoen, kun ostat digitaalisen hyödykkeen pörssistä, sinun on saatava ostamasi digitaalisen hyödykkeen määrä välittömästi toimitettua ja säilytettävä se, kunnes myyt sen voitolla tai tappiolla. Tätä kutsutaan myös spot-kaupankäynniksi.

Ikuisen swapin merkitys
Mikä on ikuinen optio?

Kryptojohdannaisilla käytävässä kaupassa sijoittajalla ei sen sijaan tarvitse olla varoja. Sen sijaan, että johdannaiskauppiaat pitäisivät hallussaan oikeita asioita, he yksinkertaisesti ostavat ja myyvät digitaalisia sopimuksia.

Mitä futuurisopimukset ovat ja miten ne toimivat?

Futuurisopimukset ovat kahden henkilön välisiä rahoitussopimuksia, joiden tarkoituksena on käydä kauppaa hyödykkeellä tiettyyn hintaan tulevaisuudessa. Toisin sanoen futuurisopimukset antavat kahdelle osapuolelle mahdollisuuden sopia etukäteen hinnasta, jolla he käyvät kauppaa hyödykkeellä.

Ftx ikuiset futuurit
Ovatko futuurit samanlaisia kuin optiot?

Vaikka futuurisopimusten kesto vaihtelee, jokaisella sopimuksella on ennalta määrätty maksupäivä. Toisin sanoen ennen kuin kaksi osapuolta voi tehdä kryptovaluuttafutuurisopimuksen, niiden on sovittava, milloin sopimus suljetaan.

Esimerkiksi Bitcoinin futuurisopimuksen kesto on kolme kuukautta sen liikkeeseenlaskupäivästä.

ikuinen käänteinen swap-sopimus
Miten ikuiset futuurit hinnoitellaan?

Mitä ovat kryptovaluuttafutuurisopimukset ja miten ne toimivat?

Jos bitcoinin arvo on 40 000 dollaria ja Alice on kryptojohdannaiskauppias, joka uskoo arvon nousevan huhtikuuhun mennessä, niin…

Hän voi lyödä vetoa tästä mahdollisuudesta tekemällä sopimuksen, jonka mukaan hän voi saada 1 BTC-dollarin 40 000 dollarilla kuukaudessa. Hänen tarvitsee nyt vain avata bitcoin-futuurisopimuksia, jotka kumulatiivisesti osoittavat hänen aikomuksensa maksaa 40 000 dollaria 1 BTC:stä ensi kuussa riippumatta siitä, kuinka korkealle tai matalalle spot-markkinahinta nousee

Mitä ovat ikuiset futuurisopimukset?
Opas ikuisiin sopimuksiin.

Tämän sopimuksen toisella puolella Bob katsoo, että bitcoinin hinta laskee alle 40 000 dollarin selvityspäivänä. Hän myy Alicelle 40 000 dollarin arvoisia sopimuksia ensi kuussa. Toisin sanoen, kun Alice “kaipaa” bitcoineja, Bob “myy” niitä lyhyeksi.

Jos bitcoinin hinta nousee 45 000 dollariin sopimuksen päättymiseen mennessä, Alice hyötyy, koska hän hankkii BTC:n Bobilta alennuksella. Jos hinta kuitenkin laskee alle 40 000 dollarin selvityspäivänä sen sijaan, että se nousisi , Alice ostaisi bitcoinia Bobilta korkeammalla hinnalla kuin tämänhetkiset markkinahinnat – tuloksena olisi huomattava tappio.

Ikuiset futuurisopimukset - miten se toimii?
Mikä on ikuinen futuurisopimus?

ikuiset vaihtokaupat suoritetaan käteisellä, eli Alicen ja Bobin ei tarvitse omistaa bitcoineja. Heidän tarvitsee vain avata positio ja odottaa hintakehitystä.

Mitä ovat avoimet swapit ja miten ne toimivat?

Avoin swap-sopimus muistuttaa futuurisopimusta, sillä sen avulla sijoittajat voivat lyödä vetoa tulevasta kryptovaluutan hinnannoususta. Tärkein ero on se, että toisin kuin tavallisessa futuurisopimuksessa, avoimilla swap-sopimuksilla ei ole päättymispäivää.

Ikuinen futuurisopimus
Mitä eroa on käytännössä avoimen ja futuurisopimuksen välillä?

Aiemmin kauppiaiden oli suljettava ja avattava pitkä tai lyhyt positio säännöllisesti säilyttääkseen saman altistumisen. Toisin sanoen tämä poistaa tarpeen toistaa pitkää tai lyhyttä kauppaa. Tämän seurauksena ikuiset sopimukset on hinnoiteltava suhteessa niiden kohde-etuuden spot-hintoihin. Koska futuurien hinnat lähenevät toisiaan selvityspäivän lähestyessä, toistaiseksi voimassa olevilla swap-sopimuksilla sanotaan olevan “käänteinen suhde” spot-hintoihin.

Mikä on avoin swap-sopimus?
Ikuiset swapit

Rahoituskorkomekanismi, jota pörssit käyttävät sitoakseen ikuisten swap-sopimusten hinnan, on yksi esimerkki. Tämä järjestelmä tasapainottaa ikuisten swap-sopimusten lyhyitä ja pitkiä positioita kannustamalla tai kieltämällä niitä. Pidä sitä alennuksena tai maksuna, joka auttaa tasapainottamaan avointen sopimusten lyhyen ja pitkän puolen yleistä kiinnostusta.

Mitä ovat kryptojohdannaiset?
Mitä ovat futuurisopimukset?

Miten valuuttakurssit toimivat?

Rahoituskorkomekanismi pitää ikuisten futuurisopimusten hinnoittelun linjassa niiden seurattavien kohde-etuuksien markkina-arvojen kanssa varmistamalla, että ikuisen swap-sopimuksen arvo on päivittäin yhtä suuri tai pienempi kuin bitcoinin arvo.

Neljännesvuosittaisen futuurisopimuksen voimassaoloaika
Kryptovaluutta futuurisopimus

Rahoituskorko on pitkien ja lyhyiden positioiden korkojen erotus. Jos lyhyitä positioita on enemmän kuin pitkiä, rahoituskorko on positiivinen, mikä tarkoittaa, että pitkien positioiden on maksettava maksu lyhyille.

Pörssit käyttävät vaihtelevaa hintaindikaattoria päättäessään, pitäisikö pitkän tai lyhyen ajan kauppiaiden maksaa maksuja tai saada alennuksia. Rahoituskorko on positiivinen silloin, kun ikuisen swapin selitettävä hinta on suurempi kuin digitaalisten varojen spot-hinta.

Miten kryptovaluuttafutuurisopimukset toimivat?
Swap muistuttaa jossain määrin futuurisopimusta.

Ne, jotka myyvät sopimuksen heille, veloittavat pitkän aikavälin kauppiailta pienen maksun. Palkkiota käytetään maksamaan korko, jonka elinkeinonharjoittaja on velkaa lyhyestä positiostaan. Jos rahoituskorko on negatiivinen, lyhyet joutuvat maksamaan maksun pitkille.

Negatiivinen rahoituskorko liittyy avoimeen swap-sopimukseen, jonka kaupankäynti on kohde-etuuden spot-hintaa alhaisempi. Avoimen swapin lyhyeksi myyjät joutuvat maksamaan niille, joilla on pitkä positio, kuten edellä olevassa esimerkissä.

Mitä ovat avoimet swap-sopimukset?
Avoimien futuurisopimusten hinnat

Kaikki riippuu kunkin kauppiaan position koosta. Jos esimerkiksi BTC/USD ikuisen swapin rahoituskorko on +0,010 %, kauppiaan, joka haluaa saada tämän 40 000 dollarin ikuisen swapin, on maksettava 4 dollarin palkkio = (40 000 dollaria) x 0,010 %. Rahoituspalkkio maksetaan tietyin väliajoin. Tietyissä pörsseissä rahoitussykli on kahdeksan tunnin välein.

Määrittelemätön swap-sopimus, jolla käydään kauppaa alle spot-hinnan

Miten avoimet swapit toimivat?

Kauppiaat voivat hankkia bitcoineja myymällä avoimia vaihtosopimuksia itselleen tulevaisuudessa voitolla. Alice ostaa esimerkiksi kaksi BTC/USD-erillistä toistaiseksi voimassa olevaa swap-sopimusta 80 000 dollarin vakuudella. Tämän seurauksena kukin BTC/USD ikuinen swap-sopimus on 40 000 dollarin arvoinen.

Miten avoimet swap-sopimukset toimivat?
Rahoituskausi

Alice käyttää 100 000 dollaria muutamaan ikuiseen vaihtosopimukseen. Kuukauden lopussa, kun Bitcoinin hinta on noussut tasaisesti 50 000 dollariin, Alice sulkee asemansa. Jokaisesta ostamastaan ikuisesta swapista hän saisi 10 000 dollarin voiton. Hänen kokonaisvoittonsa olisi noin 20 000 dollaria.

voitto = ikuisten vaihtosopimusten määrä * (nykyinen hinta – tulohinta).

voitto = 2 * (50 000 dollaria – 40 000 dollaria).

voitto = 20 000 USD

Rahoituskorko on positiivinen
Ikuisten swap-sopimusten pitkät positiot

Tässä laskelmassa ei oteta huomioon Alicen tuottoa, joka määräytyy ensisijaisesti rahoitusosuuksien perusteella. Maksetut palkkiot ja alennus, jonka Alice sai osana pörssin pyrkimystä sitoa ikuinen swap-sopimus bitcoinin spot-hintaan, määrittävät Alicen tuoton.

Avoimien swap-sopimusten tarjoamat joustavat vaihtoehdot antavat Alicelle mahdollisuuden kasvattaa tuloja. Hän voi esimerkiksi ostaa ikuisia sopimuksia kaksinkertaisella summalla siihen alun perin sitoutuneeseen määrään verrattuna.

Alkumarginaali on rahamäärä, joka tarvitaan position avaamiseen.

Alkumarginaali on vähimmäisarvo, joka tarvitaan vivutetun position avaamiseen. Jos esimerkiksi haluaisit ostaa 1000 BNB:tä 100 BNB:n alkumarginaalilla (10-kertaisella vivulla), alkumarginaali olisi 10 % koko toimeksiannon määrästä.

Avoimien futuurisopimusten pitohinnat
Tämä vakuudeksi vipuvaikutteiselle positiollesi.

Mitä on selvitystilaan asettaminen?

Jos vakuudeksi käyttämäsi arvopaperin arvo laskee alle ylläpitomarginaalin, pörssi voi vaatia, että tilisi puretaan. Tapa, jolla tämä tapahtuu, vaihtelee käyttämästäsi pörssistä riippuen. Yleisesti ottaen hinta, jolla likvidointi tapahtuu, vaihtelee kuitenkin sen mukaan, kuinka riskialtis ja vipuvaikutteinen kukin käyttäjä on (mikä perustuu hänen vakuuksiinsa ja nettoriskiinsä). Mitä enemmän rahaa sijoitat, sitä enemmän tarvitset puskuria tappioiden varalta.

Jotta et joutuisi myymään positioitasi tappiolla, voit joko sulkea ne ennen kuin hinta laskee pörssin asettaman vähimmäisarvon alapuolelle tai lisätä tilillesi lisää rahaa, mikä lisää marginaalia ja vähentää todennäköisyyttä, että positio sulkeutuu automaattisesti.

Mitä on realisointi?
Miten johdannaisswapit toimivat?

Hänen käteisvakuutensa on tänään 160 000 dollaria (tai 4 BTC/USD ikuista swap-sopimusta), kun taas hänen positionsa koko olisi 160 000 dollaria (tai 4 BTC/USD ikuista swap-sopimusta), jos hän käyttäisi vakuudeksi yritystä. Alice hyödynsi tässä tapauksessa kaksinkertaista vipuvaikutusta.

Oletetaan, että kunkin BTC/USD-erityisvaihtosopimuksen päätöskurssi on 50 000 dollaria, ja hän myy sen jälkeen. Hänen voittonsa olisi noin 40 000 dollaria, jos hän sulkee positionsa, kun kukin BTC/USD ikuinen swap-sopimus myydään 50 000 dollarilla.

voitto = 4 * (50 000 dollaria – 40 000 dollaria).

voitto = 40 000 dollaria

Miten swap-sopimus toimii?
Mitä tapahtuu vaihdon päätyttyä?

Ikuiset futuurit

Yllättävää kyllä, jotkut pörssit tarjoavat kauppiaille jopa 125-kertaisen vipuvaikutuksen tulojen lisäämiseksi. Koska vipuvaikutus kuitenkin kasvattaa voittoja, se kasvattaa myös tappioita. Jos ikuisten swap-sopimusten hinta laskee 50 prosenttia lähtöhinnasta, jolla Alice hankki ne 2x vipuvaikutuksella, hän altistuu likvidointiriskille.

voitto = 4 * (20 000-40 000 dollaria).

tappio = 80 000 dollaria

Miten luottoswap-sopimus toimii?
Swapit: mitä ne ovat ja miten ne toimivat?

Kun kauppiaan realisoitumaton tappio on yhtä suuri kuin hänen tallettamansa marginaali, pörssi sulkee position automaattisesti. Tämän seurauksena koko talletus menetetään. Marginaali- ja vipukauppaan liittyy huomattavia riskejä, joihin aloittelijoiden ei tulisi ryhtyä.

Koronvaihtosopimusten ymmärtäminen
Kysymyksiä koronvaihtosopimuksista sijoittajille

Vaikka avoimet swap-sopimukset ovat riskialttiita, ne kiinnostavat kauppiaita, koska niillä voi lyödä vetoa joko lyhyen tai pitkän aikavälin digitaalisten hyödykkeiden hintamuutoksista ilman aikarajoja. Toinen avoimien swap-sopimusten etu tavallisiin swap-sopimuksiin verrattuna on se, että voit ansaita rahaa, vaikka kryptovaluuttojen arvot laskisivat.

Siitä huolimatta kauppiaita kehotetaan noudattamaan varovaisuutta ja hankkimaan ammatillista opastusta ennen kryptovaluuttaan sijoittamista. Avoimilla swap-sopimuksilla käytävässä kaupankäynnissä kauppias voi menettää kaikki sijoittamansa rahat, jos vipuvaikutusta hyödynnetään.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille